• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 41/2022/TT-BCA
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/10/2022 Văn bản được ban hành 41/2022/TT-BCA
12/12/2022 Văn bản có hiệu lực 41/2022/TT-BCA
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.