• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/01/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 20/05/2005
Về việc ban hành Quy chế làm việc của Lãnh đạo Bộ Tư pháp
Số ký hiệu 02/1999/QĐ-BTP Ngày ban hành 09/01/1999
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 24/01/1999
Nguồn thu thập Công báo số 17, năm 1999 Ngày đăng công báo 08/05/1999
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 220/2005/QĐ-BTP Về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp Ngày hết hiệu lực 20/05/2005
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.