• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/04/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2015
Lịch sử hiệu lực: Luật 34/2002/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/04/2002 Văn bản được ban hành 34/2002/QH10
12/04/2002 Văn bản có hiệu lực 34/2002/QH10
01/06/2015 Văn bản hết hiệu lực 34/2002/QH10
01/06/2015 Bị hết hiệu lực 63/2014/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.