• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/12/1990
  • Ngày hết hiệu lực: 14/12/1998
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 50/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 12 năm 1990

CHỈ THỊ

Về việc nhập, lưu hành các loại tranh ảnh, lịch và văn hóa phẩm khác của nước ngoài

và xử lý các vi phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

________________

 

Hàng năm, đến ngày lễ Noel và tết dương lịch, Tết cổ truyền các loại tranh ảnh, lịch và văn hóa phẩm khác của nước ngoài bằng những con đường khác nhau đã nhập vào thành phố và bày bán tràn lan trong đó có loại xấu không lành mạnh làm rối loại thị trường văn hóa phẩm của thành phố.

Để tăng cường quản lý và xử lý các trường hợp sai phạm về việc nhập, lưu hành tranh ảnh, lịch và văn hóa phẩm khác của nước ngoài trên địa bàn thành phố, nhằm làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa của nhân dân, tạo điều kiện cho thị trường văn hóa phẩm của thành phố hoạt động đúng hướng phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định :

1/ Từ nay, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh doanh của Việt Nam cấp Trung ương, thành phố và quận huyện đóng trên địa bàn thành phố được phép nhận tranh, ảnh lịch tờ và các văn hóa phẩm khác của các tổ chức, công ty nước ngoài gởi biếu vì mục đích giao dịch, quảng cáo :

a) Số lượng được nhận không vượt quá số lượng cho phép của Bộ Văn hóa thông tin - Thể thao và Du lịch, tại công văn số 935/VP ngày 18 tháng 9 năm 1990 về việc xử lý văn hóa phẩm và lịch xuất nhập khẩu.

b) Nội dung không vi phạm kỷ luật tuyên truyền, không trái với thuần phong mỹ tục của người Việtv Nam.

c) Trước khi nhận phải thông qua Bộ Văn hóa thông tin - Thể thao và Du lịch để thẩm định nội dung và nhận giấy phép.

d) Tranh ảnh, lịch và các văn hóa phẩm khác nhận biếu, chỉ được sử dụng trong nội bộ, hoặc gởi tặng cho những nơi giao dịch, không được đem bán ra ngoài thị trường dưới bất kỳ hình thức nào.

2/ Nghiêm cấm việc tàng trữ, luu hành các loại tranh ảnh, lịch và văn hóa phẩm khác có nội dung phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan. Đơn vị, tổ chức Nhà nước và tư nhân nào vi phạm thì xử lý theo Bộ Luật hình sự, hoặc theo Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính.

3/ Đối với loại tranh, ảnh, lịch và văn hóa phẩm khác nhập lậu bằng bất cứ con đường nào, mà nội dung không mang tính chất phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan thì xử lý theo quy định hiện hành về hàng nhập lậu và theo các quy định của Bộ Văn hóa thông tin-Thể thao và Du lịch.

4/ Giám đốc Sở Văn hóa thông tin căn cứ chỉ thị này hướng dẫn cho các đơn vị, tổ chức, Công ty của Việt Nam và nước ngoài trên địa bàn thành phố để thực hiện .

- Chỉ đạo các phòng chức năng của Sở có kế hoạch, phương án, phối hợp chặt chẽ với Hải quan cùng Công an và Quản lý thị trường, kiểm tra nghiêm ngặt các tuyến đường nhập lậu, các cơ sở kinh doanh, các sạp và tư nhân bán tranh ảnh, lịch và văn hóa phẩm khác của nước ngoài trong phạm vi thành phố, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm.

- Hàng tháng Sở Văn hóa thông tin báo cáo lên Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện chỉ thị này và kiến nghị xử lý những vấn đề mới nảy sinh.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.-

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Huấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.