• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh.
Số ký hiệu 23/2016/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 30/06/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2017
Nguồn thu thập Bản chính (Công báo số 79 + 80 - năm 2017) Ngày đăng công báo 22/01/2017
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Hà Công Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

1. Đối với việc thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh a) Thiết kế, dự toán công trình lâm sinh đã trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước ngày Thông tư này có hiệu lực không phải trình thẩm định lại; chủ đầu tư thực hiện thẩm định theo quy định trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này. b) Việc điều chỉnh thiết kế và dự toán công trình lâm sinh sau ngày Thông tư này có hiệu lực được thực hiện theo quy định của Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.