• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2015
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 77/2014/CT-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/12/2014 Văn bản được ban hành 77/2014/CT-UBND
05/01/2015 Văn bản có hiệu lực 77/2014/CT-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.