• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2012
Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 và Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú kèm theo Quyết định 01/2009/QĐ-UBND
Số ký hiệu 04/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/07/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/07/2012
Nguồn thu thập Công báo Thành phố Hồ Chí Minh Ngày đăng công báo 15/08/2012
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú Chủ tịch Phan Tấn Lực
Phạm vi
  • Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.