• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/2011
Về sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh.
Số ký hiệu 10/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành 01/07/2011
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 08/07/2011
Nguồn thu thập Công báo Thành phố Hồ Chí Minh Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh Chủ tịch Trần Trọng Tuấn
Phạm vi
  • huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.