Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 – 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 103 /QĐ-BNV ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 – 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 103 /QĐ-BNV ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

  TT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

   

  I. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

  Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

  1.  

  Luật

  77/2015/QH13

  Luật Tổ chức chính quyền địa phương

  1.  

  Lệnh

  05/2015/L-CTN

  03/7/2015

  Lệnh công bố Luật Tổ chức chính quyền địa phương

  1.  

  Luật

  85/2015/QH13

  25/6/2015

  Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

  1.  

  Lệnh

  11/2015/L-CTN

  09/7/2015

  Lệnh công bố Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

  1.  

  Nghị quyết

  25/2008/QH12

  14/11/2008

  Về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

  1.  

  Nghị quyết

  725/2009UBTVQH12

  16/01/2009

  Về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

  1.  

  Nghị quyết

  1130/UBTVQH13

  14/01/2016

  Về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã, thành phố thuộc tỉnh

  1.  

  Nghị quyết

  1134/2016/UBTVQH13

  18/01/2016

  Quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung

  1.  

  Nghị quyết

  1211/2016/UBTVQH13

  25/5/2016

  Về tiêu chuẩn của đơn  vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

  1.  

  Nghị quyết liên tịch

  11/2016/NQLT-UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN

  01/02/2016

  Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

  1.  

  Nghị định

  112/2002/NĐ-CP

  31/12/2002

  Về việc thành lập xã thuộc các huyện Lâm Hà, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

  1.  

  Nghị định

  113/2002/NĐ-CP

  31/12/2002

  Về việc thành lập xã thuộc các huyện Cư M'gar, Đắk R'Lấp, Krông Bông, Krông Ana, Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

  1.  

  Nghị định

  09/2003/NĐ-CP

  10/02/2003

  Về việc thành lập thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

  1.  

  Nghị định

  10/2003/NĐ-CP

  11/02/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất và thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

  1.  

  Nghị định

  16/2003/NĐ-CP

  20/02/2003

  Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Tân Yên và Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

  1.  

  Nghị định

  17/2003/NĐ-CP

  20/02/2003

  Về việc thành lập các huyện Chơn Thành, Bù Đốp thuộc tỉnh Bình Phước

  1.  

  Nghị định

  20/2003/NĐ-CP

  10/03/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Ba Liên, huyện Ba Tơ và xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

  1.  

  Nghị định

  25/2003/NĐ-CP

  13/03/2003

  Về việc thành lập các xã Mã Đà, Hiếu Liêm thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Nghị định

  31/2003/NĐ-CP

  01/04/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

  1.  

  Nghị định

  32/2003/NĐ-CP

  01/04/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Phú Thọ, thành lập xã, phường thuộc thị xã Phú Thọ và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

  1.  

  Nghị định

  40/2003/NĐ-CP

  21/04/2003

  Về việc thành lập xã thuộc các huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

  1.  

  Nghị định

  41/2003/NĐ-CP

  22/04/2003

  Về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và U Minh, tỉnh Cà Mau

  1.  

  Nghị định

  48/2003/NĐ-CP

  12/05/2003

  Về việc thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành A, Ô Môn, Phụng Hiệp và thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

  1.  

  Nghị định

  50/2003/NĐ-CP

  15/05/2003

  Về việc thành lập xã thuộc các huyện Tân Hưng, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Thủ Thừa, tỉnh Long An

  1.  

  Nghị định

  53/2003/NĐ-CP

  19/05/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

  1.  

  Nghị định

  56/2003/NĐ-CP

  28/05/2003

  Về việc thành lập huyện Pác Nặm thuộc tỉnh Bắc Kạn

   

  1.  

  Nghị định

  68/2003/NĐ-CP

  13/06/2003

  Về việc thành lập thị trấn Hương Sơn thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

  1.  

  Nghị định

  72/2003/NĐ-CP

  20/06/2003

  Về việc chia tách huyện Hiên thành các huyện Đông Giang và Tây Giang, huyện Trà My thành các huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

  1.  

  Nghị định

  80/2003/NĐ-CP

  10/07/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập các xã Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum

  1.  

  Nghị định

  84/2003/NĐ-CP

  18/07/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

  1.  

  Nghị định

  95/2003/NĐ-CP

  20/08/2003

  Về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Sông Hinh, Phú Hoà và thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

  1.  

  Nghị định

  97/2003/NĐ-CP

  21/08/2003

  Về việc thành lập thị xã Long Khánh và các phường, xã trực thuộc, thành lập các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Nghị định

  98/2003/NĐ-CP

  25/08/2003

  Về việc thành lập các phường Vũ Ninh, Kinh Bắc, Đại Phúc thuộc thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

  1.  

  Nghị định

  100/2003/NĐ-CP

  29/08/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã thuộc các huyện Da H'Leo, Krông Năng, Krông Ana, Krông Nô và Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Lắk

  1.  

  Nghị định

  107/2003/NĐ-CP

  23/09/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Hà Đông, thành lập phường thuộc thị xã Hà Đông và mở rộng thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây

  1.  

  Nghị định

  108/2003/NĐ-CP

  23/09/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã, thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

  1.  

  Nghị định

  110/2003/NĐ-CP

  26/09/2003

  Về việc thành lập thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu

  1.  

  Nghị định

  111/2003/NĐ-CP

  01/10/2003

   Về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Hạ Long và thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

  1.  

  Nghị định

  112/2003/NĐ-CP

  03/10/2003

  Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Cẩm Xuyên và Vũ Quang, đổi tên xã Vũ Quang thành Hương Quang thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

  1.  

  Nghị định

  114/2003/NĐ-CP 10/10/2003

  Quy định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

  1.  

  Nghị định

   

  119/2003/NĐ-CP

  17/10/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chợ Mới, Tri Tôn, Tịnh Biên và Phú Tân, tỉnh An Giang

  1.  

  Nghị định

  126/2003/NĐ-CP

  31/10/2003

  Về việc thành lập thị trấn Thiên Tôn thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

  1.  

  Nghị định

  127/2003/NĐ-CP

  31/10/2003

  Về việc thành lập huyện Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng

  1.  

  Nghị định

  130/2003/NĐ-CP

  05/11/2003

  Về việc thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc, điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

  1.  

  Nghị định

  131/2003/NĐ-CP

  06/11/2003

  Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn và Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

  1.  

  Nghị định

  132/2003/NĐ-CP

  06/11/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

  1.  

  Nghị định

  137/2003/NĐ-CP

  14/11/2003

  Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Nam Trực, Xuân Trường, Mỹ Lộc và Giao Thủy, tỉnh Nam Định

  1.  

  Nghị định

  138/2003/NĐ-CP

  17/11/2003

  Về việc thành lập các huyện Năm Căn và Phú Tân, tỉnh Cà Mau

  1.  

  Nghị định

  139/2003/NĐ-CP

  18/11/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

  1.  

  Nghị định

  145/2003/NĐ-CP

  01/12/2003

  Về việc thành lập huyện Tây Trà; mở rộng thị trấn, thành lập xã và đổi tên xã thuộc các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

  1.  

  Nghị định

  146/2003/NĐ-CP

  01/12/2003

  Về việc thành lập xã thuộc huyện Bắc Quang và thành lập huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

  1.  

  Nghị định

   

  148/2003/NĐ-CP

  02/12/2003

  Về việc thành lập huyện Sốp Cộp và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

  1.  

  Nghị định

  152/2003/NĐ-CP

  09/12/2003

  Về việc thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  1.  

  Nghị định

  153/2003/NĐ-CP

  09/12/2003

  Về việc thành lập thị xã Phúc Yên và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

  1.  

  Nghị định

  154/2003/NĐ-CP

  09/12/2003

  Về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

  1.  

  Nghị định

  155/2003/NĐ-CP

  09/12/2003

  Về việc thành lập thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, thành lập xã Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

  1.  

  Nghị định

  156/2003/NĐ-CP

  10/12/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An tỉnh Bình Dương

  1.  

  Nghị định

  157/2003/NĐ-CP

  10/12/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Càng Long và Trà Cú tỉnh Trà Vinh

  1.  

  Nghị định

  166/2003/NĐ-CP

  24/12/2003

  Về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

  1.  

  Nghị định

  167/2003/NĐ-CP

  24/12/2003

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Nghĩa Lộ và thị trấn Yên Thế thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

  1.  

  Nghị định

  01/2004/NĐ-CP

  02/01/2004

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

  1.  

  Nghị định

  02/2004/NĐ-CP

  02/01/2004

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Lay và thị xã Lai Châu, tỉnh Điện Biên

  1.  

  Nghị định

  03/2004/NĐ-CP

  02/01/2004

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

  1.  

  Nghị định

  04/2004/NĐ-CP

  02/01/2004

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lắk và thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

  1.  

  Nghị định

  05/2004/NĐ-CP

  02/01/2004

  Về việc thành lập các quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Cái Răng, Ô Môn, các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạch, Thốt Nốt và các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương

  1.  

  Nghị định

  06/2004/NĐ-CP

  02/01/2004

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Châu Thành và Châu Thành A trực thuộc tỉnh Hậu Giang

  1.  

  Nghị định

  07/2004/NĐ-CP

  02/01/2004

  Về việc thành lập phường thuộc thị xã Đồng Hới và đổi tên xã thuộc huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

  1.  

  Nghị định

  08/2004/NĐ-CP

  02/01/2004

  Về việc thành lập xã, thị trấn các huyện Đakrông và Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

  1.  

  Nghị định

  09/2004/NĐ-CP

  02/01/2004

  Về việc mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh, giải thể thị trấn nông trường và thành lập xã thuộc các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

  1.  

  Nghị định

  12/2004/NĐ-CP

  08/01/2004

  Về việc sáp nhập thị trấn Tế Tiêu và xã Đại Nghĩa để thành lập thị trấn Đại Nghĩa thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây

  1.  

  Nghị định

  13/2004/NĐ-CP

  08/01/2004

  Về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Kon Tum và các huyện Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Kon Plông, tỉnh Kon Tum

  1.  

  Nghị định

  14/2004/NĐ-CP

  09/01/2004

  Về việc thành lập phường Thịnh Đán và đổi tên xã Thịnh Đán thành xã Quyết Thắng thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  1.  

  Nghị định

  15/2004/NĐ-CP

  09/01/2004

  Về việc giải thể thị trấn nông trường để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Như Xuân, Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

  1.  

  Nghị định

  16/2004/NĐ-CP

  09/01/2004

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

  1.  

  Nghị định

  17/2004/NĐ-CP

  09/01/2004

  Về việc thành lập phường thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

  1.  

  Nghị định

  18/2004/NĐ-CP

  10/01/2004

  Về việc thành lập phường thuộc quận Lê Chân, xã thuộc các huyện Thuỷ Nguyên, Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng

  1.  

  Nghị định

  20/2004/NĐ-CP

  12/01/2004

  Về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Hội An và các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

  1.  

  Nghị định

  21/2004/NĐ-CP

  12/01/2004

  Về việc thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Trảng Bàng và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

  1.  

  Nghị định

  117/2004/NĐ-CP

  29/04/2004

  Về việc thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình

  1.  

  Nghị định

   

  131/2004/NĐ-CP

  03/06/2004

  Về việc thành lập các thị trấn Minh Tân, Phú Thứ và đổi tên thị trấn An Lưu thành Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

  1.  

  Nghị định

  156/2004/NĐ-CP

  16/08/2004

  Về việc thành lập thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình

  1.  

  Nghị định

  174/2004/NĐ-CP

  01/10/2004

  Về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị

  1.  

  Nghị định

  176/2004/NĐ-CP

  10/10/2004

  Về việc thành lập thị xã Lai Châu và thành lập thị trấn thuộc các huyện Tam Đường, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

  1.  

  Nghị định

  183/2004/NĐ-CP

  01/11/2004

  Về việc thành lập thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  1.  

  Nghị định

  189/2004/NĐ-CP

  17/11/2004

  Về việc thành lập xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà và thành lập huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

  1.  

  Nghị định

   

  190/2004/NĐ-CP

  17/11/2004

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

  1.  

  Nghị định

   

  192/2004/NĐ-CP

  23/11/2004

  Về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và Phú Tân, tỉnh Cà Mau

  1.  

  Nghị định

  193/2004/NĐ-CP

  23/11/2004

  Về việc thành lập phường Khai Quang thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  1.  

  Nghị định

  194/2004/NĐ-CP

  30/11/2004

  Về việc thành lập các phường thuộc thị xã Cao Lãnh, Sa Đéc và mở rộng thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

  1.  

  Nghị định

  195/2004/NĐ-CP

  30/11/2004

  Về việc thành lập thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai; thành lập các phường thuộc thành phố Lào Cai

  1.  

  Nghị định

  212/2004/NĐ-CP

  24/12/2004

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  1.  

  Nghị định

  01/2005/NĐ-CP

  05/01/2005

  Về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Tam Kỳ, điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tam Kỳ để thành lập huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

  1.  

  Nghị định

  02/2005/NĐ-CP

  05/01/2005

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường thuộc các quận Ba Đình, Cầu Giấy và thành lập thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

  1.  

  Nghị định

  03/2005/NĐ-CP

  05/01/2005

  Về việc thành lập thành phố Tuy Hoà thuộc tỉnh Phú Yên, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuy Hoà và thành lập phường Phú Lâm thuộc thành phố Tuy Hoà

  1.  

  Nghị định

  17/2005/NĐ-CP

  16/02/2005

  Về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa và Ia Grai, tỉnh Gia Lai

  1.  

  Nghị định

                     

  23/2005/NĐ-CP

  02/03/2005

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây

  1.  

  Nghị định

  24/2005/NĐ-CP

  02/03/2005

  Về việc thành lập phường thuộc các quận Hải Châu, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

  1.  

  Nghị định

  25/2005/NĐ-CP

  02/03/2005

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay, đổi tên huyện Mường Lay và thị trấn Mường Lay thành huyện Mường Chà và thị trấn Mường Chà, tỉnh Điện Biên

  1.  

  Nghị định

  39/2005/NĐ-CP

  23/03/2005

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vinh và các huyện Tân Kỳ, Quế Phong, tỉnh Nghệ An

  1.  

  Nghị định

  40/2005/NĐ-CP

  23/03/2005

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Krông Ana, Ea Kar, Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

  1.  

  Nghị định

  52/2005/NĐ-CP

  12/04/2005

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, tỉnh An Giang

  1.  

  Nghị định

  58/2005/NĐ-CP

  28/04/2005

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

  1.  

  Nghị định

  60/2005/NĐ-CP

  16/05/2005

  Về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng và Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

  1.  

  Nghị định

  61/2005/NĐ-CP

  16/05/2005

  Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà và chia xã Bình Lăng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  1.  

  Nghị định

  62/2005/NĐ-CP

  16/05/2005

  Về việc thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hòa, Sông Cầu và chia huyện Tuy Hòa thành huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

  1.  

  Nghị định

  70/2005/NĐ-CP

  06/06/2005

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, đổi tên xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

  1.  

  Nghị định

  72/2005/NĐ-CP

  06/06/2005

  Về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Điện Biên và Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

  1.  

  Nghị định

  75/2005/NĐ-CP

  07/06/2005

  Về việc thành lập thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang

  1.  

  Nghị định

  76/2005/NĐ-CP

  09/06/2005

  Về việc thành lập xã thuộc huyện Đắk Tô và thành lập huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

  1.  

  Nghị định

  82/2005/NĐ-CP

  27/06/2005

  Về việc thành lập thị xã Gia Nghĩa, thành lập các phường, xã thuộc thị xã Gia Nghĩa và đổi tên huyện Đắk Nông thành huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

  1.  

  Nghị định

  83/2005/NĐ-CP

  27/06/2005

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Thành và thị xã Bà Rịa, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  1.  

  Nghị định

  84/2005/NĐ-CP

  07/07/2005

  Về việc thành lập xã thuộc huyện Ninh Hải và thành lập huyện Thuận Bắc, tỉnh Nỉnh Thuận

  1.  

  Nghị định

  85/2005/NĐ-CP

  07/07/2005

  Về việc thành lập xã thuộc huyện Núi Thành và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

  1.  

  Nghị định

  96/2005/NĐ-CP

  26/07/2005

  Về việc thành lập huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu

  1.  

  Nghị định

  98/2005/NĐ-CP

  26/07/2005

  Về việc thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang, thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp

  1.  

  Nghị định

  102/2005/NĐ-CP

  05/08/2005

  Về việc thành lập phường, xã thuộc quận thanh khê và huyện Hoà Vang thành lập quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

  1.  

  Nghị định

  103/2005/NĐ-CP

  09/08/2005

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

  1.  

  Nghị định

  104/2005/NĐ-CP

  09/08/2005

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Hà Giang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

  1.  

  Nghị định

  112/2005/NĐ-CP

  26/08/2005

  Về việc thành lập Thành phố Quảng ngãi thuộc tỉnh Quảng Ngãi

  1.  

  Nghị định

  113/2005/NĐ-CP

  05/09/2005

  Về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau

  1.  

  Nghị định

  114/2005/NĐ-CP

  05/09/2005

  Về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

   

  1.  

  Nghị định

  14/2006/NĐ-CP

  25/01/2006

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

  1.  

  Nghị định

  15/2006/NĐ-CP

  25/01/2006

  Về việc thành lập thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh

   

  1.  

  Nghị định

  27/2006/NĐ-CP

  21/03/2006

  Về việc thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

  1.  

  Nghị định

  28/2006/NĐ-CP

  22/03/2006

  Về việc điều chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Hà và thị xã Kon Tum; điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn, thành lập xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

  1.  

  Nghị định

  29/2006/NĐ-CP

  23/03/2006

  Về việc thành lập phường thuộc thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

   

  1.  

  Nghị định

  33/2006/NĐ-CP

  31/03/2006

  Bãi bỏ Nghị định 19/1998/NĐ-CP về thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

   

  1.  

  Nghị định

  34/2006/NĐ-CP

  31/03/2006

  Về việc thành lập thị trấn Cát Thành thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

  1.  

  Nghị định

  39/2006/NĐ-CP

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và KBang, tỉnh Gia Lai

  1.  

  Nghị định

  40/2006/NĐ-CP

  21/04/2006

  Về việc thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

  1.  

  Nghị định

  41/2006/NĐ-CP

  21/04/2006

  Về thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

  1.  

  Nghị định

                     

  47/2006/NĐ-CP

  16/05/2006

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, KRông Búk và Cư M'Ga, tỉnh Đắk Lắk

  1.  

  Nghị định

  58/2006/NĐ-CP

  12/06/2006

   

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, huyện; thành lập xã; mở rộng thị trấn thuộc các huyện: Yên Hưng, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, thị xã Uông Bí và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  1.  

  Nghị định

  60/2006/NĐ-CP

  19/06/2006

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Tân An, tỉnh Long An

  1.  

  Nghị định

  64/2006/NĐ-CP

  23/06/2006

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

  1.  

  Nghị định

  98/2006/NĐ-CP

  15/09/2006

  Về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập phường, xã thuộc thành phố Pleiku, huyện Ayun Pa và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

  1.  

  Nghị định

  113/2006/NĐ-CP

  29/09/2006

  Về việc thành lập thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam

   

  1.  

  Nghị định

  124/2006/NĐ-CP

  27/10/2006

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh, huyện Long Mỹ; đổi tên thị xã Tân Hiệp thành thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

  1.  

  Nghị định

  125/2006/NĐ-CP

  27/10/2006

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hà Quảng, Bảo Lâm và Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

  1.  

  Nghị định

  126/2006/NĐ-CP

  27/10/2006

  Về việc thành lập thành phố Hoà Bình thuộc tỉnh Hoà Bình

   

  1.  

  Nghị định

  132/2006/NĐ-CP

  10/11/2006

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

  1.  

  Nghị định

  133/2006/NĐ-CP

  10/11/2006

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh để mở rộng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

  1.  

  Nghị định

  135/2006/NĐ-CP

  14/11/2006

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã; mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà; thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

  1.  

  Nghị định

  142/2006/NĐ-CP

  22/11/2006

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và thành lập huyện Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông

  1.  

  Nghị định

  143/2006/NĐ-CP

  23/11/2006

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

  1.  

  Nghị định

  146/2006/NĐ-CP

  01/12/2006

  Về việc thành lập thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

   

  1.  

  Nghị định

  149/2006/NĐ-CP

  11/12/2006

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Long Thọ; thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  1.  

  Nghị định

  155/2006/NĐ-CP

  27/12/2006

  Về việc thành lập thành phố Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây

   

  1.  

  Nghị định

  156/2006/NĐ-CP

  27/12/2006

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu

  1.  

  Nghị định

  03/2007/NĐ-CP

  08/01/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Mường La, Thuận Châu và Mộc Châu, tỉnh Sơn La

  1.  

  Nghị định

  10/2007/NĐ-CP

  16/01/2007

  Về việc thành lập thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng tháp

   

  1.  

  Nghị định

  11/2007/NĐ-CP

  16/01/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Ninh Kiều, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

  1.  

  Nghị định

  19/2007/NĐ-CP

  07/02/2007

  Về việc thành lập thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình

  1.  

  Nghị định

  20/2007/NĐ-CP

  07/02/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện; thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh; thành lập huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

  1.  

  Nghị định

  21/2007/NĐ-CP

  08/02/2007

  Về việc thành lập thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận

  1.  

  Nghị định

  22/2007/NĐ-CP

  08/02/2007

  Về việc thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng

  1.  

  Nghị định

  33/2007/NĐ-CP

  08/03/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn;thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc,Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

  1.  

  Nghị định

  34/2007/NĐ-CP

  08/03/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thạnh Xuân,Tân Phú Thạnh để thành lập thị trấn Rạch Gòi,thị trấn Cái Tắc thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

  1.  

  Nghị định

  44/2007/NĐ-CP

  27/03/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hương Sơ và xã Thủy An để thành lập các phường An Hòa, Hương Sơ, An Đông và An Tây thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

  1.  

  Nghị định

  49/2007/NĐ-CP

  28/03/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc các huyện Bình Long, Phước Long,Bù Đăng và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

  1.  

  Nghị định

  50/2007/NĐ-CP

  30/03/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa;thành lập thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện;thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ

  1.  

  Nghị định

  51/2007/NĐ-CP

  02/04/2007

  Về thành lập thị trấn Thổ Tang, thị trấn Thanh Lãng, thị trấn Gia Khánh thuộc các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

  1.  

  Nghị định

  52/2007/NĐ-CP

  02/04/2007

  Về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đô Lương, Tương Dương, Yên Thành, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

  1.  

  Nghị định

   

  54/2007/NĐ-CP

  05/04/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Hải An, Lê Chân, Kiến An và huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

  1.  

  Nghị định

  56/2007/NĐ-CP

  06/04/2007

  Về việc thành lập phường Hải Hoà và phường Hải Yên thuộc thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

  1.  

  Nghị định

  57/2007/NĐ-CP

  06/04/2007

  Về việc thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

  1.  

  Nghị định

  58/2007/NĐ-CP

  06/04/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện; thành lập huyện U Minh Thượng và thành lập xã thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

  1.  

  Nghị định

  60/2007/NĐ-CP

  09/04/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Phong, huyện Quế Võ, huyện Tiên Du để mở rộng thành phố Bắc Ninh; thành lập phường Võ Cường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

  1.  

  Nghị định

  61/2007/NĐ-CP

  09/04/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thanh Sơn để thành lập huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

  1.  

  Nghị định

  62/2007/NĐ-CP

  09/04/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Bắc Sơn,phường Nam Sơn, xã Yên Bình, xã Quang Sơn để thành lập phường Tân Bình và phường Tây Sơn thuộc thị xã Tam Diệp, tỉnh Ninh Bình

  1.  

  Nghị định

  65/2007/NĐ-CP

  11/04/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

  1.  

  Nghị định

  66 /2007/NĐ-CP

  11/04/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Ân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

  1.  

  Nghị định

  89/2007/NĐ-CP

  28/05/2007

  Về việc thành lập thành phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh

   

  1.  

  Nghị định

  118/2007/NĐ-CP

  12/07/2007

  Về việc giải thể thị trấn nông trường Cam Bố Hạ, huyện Lạng Giang; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An để thành lập thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

  1.  

  Nghị định

  125/2007/NĐ-CP

  31/07/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Minh để thành lập huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

  1.  

  Nghị định

  130/2007/NĐ-CP

  02/08/2007

  Vê việc thành lập thành phố Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây

  1.  

  Nghị định

  137/2007/NĐ-CP

  27/08/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Krông Búk, M'Drắk, Ea H'Leo; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Ana để thành lập huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

  1.  

  Nghị định

  145/2007/NĐ-CP

  12/09/2007

   

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành lập quận Đồ Sơn; thành lập phường thuộc các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

  1.  

  Nghị định

  147/2007/NĐ-CP

  21/09/2007

  Về việc giải thể Xã phước Thắng, điều chỉnh địa giới hành chính các xã Phước Tiến, Phước Chính, Phước Đại, Thành lập xã Phước Thắng (mới ) thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

  1.  

  Nghị định

  155/2007/NĐ-CP

  18/10/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

  1.  

  Nghị định

  162/2007/NĐ-CP

  06/11/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập xã, phường thuộc quận Bình Thuỷ, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

  1.  

  Nghị định

  164/2007/NĐ-CP

  15/11/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

  1.  

  Nghị định

  171/2007/NĐ-CP

  19/11/2007

  Về việc thành lập thị trấn Quỹ Nhất thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

  1.  

  Nghị định

  175/2007/NĐ-CP

  03/12/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

  1.  

  Nghị định

  176/2007/NĐ-CP

  03/12/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

  1.  

  Nghị định

  177/2007/NĐ-CP

  03/12/2007

  Về việc thành lập phường Ninh Sơn thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

  1.  

  Nghị định

  181/2007/NĐ-CP

  13/12/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

  1.  

  Nghị định

  182/2007/NĐ-CP

  13/12/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Tâm, xã Vĩnh Viễn để thành lập xã Lương Nghĩa, xã Vĩnh Viễn A thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

  1.  

  Nghị định

  183/2007/NĐ-CP

  13/12/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

  1.  

  Nghị định

  08/2008/NĐ-CP

  21/01/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

  1.  

  Nghị định

  09/2008/NĐ-CP

  21/01/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

  1.  

  Nghị định

  10/2008/NĐ-CP

  29/01/2008

  Về việc thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam

  1.  

  Nghị định

  22/2008/NĐ-CP

  01/03/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

  1.  

  Nghị định

  23/2008/NĐ-CP

  01/03/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, để thành lập phường thuộc thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây

  1.  

  Nghị định

  30/2008/NĐ-CP

  19/03/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương; thành lập phường Tứ Minh, phường Việt Hòa và mở rộng địa giới hành chính phường Hải Tân thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương

  1.  

  Nghị định

  31/2008/NĐ-CP

  19/03/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong để mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập phường thuộc thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

  1.  

  Nghị định

  38/2008/NĐ-CP

  03/04/2008

  Về giải thể các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Xuân Khao (vùng lòng hồ chứa nước Cửa Đặt) thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể

  1.  

  Nghị định

  39/2008/NĐ-CP

  04/04/2008

  Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập thị trấn, phường thuộc các huyện: Mê Linh, Lập Thạch và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  1.  

  Nghị định

  41/2008/NĐ-CP

  08/04/2008

  Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

  1.  

  Nghị định

  42/2008/NĐ-CP

  08/04/2008

  Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

  1.  

  Nghị định

  45/2008/NĐ-CP

  17/04/2008

  Về điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  1.  

  Nghị định

  46/2008/NĐ-CP

  17/04/2008

  Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai

  1.  

  Nghị định

  47/2008/NĐ-CP

  17/04/2008

  Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các huyện: Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La

  1.  

  Nghị định

  73/2008/NĐ-CP

  09/06/2008

  Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

  1.  

  Nghị định

  74/2008/NĐ-CP

  09/06/2008

  Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Sa Thầy, huyện Đắk Tô, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  1.  

  Nghị định

  72/2008/NĐ-CP

  09/06/2008

  Về việc thành lập thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam

  1.  

  Nghị định

  84/2008/NĐ-CP

  31/07/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  1.  

  Nghị định

  86/2008/NĐ-CP

  01/08/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thị trấn thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

  1.  

  Nghị định

  85/2008/NĐ-CP

  01/08/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

  1.  

  Nghị định

  87/2008/NĐ-CP

  04/08/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

  1.  

  Nghị định

  98/2008/NĐ-CP

  03/09/2008

  Về việc thành lập thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La

  1.  

  Nghị định

  99/2008/NĐ-CP

  03/09/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Sơn để mở rộng thị xã Tuyên Quang và thành lập một số phường thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

  1.  

  Nghị định

  01/NĐ-CP

  24/09/2008

  Về việc thành lập thị xã Từ Sơn, thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

  1.  

  Nghị định

  02/NĐ-CP

  24/09/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn thuộc huyện Mỹ Tú; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỹ Tú để thành lập huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

  1.  

  Nghị định

  03/NĐ-CP

  24/09/2008

  Về việc thành lập thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh

  1.  

  Nghị định

  04/NĐ-CP

  30/10/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

  1.  

  Nghị định

  05/NĐ-CP

  02/12/2008

  Về việc giải thể thị trấn Nông trường Yên Thế, huyện Yên Thế; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

  1.  

  Nghị định

  06/NĐ-CP

  06/11/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nho Quan thuộc huyện Nho Quan và thị trấn Me thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

  1.  

  Nghị định

  07/NĐ-CP

  23/12/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Krông Búk, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ và thành lập các phường trực thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

  1.  

  Nghị định

  08/NĐ-CP

  23/12/2008

  Về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Ngự để thành lập thị xã Hồng Ngự; thành lập phường thuộc thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

  1.  

  Nghị định

  09/NĐ-CP

  23/12/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lập Thạch  để thành lập huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

  1.  

  Nghị định

  10/NĐ-CP

  23/12/2008

   Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện ba tơ, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

  1.  

  Nghị định

  11/NĐ-CP

  23/12/2008

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Mường Lát, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

  1.  

  Nghị định

  12/NĐ-CP năm 2008

  23/12/2008

  Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ

  1.  

  Nghị định

  02/NĐ-CP

  19/01/2009

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

  1.  

  Nghị định

  03/NĐ-CP

  19/01/2009

  Về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh; điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khê thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

  1.  

  Nghị định

  04/NĐ-CP

  19/01/2009

  Về việc thành lập thành phố Hưng Yên thuộc tỉnh Hưng Yên

  1.  

  Nghị định

  05/NĐ-CP

  19/01/2009

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Bạ; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

  1.  

  Nghị định

  07/NĐ-CP

  09/02/2009

  Về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

  1.  

  Nghị định

  08/NĐ-CP

  09/02/2009

   

  Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre

  1.  

  Nghị định

  10/NĐ-CP/2009 6/03/2009

  Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

  1.  

  Nghị định

  11/NĐ-CP

  31/03/2009

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập thị trấn huyện lỵ tại các huyện Đồng Văn, Bắc Mê và Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang

  1.  

  Nghị định

  17/NĐ-CP

  16/04/2009

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

  1.  

  Nghị định

  92/2009/NĐ-CP 22/10/2009

  Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

  1.  

  Nghị định

  29/2013/NĐ-CP 08/04/2013

  Sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

  1.  

  Nghị định

   

  04/2015/NĐ-CP

  09/01/2015

  Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

  1.  

  Nghị định

   

  08/2016/NĐ-CP

  25/01/2016

  Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

  1.  

  Nghị định

  54/2018/NĐ-CP  16/04/2018

  Về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

  1.  

  Quyết định

  11/2008/QĐ-TTg

  16/02/2008

  Về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Huể (đô thị loại I) trưc thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế

  Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

  1.  

  Thông tư

  01/2009/TT-BNV 19/03/2009

  Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân

  1.  

  Thông tư

  02/2009/TT-BNV

  19/3/2009

  Hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

  1.  

  Thông tư

  04/2009/TT-BNV

  29/4/2009

  Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư số 02/2009/TT-BNV

  1.  

  Thông tư

  06/2012/TT-BNV 30/10/2012

   Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

  1.  

  Thông tư

  04/2012/TT-BNV 31/08/2012

  Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

  1.  

  Thông tư

  02/2016/TT-BNV

  01/02/2016

  Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  1.  

  Thông tư

  14/2018/TT-BNV

  03/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và họa động của thôn, tổ dân phố

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP

  08/03/2002

  Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị.

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH 27/05/2010

  Hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  1.  

  Thông tư liên tịch

  20/2013/TTLT-BXD-BNV

  21/11/2013

   Hướng dẫn Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị

  II. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

  Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng

  1.  

  Luật

  22/2008/QH12

  13/11/2008

  Luật cán bộ, công chức 2008

   

  1.  

  Lệnh

  20/2008/L-CTN 28/11/2008

  Lệnh công bố Luật cán bộ, công chức

   

  1.  

  Luật

  58/2010/QH12 15/11/2010

  Luật viên chức 2010

   

  1.  

  Lệnh

  15/2010/L-CTN 29/11/2010

  Lệnh công bố Luật viên chức

   

  1.  

  Nghị định

  68/2000/NĐ-CP

  17/11/2000

  Về thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

   

  1.  

  Nghị định

  71/2000/NĐ-CP 23/11/2000

  Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

   

  1.  

  Nghị định

  35/2005/NĐ-CP 17/03/2005

  Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

   

  1.  

  Nghị định

  107/2006/NĐ-CP 22/09/2006

  Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

   

  1.  

  Nghị định

  118/2006/NĐ-CP 10/10/2006

  Về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

   

  1.  

  Nghị định

  103/2007/NĐ-CP 14/06/2007

  Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

   

  1.  

  Nghị định

  143/2007/NĐ-CP

  10/09/2007

  Về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

   

  1.  

  Nghị định

  157/2007/NĐ-CP 27/10/2007

  Chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

   

  1.  

  Nghị định

  158/2007/NĐ-CP 27/10/2007

  Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

   

  1.  

  Nghị định

  06/2010/NĐ-CP 25/01/2010

  Quy định những người là công chức

   

  1.  

  Nghị định

  24/2010/NĐ-CP 15/03/2010

  Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

   

  1.  

  Nghị định

  46/2010/NĐ-CP 27/04/2010

  Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

   

  1.  

  Nghị định

  93/2010/NĐ-CP 31/08/2010

  Sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

   

  1.  

  Nghị định

  34/2011/NĐ-CP 17/05/2011

  Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

   

  1.  

  Nghị định

  27/2012/NĐ-CP 06/04/2012

  Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

   

  1.  

  Nghị định

  29/2012/NĐ-CP 12/04/2012

  Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

   

  1.  

  Nghị định

  41/2012/NĐ-CP 08/05/2012

  Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

   

  1.  

  Nghị định

  36/2013/NĐ-CP 22/04/2013

  Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

   

  1.  

  Nghị định

  150/2013/NĐ-CP 01/11/2013

  Sửa đổi Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

   

  1.  

  Nghị định

  211/2013/NĐ-CP 09/12/2013

  Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

   

  1.  

  Nghị định

                     

   

  26/2015/NĐ-CP

  09/03/2015

  Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

   

  1.  

  Nghị định

   

  53/2015/NĐ-CP

  29/05/2015

  Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

   

  1.  

  Nghị định

  56/2015/NĐ-CP

  09/06/2015

  Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

   

  1.  

  Nghị định

   

  97/2015/NĐ-CP

  19/10/2015

  Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

   

  1.  

  Nghị định

   

  106/2015/NĐ-CP

  23/10/2015

  Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

   

  1.  

  Nghị định

  88/2017/NĐ-CP  27/07/2017

  Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

   

  1.  

  Nghị định

  140/2017/NĐ-CP

  30/12/2017

  Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất

   

  1.  

  Nghị định

  113/2018/NĐ-CP

  31/8/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

   

  1.  

  Nghị định

  161/2018/NĐ-CP

  29/11/2018

  Sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

   

  1.  

  Quyết định

  27/2003/QĐ-TTg 19/02/2003

  Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo

   

  1.  

  Quyết định

  56/2006/QĐ-TTg 13/03/2006

  Về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số do

   

  1.  

  Quyết định

  95/2006/QĐ-TTg

  03/5/2006

  Về việc ban hành quy chế trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

   

  1.  

  Quyết định

  45/2007/QĐ-TTg

  03/4/2007

  Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các ban quản lý có tên gọi khác thộc Bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

   

  1.  

  Quyết định

  23/2004/QĐ-BNV 07/04/2004

  Ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Nội vụ

   

  1.  

  Quyết định

  78/2004/QĐ-BNV 03/11/2004

  Ban hành Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức

   

   

  1.  

  Quyết định

  82/2004/QĐ-BNV 17/11/2004

  Ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc sở và các chức vụ tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  1.  

  Quyết định

  83/2004/QĐ-BNV 17/11/2004

  Ban hành Tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

   

  1.  

  Quyết định

  93/2005/QĐ-BNV 30/08/2005

  Về danh mục mã số các cơ quan nhà nước

   

  1.  

  Quyết định

  06/2006/QĐ-BNV 21/03/2006

  Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập

   

  1.  

  Quyết định

  03/2007/QĐ-BNV 26/02/2007

  Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

   

  1.  

  Quyết định

  06/2007/QĐ-BNV 18/06/2007

  Ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

   

  1.  

  Quyết định

  02/2008/QĐ-BNV 06/10/2008

  Về mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

   

  1.  

  Quyết định

  03/2008/QĐ-BNV 12/11/2008

  Về chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê

   

  1.  

  Quyết định

  05/2008/QĐ-BNV 26/11/2008

  Về Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức Nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

   

  1.  

  Quyết định

  06/2008/QĐ-BNV 22/12/2008

  Về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức

   

  1.  

  Thông tư

  19/2001/TT-BTCCBCP 25/04/2001

  Hướng dẫn Nghị định 71/2000/NĐ-CP quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu do Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ ban hành

   

  1.  

  Thông tư

  10/2002/TT-BTCCBCP 18/02/2002

  Hướng dẫn Quyết định 180/2001/QĐ-TTg về nhân sự Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty có 100% vốn nhà nước

   

  1.  

  Thông tư

  03/2006/TT-BNV 08/02/2006

  Hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

   

  1.  

  Thông tư

  08/2007/TT-BNV 01/10/2007

  Hướng dẫn Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước

   

  1.  

  Thông tư 

  03/2008/TT-BNV 03/06/2008

  Hướng dẫn xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

   

  1.  

  Thông tư

  10/2009/TT-BNV 21/10/2009

  Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

   

  1.  

  Thông tư

  09/2010/TT-BNV 11/09/2010

  Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

   

  1.  

  Thông tư

  13/2010/TT-BNV 30/12/2010

  Hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

   

  1.  

  Thông tư

  08/2011/TT-BNV 19/01/2011

  Hướng dẫn Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

   

  1.  

  Thông tư

  05/2012/TT-BNV  24/10/2012

  Sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển, sử dụng và quản lý công chức

   

  1.  

  Thông tư

  12/2012/TT-BNV 18/12/2012

  Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

   

  1.  

  Thông tư

  14/2012/TT-BNV 18/12/2012

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

   

  1.  

  Thông tư

  16/2012/TT-BNV 28/12/2012

  Về Quy chế thi, xét tuyển viên chức Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

   

  1.  

  Thông tư

  05/2013/TT-BNV 25/06/2013

  Hướng dẫn Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

   

  1.  

  Thông tư

  06/2013/TT-BNV 17/07/2013

  Bãi bỏ Điều 19 Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

   

  1.  

  Thông tư

  11/2014/TT-BNV

  09/10/2014

  Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

   

  1.  

  Thông tư

  03/2015/TT-BNV

  10/03/2015

  Sửa đổi Điều 9 Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

   

  1.  

  Thông tư

  04/2015/TT-BNV

  31/08/2015

  Sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức .

   

  1.  

  Thông tư

  07/2015/TT-BNV

  11/12/2015

  Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

   

  1.  

  Thông tư

  05/2017/TT-BNV

  15/08/2017

  Sửa đổi Thông tư số 11/2014/TT-BNV13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

   

  1.  

  Thông tư

  06/2017/TT-BNV

  27/09/2017

  Quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

   

  1.  

  Thông tư

  02/2018/TT-BNV

  08/01/2018

  Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

   

  1.  

  Thông tư

  04/2018/TT-BNV

  27/03/2018

  Hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

   

  1.  

  Thông tư

  05/2018/TT-BNV

  09/05/2018

  Quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông .

   

  1.  

  Thông tư

  07/2018/TT-BNV

  15/6/2018

  Quy định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

   

  1.  

  Thông tư

  09/2018/TT-BNV

  13/9/2018

  Quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường

   

  1.  

  Thông tư

  10/2018/TT-BNV

  13/9/2018

  Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  65/2004/TTLT-BQP-BNV

  3/05/2004

  Hướng dẫn Nghị định 165/2003/NĐ-CP về biệt phái sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2007/TTLT-BNV-BNN

   19/10/2007

  Hướng dẫn chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm do Bộ Nội vụ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2008/TTLT-BNV-BTC

  20/05/2008

  Hướng dẫn Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2011/TTLT-BNV-BTP

  15/04/2011

  Về hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2012/TTLT-BNG-BNV

  5/08/2012

  Hướng dẫn về quản lý, điều hành hoạt động của cán bộ biệt phái tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2014/TTLT-BNV-UBDT

  11/09/2014

    Hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

  01/10/2014

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

  17/10/2014

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

  28/11/2014

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  16/03/2015

  Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

  19/05/2015

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  10/2015/TTLT-BYT-BNV

  27/05/2015

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  11/2015/TTLT-BYT-BNV

  27/05/2015

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL

  26/06/2015

  Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

  19/08/2015

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  14/09/2015

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  16/09/2015

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  16/09/2015

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  16/09/2015

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

  16/09/2015

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  26/2015/TTLT-BYT-BNV

  07/10/2015

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  27/2015/TTLT-BYT-BNV

  07/10/2015

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  28/2015/TTLT-BYT-BNV

  07/10/2015

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

  20/10/2015

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật .

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

  20/10/2015

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

  20/10/2015

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC

  06/11/2015

  Hướng dẫn thực hiện sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  06/11/2015

  Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  52/2015/TTLT-BTNMT-BNV

  08/12/2015

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  53/2015/TTLT-BTNMT-BNV

  08/12/2015

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên và môi trường.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  54/2015/TTLT-BTNMT-BNV

  08/12/2015

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  55/2015/TTLT-BTNMT-BNV

  08/12/2015

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  56/2015/TTLT-BTNMT-BNV

  08/12/2015

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường .

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  57/2015/TTLT-BTNMT-BNV

  08/12/2015

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

  11/12/2015

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

  11/12/2015

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2016/TTLT-BKHCN-BNV

  11/01/2016

  Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  11/2016/TTLT-BTTTT-BNV

  07/04/2016

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  08/2016/TTLT-BYT-BNV 15/04/2016

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV

  22/06/2016

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong cơ sở giáo dục công lập.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  08/2016/TTLT-BTP-BNV

  23/06/2016

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  11/2016/TTLT-BXD-BNV

  29/06/2016

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV

  30/06/2016

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  13/2016/TTLT-BTNMT-BNV

  30/06/2016

  Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV

  30/06/2016

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

   

  III. LĨNH VỰC  ĐÀO TẠO

   

  Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

   

  1.  

  Nghị định

  101/2017/NĐ-CP

  01/09/2017

  Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

   

   

  1.  

  Nghị định

  140/2017/NĐ-CP

  05/12/2017

  Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

   

   

  1.  

  Quyết định

  161/2003/QĐ-TTg 04/8/2003

  Ban hành quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức

   

  1.  

  Chỉ thị

  38/2004/CT-TTg 09/11/2004

  Về đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

   

  Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

   

  1.  

  Quyết định

  40/2005/QĐ-BNV  20/04/2005

  Về Chương trình khung, Chương trình các môn cơ sở và các môn chuyên môn đào tạo trung học chuyên nghiệp chương trình Hành chính

   

  1.  

  Thông tư

  130/2005/TT-BNV

  07/12/2005

   Hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

   

  1.  

  Thông tư

  15/2012/TT-BNV 25/12/2012

  Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

   

  1.  

  Thông tư

  06/2014/TT-BNV

  09/08/2014

  Hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức của trường trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

   

  1.  

  Thông tư

  10/2017/TT-BNV

  29/12/2017

  Quy định đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

   

  1.  

  Thông tư

  01/2018/TT-BNV

  08/01/2018

  Hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV

  04/12/2007

  Hướng dẫn Nghị định 116/2007/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng- an ninh.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT

  07/04/2008

  Hướng dẫn Nghị định 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

   

  1.  

  Thông tư

  liên tịch

  01/2013/TTLT-BNV-BQP

  10/4/2013

  Hướng dẫn việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

   

  IV. LĨNH VỰC VĂN THƯ- LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

   

  Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

   

  1.  

  Luật

  01/2011/QH13 11/11/2011

  Luật lưu trữ 2011

   

  1.  

  Lệnh

  10/2011/L-CTN 25/11/2011

  Lệnh công bố Luật lưu trữ 

   

  NGHI ĐỊNH

   

  1.  

  Nghị định

  110/2004/NĐ-CP

  08/04/2004

  Về công tác văn thư

   

   

  1.  

  Nghị định

  09/2010/NĐ-CP 08/02/2010

  Nghị định sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

   

  1.  

  Nghị định

  01/2013/NĐ-CP 03/01/2013

  Nghị định hướng dẫn Luật lưu trữ

   

  CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  1.  

  Chỉ thị

  05/2007/CT-TTg 02/3/2007

  Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ

   

  THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

   

  1.  

  Thông tư

  46/2005/TT-BNV 27/04/2005

  Quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước

   

  1.  

  Thông tư

  09/2007/TT-BNV 26/11/2007

  Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng

   

  1.  

  Thông tư

  03/2010/TT-BNV 29/04/2010

  Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy

   

  1.  

   Thông tư

  12/2010/TT-BNV 26/11/2010

  Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy

   

  1.  

  Thông tư

  01/2011/TT-BNV 19/01/2011

  Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính .

   

  1.  

  Thông tư

  09/2011/TT-BNV 03/06/2011

  Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức

   

  1.  

  Thông tư

  13/2011/TT-BNV 24/10/2011

  Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  1.  

  Thông tư

  15/2011/TT-BNV 11/11/2011

  Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và tài liệu lưu trữ nền giấy

   

  1.  

  Thông tư

  07/2012/TT-BNV 22/11/2012

  Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

   

  1.  

  Thông tư

  08/2012/TT-BNV 26/11/2012

  Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc .

   

  1.  

  Thông tư

  10/2012/TT-BNV 14/12/2012

  Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu Hết giá trị

   

  1.  

  Thông tư

  04/2013/TT-BNV 16/04/2013

  Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức

   

  1.  

  Thông tư

  04/2014/TT-BNV

  23/06/2014

   Về định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ

   

  1.  

  Thông tư

  05/2014/TT-BNV

  23/06/2014

  Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

   

  1.  

  Thông tư

  09/2014/TT-BNV

  01/10/2014

  Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

   

  1.  

  Thông tư

  10/2014/TT-BNV

  01/10/2014

  Quy định việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.

   

  1.  

  Thông tư

  12/2014/TT-BNV

  28/10/2014

    Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công.

   

  1.  

  Thông tư

  13/2014/TT-BNV

  31/10/2014

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

   

  1.  

  Thông tư

   

  14/2014/TT-BNV

  31/10/2014

  Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

   

  1.  

  Thông tư

  16/2014/TT-BNV

  20/11/2014

   Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

   

  1.  

  Thông tư

  17/2014/TT-BNV

  20/11/2014

   Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

   

  1.  

  Thông tư

  05/2015/TT-BNV

  25/11/2015

  Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử.

   

  1.  

  Thông tư

  06/2015/TT-BNV

  08/12/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  55/2005/TTLT-BNV-VPCP

  06/05/2005

  Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2014/TTLT-BNV-BXD

  21/08/2014

    Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  129/2014/TTLT-BTC-BNV

  05/09/2014

   Về việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam về Việt Nam”.

   

  V. LĨNH VỰC THANH NIÊN

   

  LUẬT

   

  1.  

  Luật

  53/2005/QH11

  Luật Thanh niên

   

  NGHỊ ĐỊNH

   

  1.  

  Nghị định

  120/2007/NĐ-CP 23/07/2007

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.

   

  1.  

  Nghị định

  12/2011/NĐ-CP 30/01/2011

  Về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

   

  1.  

  Nghị định

  78/2017/NĐ-CP

  03/7/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên

   

  1.  

  Nghị định

  112/2017/NĐ-CP

  06/10/2017

  Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

   

  1.  

  Nghị định

  140/2017/NĐ-CP

  05/12/2017

  Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  1.  

  Quyết định

  08/2011/QĐ-TTg

  26/01/2011

  Tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

   

  1.  

  Quyết định

  57/2015/QĐ-TTg

  16/11/2015

  Về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

   

  THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

   

  1.  

  Thông tư

  11/2011/TT-BNV 26/09/2011

  Hướng dẫn Nghị định 12/2011/NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong do Bộ Nội vụ ban hành

   

  1.  

  Thông tư

  18/2014/TT-BNV

  25/11/2014

  Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

   

  1.  

  Thông tư

  11/2018/TT-BNV

  14/9/2018

  Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC

  16/04/2012

   Hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg.

   

  VI. LĨNH VỰC THANH TRA

   

  NGHỊ ĐỊNH

   

  1.  

  Nghị định

  90/2012/NĐ-CP 05/11/2012

  Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

   

  THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

   

  1.  

  Thông tư

  09/2012/TT-BNV 10/12/2012

  Quy định trình tự, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP

  06/05/2002

  Hướng dẫn Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Công an và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành

   

  VII. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

   

  LUẬT

   

  1.  

  Luật

  15/2003/QH11 26/11/2003

  Luật thi đua khen thưởng 2003

   

  1.  

  Luật

  47/2005/QH11 14/06/2005

  Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005

   

   

  1.  

  Luật

  39/2013/QH13

  16/11/2013

  Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

   

  NGHỊ ĐỊNH

   

  1.  

  Nghị định

  122/2005/NĐ-CP  04/10/2005

  Về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng

   

  1.  

  Nghị định

  56/2013/NĐ-CP 22/05/2013

  Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

   

  1.  

  Nghị định

  85/2014/NĐ-CP

  10/09/2014

   

  Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

   

  1.  

  Nghị định

  91/2017/NĐ-CP

  31/7/2017

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng

   

  1.  

  Nghị định

  101/2018/NĐ-CP

  20/7/2018

   

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày10/9//2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương, mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  1.  

   Quyết định

  279/2002/QĐ-TTg 17/04/2002

  Về ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

   

  1.  

  Quyết định

  168/2007/QĐ-TTg 05/11/2007

  Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

   

  1.  

  Quyết đính

  82/2009/QĐ-TTg

  25/5/2009

  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Quy chế oạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg

   

  1.  

  Quyết định

  51/2010/QĐ-TTg

  Về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

   

  QUYẾT ĐỊNH, THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TRƯỞNG

   

  1.  

  Thông tư

  01/2012/TT-BNV 16/01/2012

  Hướng dẫn Quyết định 51/2010/QĐ-TTg về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

   

  1.  

  Thông tư

  01/2014/TT-BNV

  10/01/2014

  Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Thông tư

  08/2017/TT-BNV

  27/10/2017

  Hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2011/TTLT-BCA-BNV

  08/09/2011

  Quy định chức danh tương đương để xét khen thưởng đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có quá trình cống hiến trong Công an nhân dân.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH

  10/10/2014

   Hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2015/TTLT-TTCP-BNV

  16/03/2015

   Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

   

  VIII. LĨNH VỰC  TIỀN LƯƠNG

   

  NGHỊ QUYẾT

   

  1.  

  Nghị quyết

  730/2004/NQ-UBTVQH11 30/9/2004

  Phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, Kiểm sát

   

  1.  

  Nghị quyết

  823/2009/NQ-UBTVQH 12

  3/10/2009

  Sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 Phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, Kiểm sát

   

  1.  

  Nghị quyết

  1206/2016/UBTVQH13

  13/5/2016

  Quy định chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân

   

  NGHỊ ĐỊNH

   

  1.  

  Nghị định

  23/1999/NĐ-CP 15/04/1999

  Về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

   

  1.  

  Nghị định

  03/2003/NĐ-CP 15/01/2003

   Về điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương

   

  1.  

  Nghị định

  204/2004/NĐ-CP 14/12/2004

  Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

   

  1.  

  Nghị định 

  157/2005/NĐ-CP  23/12/2005

  Quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

   

  1.  

  Nghị định

  93/2006/NĐ-CP 07/09/2006

  Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

   

  1.  

  Nghị định 

  184/2007/NĐ-CP 17/12/2007

  Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

   

  1.  

  Nghị định

  19/2008/NĐ-CP

  14/02/2008

  Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

   

  1.  

  Nghị định

  101/2008/NĐ-CP 12/09/2008

  Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

   

  1.  

  Nghị định

  34/2009/NĐ-CP 06/04/2009

  Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

   

  1.  

   Nghị định

  76/2009/NĐ-CP  15/09/2009

  Sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

   

  1.  

  Nghị định

  29/2010/NĐ-CP 25/03/2010

  Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

   

  1.  

  Nghị định

  116/2010/NĐ-CP 24/12/2010

  Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

   

  1.  

  Nghị định

  23/2011/NĐ-CP 04/04/2011

  Về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

   

  1.  

  Nghị định

  54/2011/NĐ-CP

  04/7/2011

  Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

   

  1.  

  Nghị định

  14/2012/NĐ-CP 07/03/2012

  Sửa đổi Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội và Công an nhân dân

   

  1.  

  Nghị định

  34/2012/NĐ-CP 15/04/2012

  Về chế độ phụ cấp công vụ

   

  1.  

  Nghị định

  35/2012/NĐ-CP 18/04/2012

  Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

   

  1.  

  Nghị định

  17/2013/NĐ-CP 19/02/2013

  Sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

   

  1.  

  Nghị định

  73/2013/NĐ-CP 15/07/2013

  Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

   

  1.  

  Nghị định

   

  117/2016/NĐ-CP

  21/07/2016

  Sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

   

  1.  

  Nghị định

  Số 72/2018/NĐ-CP 15/05/2018

  Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  1.  

  Quyết định 

  138/2005/QĐ-TTg 13/06/2005

  Quyết định  về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên và Kiểm tra viên ngành Kiểm sát

   

  1.  

  Quyết định 

  171/2005/QĐ-TTg 08/07/2005

  Quyết định  về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thẩm phán, Thư ký Toà án và Thẩm tra viên ngành Toà án

   

  1.  

  Quyết định

  202/2005/QĐ-TTg  09/08/2005

  Quyết định về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra viên

   

  1.  

  Quyết định

  244/2005/QĐ-TTg 06/10/2005

  Quyết định  về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

   

  1.  

  Quyết định

  289/2005/QĐ-TTg 08/11/2005

  Quyết định  về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyển ngành

   

  1.  

  Quyết định

  132/2006/QĐ-TTg

  31/5/2006

  Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

   

  1.  

  Quyết định

  07/2007/QĐ-TTg

  12/01/2007

  Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức Hải quan của Tổng cục Hải quan

   

  1.  

  Quyết định

  149/2008/QĐ-TTg

  20/11/2008

  Về chế độ bồi dưỡng đi biển đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kiểm ngư

   

  1.  

  Quyết định

  45/2009/QĐ-TTg

  27/3/2009

  Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

   

  1.  

  Quyết định

  46/2009/QĐ-TTg

  31/3/2009

  Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị , Bệnh viện Thống nhất, Bệnh viên C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền quân đội

   

  1.  

  Quyết định

  70/2009/QĐ-TTg

  Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã, thị trấn thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã, thị trấn thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

   

  1.  

  Quyết định

  78/2009/QĐ-TTg

  15/5/2009

  Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên môi trường

   

  1.  

  Quyết định

  30/2011/QĐ-TTg

  Về chế độ thù lao đối với người đã nghĩ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội

   

  1.  

  Quyết định

  73/2011/QĐ-TTg

  28/12/2011

  Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

   

  1.  

  Quyết định

  25/2012/ QĐ-TTg 04/06/2012

  Quy định một số chế độ ưu đãi đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

   

  1.  

  Quyết định

  27/2012/QĐ-TTg 11/06/2012

  Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

   

  1.  

  Quyết định

  37/2012/QĐ-TTg 07/09/2012

  Về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015

   

  1.  

  Quyết định

  02/2015/QĐ-TTg

  07/01/2015

  Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư

   

  1.  

  Quyết định

  04/2016/QĐ-TTg

  04/02/2016

  Áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và công nghệ

   

  1.  

  Quyết định

  17/2016/QĐ-TTg

  05/5/2016

  Về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban quản lý làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

   

  1.  

  Quyết định

  3902/QĐ-BNV 19/10/2005

  Đính chính thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành Thủy lợi, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Y tế và Quản lý thị trường

   

  THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

   

  1.  

  Thông tư

  02/2005/TT-BNV 05/01/2005

  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

   

  1.  

  Thông tư

  04/2005/TT-BNV 05/01/2005

  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

   

  1.  

  Thông tư

  05/2005/TT-BNV 05/01/2005

  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

   

  1.  

  Thông tư

  06/2005/TT-BNV 05/01/2005

  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức.

   

  1.  

  Thông tư

  07/2005/TT-BNV 05/01/2005

  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức

   

  1.  

  Thông tư

  09/2005/TT-BNV 05/01/2005

  Hướng dẫn chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do

   

  1.  

  Thông tư

  78/2005/TT-BNV 10/08/2005

  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.

   

  1.  

  Thông tư

  79/2005/TT-BNV

  10/8/2005

  Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

   

  1.  

  Thông tư

  83/2005/TT-BNV 10/08/2005

  Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

   

  1.  

  Thông tư

  130/2005/TT-BNV 07/12/2005

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

   

  1.  

  Thông tư

  02/2007/TT-BNV 25/05/2007

  Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

   

  1.  

  Thông tư

  08/2013/TT-BNV 31/07/2013

   Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động.

   

  1.  

  Thông tư

  01/2017/TT-BNV

  24/01/2017

  Hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.

   

  1.  

  Thông tư

  07/2017/TT-BNV

  10/10/2017

  Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

   

  1.  

  Thông tư

  06/2018/TT-BNV

  31/5/2018

  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

   

  1. T

  Thông tư

  08/2018/TT-BNV

  28/6/2018

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh m ức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Bộ trưởng và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

   

  1.  

  Thông tư

  13/2018/TT-BNV

  19/10/2018

  Sửa đổi khoản 8 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  23/TTLN năm 1996

  15/01/1996

  Hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường phổ thông.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  247/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTS 05/05/1998

  Chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên, Kiểm sát viên bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  18/1999/TTLT-BTCCP-BTC-BNN&PTNT 28/06/1999

  Hướng dẫn Quyết định 93/1999/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt bão

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  17/1999/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BTCCBCP

  21/07/1999

  Hướng dẫn Nghị định 23/1999/NĐ-CP về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử lại miền Nam hoạt động sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH

  04/02/2004

  Hướng dẫn Quyết định 22/2003/QĐ-TTg về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS.

   

  1.  

  Thông Tư liên tịch

  01/2005/TTLT-BNV-BTC

   05/01/2005

  Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  08/2005/TTLT-BNV-BTC

  05/01/2005

  Hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC 05/01/2005

  Hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT 05/01/2005

  Hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  81/2005/TTLT-BNV-BTC

  10/08/2005

   Hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành thủy lợi, giáo dục và đào tạo, văn hóa – thông tin, y tế và quản lý thị trường mới

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  82/2005/TTLT-BNV-BTC 10/08/2005

  Sửa đổi Thông Tư Liên Tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  04/2005/TTLT-TANDTC-BNV-BTC

  06/10/2005

  Hướng dẫn Quyết định 171/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với thẩm phán, thư ký tòa án và thẩm tra viên ngành tòa án.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC

  19/01/2006

  Hướng dẫn Quyết định 138/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên ngành Kiểm sát.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC

  19/01/2006

  Hướng dẫn Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC

  23/01/2006

   Thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

  02/08/2006

  Hướng dẫn Quyết định 83/2006/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC

  25/08/2006

  Hướng dẫn Quyết định 132 /2006/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  84/2006/TTLT-BTC-BNV

  15/09/2006

  Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức ngành Dự trữ quốc gia quy định tại Quyết định 136/2005/QĐ – BNV.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC

  02/10/2006

  Hướng dẫn chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp phục vụ công tác tại các đội quản lý thị trường.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2006/TTLT-BCA-BNV-BTC

  10/10/2006

  Hướng dẫn Quyết định 289/2005/QĐ-TTg về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyển ngành.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH

  08/11/2006

   Hướng dẫn Nghị định 157/2005/NÐ-CP về chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

  27/03/2007

  Hướng dẫn Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV

  04/05/2007

  Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh ở địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  94/2007/TTLT-BTC-BNV

  02/08/2007

  Hướng dẫn Quyết định 07/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức Hải quan của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  139/2007/TTLT-BQP-BNV-BTC

  07/09/2007

  Hướng dẫn Quyết định 72/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH

  22/10/2007

  Hướng dẫn chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và khí tượng thủy văn

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  2478/2007/TTLT-TTCP-BNV-BTC-BCA

  22/11/2007

  Hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra đối với Thanh tra viên Công an nhân dân.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2008/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV

  15/01/2008

  Hướng dẫn chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển sang công nhân, viên chức Công an nhân dân.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2008/TTLT-BNV-BTC

  13/03/2008

  Hướng dẫn Nghị định 19/2008/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2009/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BNV-BTC

  09/04/2009

  Hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được huy động phục vụ công tác công an.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT

  24/06/2009

  Hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành Thống kê

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC

  21/07/2009

   

  Hướng dẫn Nghị định 21/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC

  09/9/2009

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

  21/10/2009

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành Tài nguyên môi trường

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  04/2009/TTLT-BNV-BTC

  24/12/2009

  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC

  22/03/2010

  Hướng dẫn Nghị định 64/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC- BLĐTBXH

  27/04/2010

  Sửa đổi Thông tư liên tịch 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 157/2005/NĐ-CP về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV

  15/07/2010

   Hướng dẫn Nghị định 59/2010/NĐ-CP sửa đổi về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định Nghị định 43/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC 02/08/2010

   Hướng dẫn chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  30/2010/TTLT-BTNMT-BNV

  25/11/2010

   Hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành Tài nguyên và môi trường.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  11/2011/TTLT-BYT-BNV

  28/02/2011

  Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  08/2011/TTLT-BNV-BTC 31/08/2011

  Hướng dẫn Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2011/TTLT-BNV-BTP 15/04/2011

  Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2011/TTLT-BNV-BKHCN

  07/04/2011

  Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL 10/06/2011

  Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  08/2011/TTLT-BNV-BTC

  31/08/2011

  Hướng dẫn Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC

  30/09/2011

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định 141/2009/QĐ-TTg về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

  30/12/2011

  Hướng dẫn Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC

  19/01/2012

   Hướng dẫn Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

  08/03/2013

  Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH

  08/05/2013

   Hướng dẫn Nghị định 48/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 157/2005/NĐ-CP quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC

  19/09/2013

   Hướng dẫn Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC

  23/12/2013

  Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt quy định tại Điều 8 Nghị định 46/2009/NĐ-CP

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH

  26/02/2014

   Hướng dẫn thực hiện Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC

  05/03/2014

   Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC

  16/07/2015

  Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

  20/11/2015

    Sửa đổi Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

   

  IX. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BIÊN CHẾ

   

  Văn bản do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

   

  1.  

  Luật

  76/2015/QH13

  19/6/2015

  Luật Tổ chức Chính phủ

   

  1.  

  Lệnh

  06/2015/L-CTN

  03/7/2015

  Lệnh công bố Luật Tổ chức Chính phủ

   

  1.  

  Nghị quyết

  1094/NQ-UBTVQH13

  18/12/2015

  Về cơ chế quản lý tài chính, biên chế đối với Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 – 2020

   

  NGHỊ ĐỊNH

   

  1.  

  Nghị định

  22/2004/NĐ-CP 12/01/2004

   Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân các cấp

   

  1.  

  Nghị định

  53/2004/NĐ-CP 18/02/2004

    Về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cấp

   

  1.  

  Nghị định 

  66/2004/NĐ-CP 19/02/2004

   Về việc chuyển Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính

   

  1.  

  Nghị định

  130/2005/NĐ-CP 17/10/2005

    Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

   

  1.  

  Nghị định

  83/2006/NĐ-CP 17/08/2006

   Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại,giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

   

  1.  

  Nghị định

  01/NĐ-CP

  04/01/2007

  Về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư

   

  1.  

  Nghị định

  08/NĐ-CP

  08/08/2007

   Về việc chuyển Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Nghị định

  09/NĐ-CP

  08/08/2007

    Về việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   

  1.  

  Nghị định

  81/2007/NĐ-CP

  23/05/2007

  Về tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

   

  1.  

  Nghị định

  27/2008/NĐ-CP 13/03/2008

   Sửa đổi  10/CP năm 1995 về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

   

  1.  

  Nghị định

  63/2009/NĐ-CP 29/07/2009

  Bãi bỏ Nghị định 30/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ

   

  1.  

  Nghị định

  21/2010/NĐ-CP 08/03/2010

  Về quản lý biên chế công chức

   

  1.  

  Nghị định

  41/2012/NĐ-CP

  08/05/2012

  Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

   

   

  1.  

  Nghị định

  55/2012/NĐ-CP 28/06/2012

   Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

   

  1.  

  Nghị định

  56/2012/NĐ-CP 16/07/2012

   Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

   

  1.  

  Nghị định

  117/2013/NĐ-CP 07/10/2013

   sửa đổi  130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước

   

  1.  

  Nghị định

  24/2014/NĐ-CP

  04/04/2014

  Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  1.  

  Nghị định

  37/2014/NĐ-CP

  05/05/2014

  Quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

   

  1.  

  Nghị định

  108/2014/NĐ-CP

  20/11/2014

  Về chính sách tinh giản biên chế

   

   

  1.  

  Nghị định

  110/2015/NĐ-CP

  29/10/2015

  Sửa đổi Nghị địnhh 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức

   

  1.  

  Nghị định

   

  10/2016/NĐ-CP

  01/02/2016

  Quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

   

  1.  

  Nghị định

   

  123/2016/NĐ-CP

  01/09/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

   

  1.  

  Nghị định

   

  48/2016/NĐ-CP

  27/05/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  1.  

  Nghị định

  34/2017/NĐ-CP

  03/04/2017

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Nghị định

  113/2018/NĐ-CP

  31/8/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

   

  1.  

  Nghị định

  158/2018/NĐ-CP

  22/11/2018

  Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  1.  

  Quyết định

  09/2002/QĐ-TTg 11/01/2002

   Thành lập vụ Cải cách hành chính thuộc Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ.

   

  1.  

  Quyết định

  15/2002/QĐ-TTg 17/01/2002

  Về việc thành lập vụ Quản lý khảo sát, thiết kế xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng.

   

  1.  

  Quyết định

  20/2002/QĐ-TTg 24/01/2002

  Chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   

  1.  

  Quyết định

  29/2002/QĐ-TTg  07/02/2002

  Thành lập Ban biên tập đối ngoại trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam.

   

  1.  

  Quyết định

  30/2002/QĐ-TTg 07/02/2002

  Thành lập Ban tôn giáo tỉnh Thái Bình.

   

  1.  

  Quyết định

  31/2002/QĐ-TTg 07/02/2002

  Thành lập Ban tôn giáo tỉnh Quảng Nam.

   

  1.  

  Quyết định

  54/2002/QĐ-TTg 23/04/2002

  Thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị.

   

  1.  

  Quyết định

  87/2002/QĐ-TTg 04/07/2002

  Thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

   

  1.  

  Quyết định

  104/2002/QĐ-TTg 30/07/2002

  Hợp nhất Ban Ngoại vụ và Ban Biên giới thành Ban Ngoại vụ và Biên giới và thành lập Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu.

   

  1.  

  Quyết định

  136/2002/QĐ-TTg 14/10/2002

  Thành lập Sở Thể dục thể thao tỉnh Sơn La và đổi tên Sở Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Sơn La.

   

  1.  

  Quyết định

  148/2002/QĐ-TTg 30/10/2002

  Thành lập Viện Công nghệ Môi trường trực thuộc Trung tâm khoa học tư nhiên và Công nghệ Quốc gia.

   

  1.  

  Quyết định

  156/2002/QĐ-TTg 12/11/2002

  Thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam và đổi tên Sở Thương mại - Du lịch thành Sở Thương mại tỉnh Quảng Nam.

   

  1.  

  Quyết định

  930/2002/QĐ-TTg  11/10/2002

  Bổ nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

   

  1.  

  Quyết định

  39/2003/QĐ-TTg 19/03/2003

   Thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ.

   

  1.  

  Quyết định

  43/2003/QĐ-TTg 01/04/2003

   Điều chỉnh tên gọi hai Vụ của Uỷ ban Thể dục thể thao.

   

  1.  

  Quyết định

  45/2003/QĐ-TTg 02/04/2003

   Thành lập Sở Tài nguyên và môi trường, đổi tên Sở Khoa học, công nghệ và môi trường thành Sở Khoa học và công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  1.  

  Quyết định

  50/2003/QĐ-TTg 14/04/2003

  Thành lập Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

   

  1.  

  Quyết định

  67/2003/QĐ-TTg  28/04/2003

   Thành lập Ban Biên giới và Ngoại vụ tỉnh Sơn La.

   

  1.  

  Quyết định

  96/2003/QĐ-TTg 13/05/2003

  Thành lập Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

   

  1.  

  Quyết định

  183/2003/QĐ-TTg  08/09/2003

   Thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

   

  1.  

  Quyết định

  184/2003/QĐ-TTg 08/09/2003

   Thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

   

  1.  

  Quyết định

  208/2003/QĐ-TTg 10/10/2003

   Về việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  1.  

  Quyết định

  209/2003/QĐ-TTg 10/10/2003

   Thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình.

   

  1.  

  Quyết định

  238/QĐ-TTg

  13/11/2003

   Thành lập Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Nam Định.

   

  1.  

  Quyết định

  241/2003/QĐ-TTg 17/11/2003

   Thành lập Sở Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ và đổi tên Sở văn hóa – Thông tin và Thể thao thành Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Phú Thọ.

   

  1.  

  Quyết định

  248/2003/QĐ-TTg 20/11/2003

  Đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ.

   

  1.  

  Quyết định

  249/2003/QĐ-TTg 20/11/2003

   Về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

   

  1.  

  Quyết định

  261/2003/QĐ-TTg 10/12/2003

   Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

   

  1.  

  Quyết định

  262/2003/QĐ-TTg 10/12/2003

   Thành lập Sở Ngoại vụ và Biên giới tỉnh Hà Giang.

   

  1.  

  Quyết định

  05/2004/QĐ-TTg  08/01/2004

  Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Uỷ ban Tần số vô tuyến điện.

   

  1.  

  Quyết định

  15/2004/QĐ-TTg  29/01/2004

  Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình.

   

  1.  

  Quyết định

  31/2004/QĐ-TTg  08/03/2004

  Quyết định về việc thành lập Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

   

  1.  

  Quyết định

  32/2004/QĐ-TTg 09/03/2004

  Quyết định về việc đổi tên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk thành Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

   

  1.  

  Quyết định

  35/2004/QĐ-TTg 17/03/2004

  Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình.

   

  1.  

  Quyết định

  37/2004/QĐ-TTg  17/03/2004

  Quyết định về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.

   

  1.  

  Quyết định

  40/2004/QĐ-TTg  19/03/2004

  Quyết định về việc thành lập Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

   

  1.  

  Quyết định

  66/2004/QĐ-TTg

  20/4/2004

  Về iệc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

   

  1.  

  Quyết định

  80/2004/QĐ-TTg 12/05/2004

  Quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước.

   

  1.  

  Quyết định 

  99/2005/QĐ-TTg 09/05/2005

  Thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tế và kiểm dịch động thực vật Việt Nam.

   

  1.  

  Quyết định 

  178/2005/QĐ-TTg 15/07/2005

  Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.

   

  1.  

  Quyết định 

  179/2005/QĐ-TTg 15/07/2005

  Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

   

  1.  

  Quyết định

  181/2005/QĐ-TTg 19/07/2005

  Về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp,dịch vụ công lập.

   

  1.  

  Quyết định

  217/2015/QĐ-TTg

  05/9/2005

  Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum

   

  1.  

  Quyết định

  393/2005/QĐ-TTg

  20/12/2005

  Thành lập Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

   

  1.  

  Quyết định

  50/2007/QĐ-TTg

  12/4/2007

  Về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia phòng, chống AISD và phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy

   

  1.  

  Quyết định

  543/2007/QĐ-TTg

  04/5/2007

  Thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

   

  1.  

  Quyết định

  548/2007/QĐ-TTg

  07/05/2007

  Thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

   

  1.  

  Quyết định

  34/2008/QĐ-TTg

  03/03/2008

  Về việc thành lập Ủy ban giám sát tài chính quốc gia

   

  1.  

  Quyết định

  114/2008/QĐ-TTg

  22/8/2008

  Về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ

   

  1.  

  Quyết định

  89/2009/QĐ-TTg 24/06/2009

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

   

  1.  

  Quyết định

  82/2009/QĐ-TTg 25/05/2009

  Sửa đổi khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương kèm theo Quyết định 168/2007/QĐ-TTg.

   

  1.  

  Quyết định

  15/2015/QĐ-TTg

  22/5/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban giám sát tài chính quốc gia

   

  1.  

  Quyết định

  05/2018/QĐ-TTg

  23/01/2018

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện hành chính quốc gia

   

  THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

   

  1.  

  Thông tư

  178/1998/TT-TCCP 04/06/1998

  Hướng dẫn Quyết định 67/1998/QĐ-TTg về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động Thương binh và Xã hội do Ban Tổ Chức, cán bộ Chính phủ ban hành

   

  1.  

  Thông tư

  15/2001/TT-BTCCBCP 11/04/2001

  Hướng dẫn  68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp do Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ ban hành

   

  1.  

  Thông tư

  86/2005/TT-BNV 22/08/2005

  Hướng dẫn về biên chế của ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng khi thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

   

  1.  

  Thông tư

  36/2005/TT-BNV 06/04/2005

  Về việc xếp hạng Ban quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế, Ban quản lý khu kinh tế mở, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu, Ban quản lý khu kinh tế - thương mại, Ban quản lý khu công nghiệp cao và các Ban quản lý có tên gọi khác .

   

  1.  

  Thông tư

  05/2008/TT-BNV 07/08/2008

  Hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước .

   

  1.  

  Thông tư

  07/2009/TT-BNV 14/07/2009

  Hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.

   

  1.  

  Thông tư

  07/2010/TT-BNV 26/07/2010

  Hướng dẫn Quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức.

   

  1.  

  Thông tư

  03/2016/TT-BNV

  25/05/2016

  Hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  22/1997/TT-BLĐTBXH-BTCCBCP

  29/12/1997

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy làm công tác thương binh, liệt sỹ và người có công thuộc cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/1998/TTLT-TCCP-TDTT

  27/06/1998

  Hướng dẫn quản lý Nhà nước của Uỷ ban Thể dục thể thao đối với các Liên đoàn Thể thao Quốc gia.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  05/1998/TTLT-TCCP-CCB

  30/09/1998

  Về tổ chức và hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước do Ban Tổ chức,Cán bộ Chính phủ - Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/1999/TTLT-LĐTBXH-TCCP

  06/01/1999

  Về việc tổ chức làm công tác quản lý đào tạo nghề ở trung ương và địa phương.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  11/1999/TTLT-GDĐT-KHCNMT-TCCBC

  03/03/1999

  Hướng dẫn Quyết định 68/1998/QĐ-TTg về mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp Nhà nước của cơ sở đó.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/1999/TTLT/TWĐTNCSHCM-TCCP

  23/04/1999

  Về việc tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu thanh niên xung phong.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  110/1999/TTLT-BTC-BTCCP

  11/09/1999

  Hướng dẫn bàn giao nhiệm vụ, công chức viên chức và biên chế của Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp sang Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP

  20/12/1999

  Về việc bàn giao nhiệm vụ, nhân sự và biên chế của hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển sang các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, Quỹ hỗ trợ phát triển.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT

  08/02/2002

  Hướng dẫn chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội do Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ - Bộ lao động Thương binh Xã hội- Bộ tài chính- Bộ Y tế ban hành

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  135/2005/TTLT-BQP-BNV

  14/09/2005

  Hướng dẫn Nghị định 119/2004/NĐ-CP về kiện toàn hệ thống tổ chức và bố trí cán bộ, công chức, sĩ quan quân đội biệt phái làm công tác quốc phòng tại các Bộ, ngành và địa phương.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV

  05/06/2006

  Hướng dẫn Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP

  13/06/2006

  Hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2007/TTLT-BGTVT-BNV

  7/05/2007

  Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, vụ công lập thuộc ngành Giao thông vận tải.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  08/2007/TTLT-BYT-BNV

  05/06/2007

  Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  12/2007/TTLT-BTNMT-BNV

  27/12/2007

  Hướng dẫn Nghị định 81/2007/NĐ-CP quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2008/TTLT-BYT-BNV

  23/01/2008

  Hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV

  05/6/2006

  Hướng dẫn Nghị định số 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2008/TTLT-BTNMT-BNV

  05/06/2008

  Hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tài nguyên và môi trường.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2008/TTLT-BKHCN-BNV

  18/6/2008

  Hướng dẫn Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV

  08/10/2008

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  08/2008/TTLT-BTP-BNV

  07/11/2008

  Hướng dẫn tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  12/2008/TTLT-BYT-BNV

  30/12/2008

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV

  15/04/2009

  Hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC

  09/09/2009

  Hướng dẫn Quyết định 45/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV

  14/12/2009

  Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2010/TTLT-BTP-BNV

  11/02/2010

  Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  17/2010/TTLT-BTTTT-BNV

  27/07/2010

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV

  16/09/2010

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2011/TTLT-VPCP-BNV

  26/01/2011

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  16/2011/TTLT-BCT-BNV

  05/04/2011

  Về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  36/2011/TTLT-BKHCN-BTC-BNV

  26/12/2011

  Sửa đổi Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV

  10/09/2012

  Sửa đổi Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2015/TTLT-BXD-BNV

  16/11/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2014/TTLT-BXD-BNV

  14/05/2014

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  71/2014/TTLT-BTC-BNV

  30/05/2014

  Về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  50/2014/TTLT-BTNMT-BNV

  28/08/2014

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2014/TTLT-TTCP-BNV

  08/09/2014

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  29/2014/TTLT-BKHCN-BNV

  15/10/2014

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2014/TTLT-UBDT-BNV

  22/12/2014

  Hướng dẫn chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  23/2014/TTLT-BTP-BNV

  22/12/2014

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

  25/03/2015

   Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

  04/04/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

  04/04/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2015/TTLT-BNV-BTC

  14/04/2015

  Hướng dẫn Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV

  28/05/2015

  Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lập.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  29/05/2015

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2015/TTLT-BNG-BNV

  28/06/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  22/2015/TTLT-BCT-BNV

  30/06/2015

  Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  42/2015/TTLT-BGTVT-BNV

  14/08/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

  14/09/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.|

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

  02/10/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV

  19/10/2015

  Hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2015/TTLT-VPCP-BNV

  23/10/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  34/2015/TTLT-BCT-BNV

  27/10/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường ở địa phương.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV

  11/12/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  51/2015/TTLT-BYT-BNV;

  11/12/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  220/2015/TTLT-BTC-BNV

  31/12/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2016/TTLT-BTTTT-BNV

  10/03/2016

   

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

   

  X. LĨNH VỰC PHI CHÍNH PHỦ

   

  LUẬT, SẮC  LỆNH

   

  1.  

  Sắc lệnh

  102/SL-L004

  20/5/1957

  Ban hành Luật quy định quyền lập hội

   

  1.  

  Luật

  11/2008/QH12

  03/6/2008

  Hoạt động chữ thập đỏ

   

  NGHỊ ĐỊNH

   

  1.  

  Nghị định

  45/2010/NĐ-CP 21/04/2010

  Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

   

  1.  

  Nghị định

  03/2011/NĐ-CP 07/01/2011

  Hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ

   

  1.  

  Nghị định

  30/2012/NĐ-CP 12/04/2012

  Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện

   

  1.  

  Nghị định

  33/2012/NĐ-CP 13/04/2012

  Sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  1.  

  Quyết định

  68/2010/QĐ-TTg

  01/11/2010

  Quy định hội có tính chất đặc thù

   

  1.  

  Quyết định

  41/2013/QĐ-TTg

  15/7/2013

  Về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

   

  THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

   

  1.  

  Thông tư

  02/2013/TT-BNV 10/04/2013

  Hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

   

  1.  

  Thông tư

  03/2013/TT-BNV 16/04/2013

  Hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP .

   

  1.  

  Thông tư

  03/2014/TT-BNV

  19/06/2014

  Sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

   

  1.  

  Thông tư

  08/2014/TT-BNV

  19/09/2014

  Về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT 09/07/2013

  Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

   

  XI. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

   

  LUẬT, PHÁP LỆNH

   

  1.  

  Luật

  02/2016/QH14

  18/11/2016

  Tín ngưỡng, tôn giáo

   

  NGHỊ ĐỊNH

   

  1.  

  Nghị định

  162/2017/NĐ- 30/12/2017

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

   

  QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  1.  

  Chỉ thị

  01/2005/CT-TTg 04/02/2005

   Chỉ thị về công tác đối với đạo Tin lành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

   

  1.  

  Chỉ thị

  1940/CT-TTg

  31/12/2008

  Chỉ thị về nhà, đất liên quan đến tôn giáo

   

  THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

   

  1.  

  Thông tư

  04/2016/TT-BNV

  10/06/2016

  Hướng dẫn nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

  30/05/2014

  Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

   

  XII. TỔNG HỢP

   

  LUẬT, PHÁP LỆNH

   

  1.  

  Pháp lệnh

  34/2007/UBTVQH

  20/4/2007

  Về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

   

  NGHỊ QUYẾT, NGHỊ ĐỊNH

   

  1.  

  Nghị quyết liên tịch

  05/2006/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

  21/4/2006

  Về việc ban hành quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”

   

  1.  

  Nghị quyết liên tịch

  09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

  17/4/2008

  Hướng dẫn thi hành các Điều 11, ĐIều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiên dân chủ ở xã, phường, thị trấn

   

  1.  

  Nghị định

  150/2006/NĐ-CP

  12/12/2006

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh cựu chiến binh

   

  1.  

  Nghị định

  56/2012/NĐ-CP 16/7/2012

  Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ  nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

   

  1.  

  Nghị định

  200/2013/NĐ-CP

  26/11/2013

  Hướng dẫn Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội

   

  1.  

  Nghị định

  98/2014/NĐ-CP

  24/10/2014

  Về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

   

  1.  

  Nghị định

   

  157/2016/NĐ-CP

  24/11/2016

  Sửa đổi Nghị định 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh

   

  1.  

  Nghị định

  112/2017/NĐ-CP

  06/10/2017

  Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

   

  Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

   

  1.  

  Thông tư

  01/2016/TT-BNV

  13/01/2016

  Hướng dẫn Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

   

  XIII. LĨNH VỰC KHÁC

   

  NGHỊ ĐỊNH

   

  1.  

  Nghị định

  03/1999/NĐ-CP 28/01/1999

  Về việc quản lý hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính

   

  QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  1.  

  Quyết định

  103/2004/QĐ-TTg  08/06/2004

  Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

   

  1.  

  Quyết định

  08/2006/QĐ-TTg 10/01/2006

  Về thành lập Vụ Pháp chế thuộc Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Quyết định

  89/2009/QĐ-TTg 24/6/2009

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

   

  1.  

  Quyết định

  08/2010/QĐ-TTg

  05/02/2010

  Về ngày truyền thống của ngành Giá

   

  1.  

  Quyết định

  29/2018/QĐ-TTg

  16/7/2018

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương

   

  1.  

  Quyết định

  32/2018/QĐ-TTg

  03/8/2018

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

   

  1.  

  Quyết định

  23/2004/QĐ-BNV

  07/4/2004

  Về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Nội vụ

   

  1.  

  Quyết định

  62/2005/QĐ-BNV 23/6/2005

  Ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  1.  

  Quyết định

  07/2007/QĐ-BNV 13/07/2007

  Về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

   

  THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

   

  1.  

  Thông tư

  19/1999/TT-TCCP  30/06/1999

  Hướng dẫn Nghị định 03/1999/NĐ-CP về quản lý hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính do Ban tổ chức, cán bộ Chính phủ ban hành

   

  1.  

  Thông tư

  15/2014/TT-BNV

  31/10/2014

   Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   

  1.  

  Thông tư

  08/2015/TT-BNV

  28/12/2015

  Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

   

  1.  

  Thông tư

  06/2016/TT-BNV

  24/11/2016

  Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ.

   

  1.  

  Thông tư

  03/2017/TT-BNV

  19/05/2017

  Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.

   

  1.  

  Thông tư

  03/2018/TT-BNV

  06/03/2018

  Quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

   

  1.  

  Thông tư

  12/2018/TT-BNV

  09/10/2018

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC 02/08/2010

  Hướng dẫn chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

  03/11/2011

  Hướng dẫn thực hiện Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Nghị định 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC

  22/10/2012

  Quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT

  12/12/2012

  Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  119/2013/TTLT-BTC-BNV

  26/08/2013

  Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước.

   

   

  Tài liệu đính kèm: