Tuyên Quang

Địa chỉ:

Số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

0273.822.831

Fax:

0273.922.187

Email:

vbpl.tuyenquang@gmail.com

Người chịu trách nhiệm:

Bà Nguyễn Thị Thược - Giám đốc Sở
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.