• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/04/2021 Văn bản được ban hành 13/2021/TT-BGDĐT
01/06/2022 Văn bản có hiệu lực 13/2021/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.