• Nghị định 59/2023/NĐ-CP
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2023
Văn bản căn cứ
Văn bản được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Văn bản bị hết hiệu lực
Văn bản hết hiệu lực 1 phần
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.