• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/06/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 10/05/2008
Hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệmTrưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố
Số ký hiệu 01/2005/TTLT/BTTUBTWMTTQVN-BNV Ngày ban hành 12/05/2005
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 14/06/2005
Nguồn thu thập Công báo số 25 - 05/2005; Ngày đăng công báo 30/05/2005
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phó Chủ tịch Đỗ Duy Thường
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Đặng Quốc Tiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn Ngày hết hiệu lực 10/05/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.