• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/03/2023
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 02/2023/TT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/03/2023 Văn bản được ban hành 02/2023/TT-BGTVT
22/03/2023 Văn bản có hiệu lực 02/2023/TT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.