• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2022
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Số ký hiệu 55/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/11/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/12/2022
Nguồn thu thập Công báo số .... năm 2022 Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ tịch Nguyễn Văn Phương
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.