• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 28/04/2004
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của BỘ Tài chính
Số ký hiệu 1332/QĐ-BTC Ngày ban hành 28/04/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 28/04/2004
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.