• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2022
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
Số ký hiệu 32/2016/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 24/10/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/12/2016
Nguồn thu thập Bản chính, Công báo số 1201+1202 - năm 2016 Ngày đăng công báo 24/11/2016
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Hà Công Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó; trường hợp có vướng mắc các đơn vị kịp thời phản án về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.