• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/12/1990
  • Ngày hết hiệu lực: 07/07/2009
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 51/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 12 năm 1990

CHỈ THỊ

 Về việc đẩy mạnh cuộc vận động tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1991.

_____________

 

Tình hình nguồn điện trong mùa khô của các năm từ năm 1991 trở đi sẽ gặp nhiều khó khăn. Để chủ động cân đối điện cho các nhu cầu theo khả năng nguồn điện, cần đề ra phương thức cung cấp và tiết kiệm điện, điều hòa công suất lưới điện hợp lý, bảo đảm tập trung điện cho sản xuất và nhu cầu bức bách của các ngành khác của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho các ngành, các cấp, các xí nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn thành phố hưởng ứng đợt vận động đẩy mạnh tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1991 và trở thành thường xuyên cho các năm sau.

I. YÊU CẦU CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG.

1/ Chủ động giảm mức tiêu dùng trong tất cả các đơn vị sản xuất, xây dựng, kinh doanh và hộ tiêu dùng theo khả năng nguồn điện có thể bảo đảm.

2/ Trên cơ sở tiết kiệm điện, tập trung cho sản xuất và đáp ứng các nhu cầu chính trị, an ninh, quốc phòng, các nhu cầu văn hóa xã hội và tiêu dùng hợp lý trong bối cảnh nguồn điện chưa đủ.

3/ Đưa công tác quản lý, phân phối và sử dụng điện đi vào nề nếp ở tất cả các đơn vị, xí nghiệp, công trường, cơ quan, quân đội, các ngành, các quận, huyện, chống thất thoát hao hụt, giảm bớt những sự cố, những trục trặc mà chủ quan có thể khắc phục phấn đấu không phải cắt điện tràn lan như năm 1990.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ PHẢI THỰC HIỆN.

A)- Khu vực ánh sáng-dịch vụ :

1/ Hộ cơ quan Nhà nước, cơ quan hành chánh các cấp, cơ quan quân sự, an ninh, nhất là khâu văn phòng phải tự giác tiết giảm 20% so với tiêu dùng tháng 10/1990, ngành điện sẽ đưa vào định mức trong hóa đơn tiền điện và sẽ thực hiện cắt trừ nếu sử dụng quá định mức.

2/ Hộ gia đình, nhân dân, cán bộ công nhân viên, tập thể cần tự giác tiết giảm so với mức tiêu thụ hiện nay và không sử dụng quá định mức cho phép. Ngành điện sẽ thực hiện tính giá cao và cắt trừ tương xứng với phần vượt định mức.

3/ Các quầy ăn uống, buôn bán ở lòng lề đường phải hết sức tiết kiệm, chỉ được dùng một bóng từ 40W trở xuống, hạn chế sử dụng điện để phô trương, quảng cáo. Nhà hàng, khách sạn, cửa hiệu ăn uống tư nhân phải giảm 30% định mức sử dụng hiện nay và phải có cam kết với ngành điện, phần vượt định mức sẽ bị cắt trừ và tính giá cao. Các khách sạn, nhà hàng thuộc Công ty Du lịch, Công ty Cung ứng tàu biển, phải chuẩn bị máy phát điện riêng và phải giảm định mức sử dụng 20%, nhất là hạn chế công suất trong giờ cao điểm tối. Cần bố trí khách sạn ưu tiên cấp điện cho phù hợp với chỉ tiêu điện được cấp và nhu cầu kinh doanh đối ngoại.

B)- Khu vực sản xuất :

1/ Công nghiệp quốc doanh Trung ương và địa phương phải thực hiện chặt chẽ định mức điện năng trên đơn vị sản phẩm, tránh tình trạng máy chạy không tải, giảm tối đa điện lãng phí trong các khâu sản xuất, xem xét giảm từ 5-10% khâu sản xuất do lãng phí, thực hiện tiết giảm từ 20-30% ở các khâu văn phòng, gián tiếp. Các cơ sở luyện kim, thủy tinh… do qui trình công nghệ cần sản xuất liên tục, nếu nguồn điện có khó khăn trong mùa khô cũng phải tiết giảm sản lượng điện (lịch cắt tiết giảm cơ sở sản xuất bàn bạc với ngành điện sao cho có hiệu quả kinh tế nhất, tránh thiệt hại sản phẩm).

2/ Tất cả các xí nghiệp Trung ương, địa phương, các hộ TTCN phải ngưng sử dụng điện lưới sản xuất trong giờ cao điểm tối từ 17giờ30 đến 21giờ30 hàng ngày để ổn định nguồn điện lực. Các đơn vị sản xuất phải bố trí lại sản xuất cho phù hợp với tình hình cung cấp điện hiện nay. Các trường hợp đặc biệt do qui trình công nghệ, do bảo đảm giao hàng theo hợp đồng với nước ngoài v.v… sẽ do thành phố và ngành điện xem xét giải quyết. (Đối với nhu cầu lớn do Ủy ban Kế hoạch và Sở điện, đối với nhu cầu nhỏ do Ủy ban nhân dân quận huyện và Chi nhánh điện giải quyết).

3/ Các đơn vị sản xuất trong qui trình công nghệ có gia nhiệt bằng điện trở, về lâu dài cần chuẩn bị phương án chuyển sang dạng nồi hơi, than, củi v.v…

4/ Không phát triển phụ tải mới để sản xuất nước đá, đất đèn. Việc lắp đặt trạm biến thế để phục hồi sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt… có hạn chế và sẽ do Ủy ban Kế hoạch thành phố phối hợp cùng ngành điện xem xét giải quyết trên tinh thần theo thứ tự ưu tiên : sản xuất sản phẩm xuất khẩu, sản xuất sản phẩm nông nghiệp, sản xuất sản phẩm phục vụ cơ sở hạ tầng, sản phẩm nội địa, dịch vụ khác trong điều kiện nguồn điện cho phép.

5/ Trường hợp việc vận động tiết giảm điện không đạt hiệu quả nhằm tập trung theo hướng chủ động điều hòa đã nêu trên đây cần cắt tiết giảm luân phiên, ngành điện phải có phương án trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và quyết định cụ thể về khối lượng, thời gian và khu vực bị cắt.

Riêng khu vực nông nghiệp, Sở Điện lực cần bảo đảm đủ điện để tưới tiêu hàng ngày vào buổi sáng và buổi chiều (5giờ - 7giờ sáng và 17giờ - 19giờ tối).

6/ Các đơn vị có đường dây ưu tiên và trạm biến thế riêng cần liên hệ với ngành điện để xem xét xử lý cung cấp điện khi nguồn điện gặp khó khăn.

C)- Chống hao hụt thất thoát điện :

1/ Nghiêm cấm mọi trường hợp sử dụng điện bất hợp pháp như không ký hợp đồng cung ứng và sử dụng điện với Sở Điện lực, dùng điện không qua điện kế, phá chì niêm v.v…

Sở Điện lực cần phối hợp với Công an, Quân đội để xử lý kịp thời các trường hợp ăn cắp điện dưới mọi hình thức, hành động vi phạm bất kỳ ai, đều là ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa và xử lý theo luật hiện hành.

2/ Sở Điện lực thành phố cần phải :

a) Kịp thời điều hòa công suất máy biến thế để tránh hao hụt do vận hành non tải.

b) Chi điện kế không bỏ sót và chính xác.

3/ Các hộ sử dụng điện cần phải nghiêm chỉnh chấp hành việc thanh toán tiền điện kịp thời để chống thất thu ngân sách của Nhà nước và cũng là biện pháp thiết thực xử lý sử dụng điện tiết kiệm. Trường hợp chậm trả điện lực được quyền tính lãi suất theo qui định hiện hành của ngân hàng.

D)- Điều chỉnh giờ sử dụng điện hợp lý để điều hòa giảm công suất cao điểm tối :

1/ Các xí nghiệp công nghiệp Trung ương và địa phương, các cơ sở TTCN làm việc 2 ca, các máy móc không làm việc liên tục 16 giờ và các xí nghiệp làm việc 3 ca, các máy móc không làm việc liên tục 24 giờ, nếu không thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất thì ngừng chạy các máy từ 17giờ30 đến 21giờ30, mọi trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo qui định.

2/ Đài Vô tuyến truyền hình giảm số giờ quảng cáo để tiết kiệm điện, buổi phát sóng chính thức từ 19giờ và không nên kéo dài quá 21giờ30 (trừ ngày thứ bảy).

E)- Bảo đảm cung cấp điện an toàn và liên tục :

1/ Sở Điện lực cần khẩn trương thực hiện :

a) Nắm chắc, phân loại khách hàng và các yêu cầu để có phương án bảo đảm ưu tiên và cắt điện khi cần thiết, không để thiệt hại cho sản xuất, an ninh, chính trị của thành phố.

b) Quản lý tốt lưới điện để cung cấp điện an toàn và liên tục.

2/ Các hộ sử dụng điện có nhu cầu lớn cần chuẩn bị máy phát điện diesel để phát điện bổ sung và hỗ trợ ngành điện khi nguồn điện gặp khó khăn.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1/ Thành lập Ban chỉ đạo vận động tiết kiệm điện của thành phố, có trách nhiệm vận động, kiểm tra, đôn đốc thực hiện cuộc vận động. (Ủy ban nhân dân thành phố sẽ có quyết định).

2/ Các cơ quan truyền thông : Báo Sài Gòn giải phóng, Lao động, Đài phát thanh, truyền hình… cần tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân, làm cho mọi người, mọi đơn vị thấu suốt ý nghĩa quan trọng và cấp thiết của cuộc vận động này, đưa công tác quản lý, sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện, trở thành thường xuyên với tinh thần tự giác.

Cần phổ biến rộng rãi kinh nghiệm tiết kiệm điện, biểu dương đơn vị, cá nhân chấp hành tốt, phê phán những hiện tượng sử dụng điện lãng phí, vi phạm chế độ, thể lệ sử dụng điện, lên án hành động ăn cắp điện.

3/ Ủy ban nhân dân thành phố cho phép ngành điện cắt trừ quá định mức điện những hộ sử dụng điện vi phạm qui định tiết kiệm điện.-

Phó Chủ tịch thường trực

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Huấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.