• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/05/2008
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 05/2008/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/05/2008 Văn bản được ban hành 05/2008/TT-BYT
29/05/2008 Văn bản có hiệu lực 05/2008/TT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.