• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 16/02/2021
Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
Số ký hiệu 18/2016/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 24/06/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/08/2016
Nguồn thu thập Bản chính (CÔNG BÁO/Số 561+562) Ngày đăng công báo 16/07/2016
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.