• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/11/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 25/11/2013
Ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải
Số ký hiệu 22/2008/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 20/10/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/11/2008
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Phạm vi
  • Trung Ương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2013/TT-BGTVT ngày 8/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải Ngày hết hiệu lực 25/11/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.