• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh
Số ký hiệu 38/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 30/07/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/09/2015
Nguồn thu thập Công báo 945+946/2015 Ngày đăng công báo 24/08/2015
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Đường bộ
  • Khoa học - Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Đinh La Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đối với các dự án đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu thì tiếp tục áp dụng Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.