• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2024
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Số ký hiệu 28/2023/QĐ-TTg Ngày ban hành 23/11/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/01/2024
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Dân tộc
Lĩnh vực
  • Công tác dân tộc
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Phỏ Thủ tướng Trần Lưu Quang
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.