• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/03/2024
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2017/QĐ-KTNN ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán.
Số ký hiệu 02/2024/QĐ-KTNN Ngày ban hành 19/03/2024
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/03/2024
Nguồn thu thập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.