Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Stt Tên loại văn bản Số, ký hiệu văn bản Ngày, tháng, năm  Tên gọi của văn bản Thời điểm có hiệu lực Ghi chú
  I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH+ THUẾ+ NGÂN HÀNG
  1 Nghị quyết 13/2000/NQ-HĐ 26/7/2000 Phê duyệt mức thu và sử dụng học phí, lệ phí thi, tiền xây dựng các trường học thuộc hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân tỉnh Thái Bình 26/7/2000  
  2 Nghị quyết 09/2003/NQ-HĐ 30/7/2003 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2002 30/7/2003  
  3 Nghị quyết 19/2003/NQ-HĐ 31/12/2003 Về xóa nợ cho các đơn vị dự trữ tài chính tỉnh đã giải thể, nợ lâu ngày không có khả năng thanh toán 31/12/2003  
  4 Nghị quyết 14/2004/NQ-HĐ 30/7/2004 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2003 30/7/2004  
  5 Nghị quyết 47/2010/NQ-HĐND 16/7/2010 Về việc tăng cường, củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2015 26/07/2010  
  6 Nghị quyết 48/2010/NQ-HĐND 16/7/2010 Về việc quy định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục quốc dân tỉnh Thái Bình từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 26/07/2010  
  7 Nghị quyết 63/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 20/12/2010  
  8 Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND 14/12/2011 Về việc điều chỉnh, bổ sung quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 24/12/2011  
  9 Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND 14/12/2011 Về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 24/12/2011  
  10 Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND 14/12/2011 Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, hoạt động và chế độ phụ cấp đối với cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ, phó chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã bố trí theo Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và thôn đội trưởng theo Luật dân quân tự vệ 24/12/2011  
  11 Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND 12/07/2012 Về việc phê duyệt định mức phân bổ ngân sách nhà nước chi đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Thái Bình. 22/07/2012  
  12 Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND 12/07/2012 Về việc phê duyệt chế độ chính sách tạm thời đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế 22/07/2012  
  13 Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND 12/12/2012  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011. 22/12/2012  
  14 Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011. 23/12/2013  
  15 Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND 13/12/2013  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 23/12/2013  
  16 Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập 01/01/2014  
  17 Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015. 15/12/2014  
  18 Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013. 15/12/2014  
  19 Nghị quyết 41/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Về việc phê duyệt mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế. 15/12/2014  
  20 Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND 25/6/2015 Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giữa các cấp ngân sách ở địa phương. 05/07/2015  
  21 Nghị quyết 21/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 Về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 19/12/2015  
  22 Nghị quyết 22A/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 Phê duyệt phân bổ vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2016 19/12/2015  
  23 Nghị quyết 22B/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 Phê duyệt chi dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2015 cho một số công trình cấp bách chống thiên tai để thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh 19/12/2015  
  24 Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 19/12/2015  
  25 Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 Về việc điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 19/12/2015  
  26 Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 Về việc điều chuyển nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh về ngân sách cấp tỉnh để chi cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án 19/12/2015  
  27 Nghị quyết 27/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 Về việc phê duyệt mức thu phí hoàn vốn Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào trung tâm điện lực Thái Bình đến thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy theo hình thức Hợp đồng Xây dựng- Kinh doanh- Chuyển giao (BOT) 19/12/2015  
  28 Nghị quyết 32/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 Về định mức phân bổ chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục năm 2016 19/12/2015  
  29 Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND 29/4/2016 Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương  09/05/2016  
  30 Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND 29/4/2016 Phê duyệt chủ trương vay vốn ngân hàng để hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Thái Bình  09/05/2016  
  31 Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND 29/4/2016 Phê duyệt chủ trương vay vốn ngân hàng để đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình  09/05/2016  
  32 Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND 15/7/2016 Bãi bỏ các văn bản về thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình 25/7/2016  
  33 Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND 15/7/2016 Phê duyệt mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2016-2017 25/7/2016  
  34 Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 Phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương 01/01/2017 HHL một phần
  35 Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 Phân cấp nguồn thu, tỷ lệ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017 01/01/2017 HHL một phần
  36 Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 Ban hành quy định về thời hạn gửi, phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện 01/01/2017  
  37 Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/01/2017  
  38 Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/01/2017  
  39 Nghị quyết 55/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 Về việc phê duyệt mức thu học phí đối với giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 23/12/2016  
  40 Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND 14/7/2017 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái Bình 25/7/2017  
  41 Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND 14/7/2017 Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình 25/7/2017  
  42 Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND 14/7/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 25/7/2017  
  43 Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND 14/7/2017 Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Bình  25/7/2017  
  44 Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND 14/7/2017 Phê duyệt việc kiện toàn và cấp kinh phí hỗ trợ cho y tế thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số  25/7/2017  
  45 Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 01/01/2018  
  46 Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Phê duyệt điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện giai đoạn 2018-2020  01/01/2018  
  47 Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình  01/01/2018  
  48 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn 01/01/2018  
  49 Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Nghị quyết quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình 23/07/2018  
  50 Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Nghị quyết quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/01/2019  
  51 Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Nghị quyết ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình 23/07/2018  
  52 Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/08/2018  
  53 Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND 16/10/2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình 26/10/2018  
  54 Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, thành phố 01/01/2019  
  55 Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/01/2019  
  56 Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017 kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình 01/01/2019  
  57 Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình 01/01/2019  
  58 Quyết định 393/2003/QĐ-UBND 23/12/2003 Về việc đổi tên Sở Tài chính Vật giá thành Sở Tài chính 02/01/2004  
  59 Quyết định 05/2008/QĐ-UBND 08/08/2008 Về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do địa phương quản lý 18/8/2008  
  60 Quyết định 10/2008/QĐ-UBND 30/9/2008 Về việc ban hành biểu giá thu một phần viện phí thực hiện tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh 10/10/2008  
  61 Quyết định 01/2013/QĐ-UBND 16/01/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình 26/01/2013  
  62 Quyết định 34/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước khi Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình 10/01/2015  
  63 Quyết định 02/2015/QĐ-UBND 02/02/2015 Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình 12/02/2015 HHL một phần
  64 Quyết định 14/2016/QĐ-UBND 15/12/2016 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương từ năm 2017 01/10/2017  
  65 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND 15/12/2016 Về thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách câp xã, câp huyện 01/01/2017  
  66 Quyết định 16/2016/QĐ-UBND 15/12/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 01/01/2017  
  67 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND 15/12/2016 V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 01/01/2017  
  68 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND 15/12/2016 Về việc phê duyệt mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 25/12/2016  
  69 Quyết định 07/2017/QĐ-UBND 27/6/2017 Vv sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Thái Bình 10/07/2017  
  70 Quyết định 13/2017/QĐ-UBND 11/08/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 25/8/2017  
  71 Quyết định 14/2017/QĐ-UBND 11/08/2017 Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/09/2017  
  72 Quyết định 16/2017/QĐ-UBND 16/8/2017 Ban hành Quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 01/09/2017  
  73 Quyết định 24/2017/QĐ-UBND 12/12/2017 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/01/2018  
  74 Quyết định 27/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện giai đoạn 2018-2020 01/01/2018  
  75 Quyết định 28/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh,cấp huyện và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 01/01/2018  
  76 Quyết định 29/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn 01/01/2018  
  77 Quyết định 30/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Binh 01/01/2018  
  78 Chỉ thị 17/1998/CT-UBND 09/09/1998 Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân 09/09/1998  
  79 Chỉ thị 26/2000/CT-UBND 19/12/2000 Về việc đẩy mạnh công tác xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân 19/12/2000  
  II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
  1 Nghị quyết 41/2010/NQ-HĐND 16/7/2010 Về việc quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 26/7/2010  
  2 Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020 23/12/2016  
  3 Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND 14/7/2017 Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2030 25/7/2017  
  4 Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND 14/7/2017 Quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí khuyến thương 25/7/2017  
  5 Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND 27/12/2017 Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 05/01/2018  
  6 Quyết định 171a/QĐ-UBND 10/05/1996 Về việc đổi tên Ban Quản lý thị trường và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý thị trường Thái Bình 25/5/1996  
  7 Quyết định 1622/2000/QĐ-UBND 20/9/2000 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy biên chế của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Thương mại và du lịch Thái Bình 20/09/2000  
  8 Quyết định 1524/QĐ-UBND 13/6/2003 Ban hành đơn giá đường dây điện hạ áp nông thôn 13/6/2003  
  9 Quyết định 01/2004/QĐ-UBND 07/01/2004 Về việc quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chợ Thái Bình giai đoạn 2003 đến 2015 07/01/2004  
  10 Quyết định 88/2004/QĐ-UBND 20/9/2004 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của chi cục Quản lý thị trường 20/9/2004  
  11 Quyết định 120/2004/QĐ-UBND 22/12/2004 Về việc phê duyệt chiến lược phát triển xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ Thái Bình thời kỳ 2005-2015 22/12/2004  
  12 Quyết định 15/2005/QĐ-UBND 25/01/2005 Về việc giao và ủy quyền thanh lý máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển, vật tư nguyên vật liệu và phê duyệt kế hoạc nhập khẩu thành phẩm để gắn kết với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Bình 25/01/2005  
  13 Quyết định 08/2008/QĐ-UBND 01/09/2008 Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát chương trình khuyến công đến năm 2012 và hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công tỉnh Thái Bình 11/09/2008  
  14 Quyết định 09/2008/QĐ-UBND 24/9/2008 Ban hành quy định quản lý, sử dụng điện nông thôn 04/10/2008  
  15 Quyết định 20/2009/QĐ-UBND 28/12/2009 Về việc ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình 07/01/2010  
  16 Quyết định 14/2014/QĐ-UBND 15/9/2014 Ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công 25/09/2014 HHL một phần
  17 Quyết định 11/2015/QĐ-UBND 19/10/2015 Ban hành Quy định tiêu chí, quy trình xét công nhận làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình 29/10/2015  
  18 Quyết định 12/2016/QĐ-UBND 09/12/2016 Bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Thái Bình 19/12/2016  
  19 Quyết định 15/2017/QĐ-UBND 11/08/2017 Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kính phí khuyến thương trên địa bàn tỉnh Thái Bình 26/8/2017  
  20 Chỉ thị 01/2009/CT-UBND 25/5/2009 Về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 25/05/2009  
  III. LĨNH VỰC NỘI VỤ
  1 Nghị quyết 31/2002/NQ-HĐND 18/01/2002 Phê duyệt đề án chuyển đổi mô hình tổ chức xóm sang mô hình tổ chức thôn, làng 18/01/2002  
  2 Nghị quyết 14/2003/NQ-HĐND 30/7/2003 Về việc thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình 30/7/2003  
  3 Nghị quyết 07/2004/NQ-HĐND 30/7/2004 Về việc thành lập thị trấn An Bài huyện Quỳnh Phụ 30/7/2004  
  4 Nghị quyết 08/2004/NQ-HĐND 30/7/2004 Về việc thành lập thị trấn Hưng Nhân huyện Hưng Hà 30/7/2004  
  5 Nghị quyết 26/2004/NQ-HĐND 29/12/2004 Về việc thông qua đề nghị chia xã Bình Lăng huyện Hưng Hà 29/12/2004  
  6 Nghị quyết 52/2010/NQ-HĐND 16/7/2010 Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-PC ngày 22/10/2009 của Chính phủ 26/07/2010 HHL một phần
  7 Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND 14/12/2011 Về việc quy định cơ cấu, tổ chức, chế độ chính sách đối với công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ 24/12/2011 HHL một phần
  8 Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND 12/12/2012 Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ 22/12/2012  
  9 Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND 14/7/2017 Bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại Nghị quyết số 52/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ 25/7/2017  
  10 Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết phê duyệt số lượng, chức vụ cán bộ, chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/07/2019 Chưa có hiệu lực
  11 Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết phê duyệt số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/07/2019 Chưa có hiệu lực
  12 Quyết định 1086/1999/QĐ-UBND 20/8/1999 Quy định về tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa xã, phường, thị trấn 20/8/1999  
  13 Quyết định 586/2001/QĐ-UBND 08/01/2001 Đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 08/01/2001  
  14 Quyết định 308/2003/QĐ-UBND 25/6/2003 Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình 25/6/2003  
  15 Quyết định 319/2003/QĐ-UBND 21/07/2003 Về việc đổi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ 25/07/2003  
  16 Quyết định 1990/QĐ-UBND 12/08/2003 Về việc chuyển ban bảo vệ sức khỏe Sở y tế về trực thuộc tỉnh ủy Thái Bình 12/08/2003  
  17 Quyết định 376/2003/QĐ-UBND 03/10/2003 Về việc cho phép thành lập Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh Thái Bình 03/10/2003  
  18 Quyết định 377/2003/QĐ-UBND 03/10/2003 Về việc thành lập Trung tâm dạy nghề cho người tàn tật trực thuộc Hội chữ thập đỏ huyện Vũ Thư 03/10/2003  
  19 Quyết định 378/2003/QĐ-UBND 06/10/2003 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở y tế Thái Bình 06/10/2003  
  20 Quyết định 379/2003/QĐ-UBND 06/10/2003 Về việc đổi tên Khu điều trị phong Văn Môn thành Bệnh viện Phong - Da liễu Văn môn trực thuộc Sở Y tế Thái Bình 06/10/2003  
  21 Quyết định 391/2003/QĐ-UBND 21/11/2003 Về việc thành lập Hội Luật gia Hưng Hà 21/11/2003  
  22 Quyết định 392/2003/QĐ-UBND 16/12/2003 Về việc thành lập Hội Y tế cộng đồng tỉnh Thái Bình 16/12/2003  
  23 Quyết định 395/2003/QĐ-UBND 24/12/2003 Về việc đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành Sở Nội vụ 03/01/2004  
  24 Quyết định 398/2003/QĐ-UBND 30/12/2003 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố 14/01/2004  
  25 Quyết định 23/2004/QĐ-UBND 20/02/2004 Về việc sửa đổi Quyết định số 264/2003/QĐ-UB ngày 27/5/2003 về chuyển đổi, thành lập các thôn thuộc xã Trà Giang - Kiến Xương 20/02/2004  
  26 Quyết định 28/2004/QĐ-UBND 05/03/2004 Về việc đổi tên thôn Hợp Hòa thuộc xã An Ninh huyện Quỳnh Phụ 05/03/2004  
  27 Quyết định 30/2004/QĐ-UBND 07/04/2004 Về việc đổi tên thôn Quang Trung thuộc xã Quỳnh Xá huyện Quỳnh Phụ 07/04/2004  
  28 Quyết định 35/2004/QĐ-UBND 22/4/2004 Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình 22/4/2004  
  29 Quyết định 63/2004/QĐ-UBND 29/6/2004 Về việc phê duyệt điều lệ CLB Giám đốc các doanh nghiệp 29/6/2004  
  30 Quyết định 68/2004/QĐ-UBND 16/7/2004 Về việc thành lập thanh tra Sở Nội vụ 16/7/2004  
  31 Quyết định 70/2004/QĐ-UBND 21/7/2004 Về việc công nhận xã Phú Sơn huyện Đông Hưng là đô thị loại V 21/7/2004  
  32 Quyết định 71/2004/QĐ-UBND 21/7/2004 Về việc công nhận xã An Bài huyện Quỳnh Phụ là đô thị loại V 21/7/2004  
  33 Quyết định 72/2004/QĐ-UBND 22//7/2004 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình 22/7/2004  
  34 Quyết định 86/2004/QĐ-UBND 15/9/2004 Về việc thành lập hai thôn mới thuộc xã Nam Thịnh - Tiền Hải 15/9/2004  
  35 Quyết định 101/2004/QĐ-UBND 21/10/2004 Về việc thành lập trung tâm dạy nghề huyện Vũ Thư trực thuộc UBND huyện Vũ Thư 21/10/2004  
  36 Quyết định 102/2004/QĐ-UBND 21/10/2004 Về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề huyện Quỳnh Phụ trực thuộc UBND huyện Quỳnh Phụ 21/10/2004  
  37 Quyết định 106/2004/QĐ-UBND 01/11/2004 Về việc đổi tên Văn phòng HĐND và UBND thành Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình 01/11/2004  
  38 Quyết định 12/2005/QĐ-UBND 25/01/2005 Về bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình 25/01/2005  
  39 Quyết định 34/2005/QĐ-UBND 25/3/2005 Về việc thành lập 7 phòng chuyên viên thuộc văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 25/3/2005  
  40 Quyết định 35/2005/QĐ-UBND 25/3/2005 Về việc thành lập hai thôn thuộc xã Thụy Liên huyện Thái Thụy 25/3/2005  
  41 Quyết định 73/2005/QĐ-UBND 22/12/2005 Về việc thành lập hai thôn mới thuộc xã Quỳnh Hải - Quỳnh Phụ 22/12/2005  
  42 Quyết định 74/2005/QĐ-UBND 22/12/2005 Về việc thành lập ba thôn thuộc xã Quỳnh Bảo - Quỳnh Phụ 22/12/2005  
  43 Quyết định 75/2005/QĐ-UBND 22/12/2005 Về việc thành lập các thôn thuộc xã An Hiệp - Quỳnh Phụ 22/12/2005  
  44 Quyết định 76/2005/QĐ-UBND 22/12/2005 Về việc đổi tên thôn Bình Minh thuộc xã Vũ Bình huyện Kiến Xương 22/12/2005  
  45 Quyết định 13/2008/QĐ-UBND 12/10/2008 Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình 20/12/2008  
  46 Quyết định 03/2009/QĐ-UBND 13/4/2009 V/v ban hành Quy định về tổ chức bảo vệ dân phố và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bảo vệ dân phố ở xã, phường, thị trấn 23/4/2009  
  47 Quyết định 08/2009/QĐ-UBND 29/7/2009 Về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình 08/08/2009  
  48 Quyết định 09/2010/QĐ-UBND 31/8/2010 Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 10/09/2010 HHL một phần
  49 Quyết định 12/2010/QĐ-UBND 20/9/2010 Giao số lượng, bố trí chức danh và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ 30/9/2010  
  50 Quyết định 01/2012/QĐ-UBND 17/01/2012 Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, hoạt động theo quy định của Luật Dân quân tự vệ 27/01/2012  
  51 Quyết định 02/2012/QĐ-UBND 17/01/2012 Về việc quy định cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ 27/01/2012 HHL một phần
  52 Quyết định 03/2012/QĐ-UBND 17/01/2012 Về việc quy định số lượng, cơ cấu cán bộ đối với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; cơ quan, tổ chức và mức phụ cấp trách nhiệm đối với các chức danh quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ; chế độ, chính sách của chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã bố trí theo Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thôn đội trưởng theo Luật Dân quân tự vệ 27/01/2012  
  53 Quyết định 06/2012/QĐ-UBND 01/03/2012 Về việc thay thế, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, thu hút, bỗi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình 11/03/2012  
  54 Quyết định 04/2013/QĐ-UBND 13/3/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP 23/3/2013  
  55 Quyết định 05/2013/QĐ-UBND 23/4/2013 Về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thôn 03/05/2013  
  56 Quyết định 08/2013/QĐ-UBND 22/5/2013 Ban hành quy định tiêu chuẩn "Chính quyền trong sạch vững mạnh" đối với xã, phường, thị trấn. 01/06/2013  
  57 Quyết định 09/2013/QĐ-UBND 05/06/2013 Về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 15/6/2013  
  58 Quyết định 18/2013/QĐ-UBND 14/10/2013 Về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Bình 24/10/2013  
  59 Quyết định 20/2013/QĐ-UBND  11/12/2013 Về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy,biên chế công chức, vị trí việc làm của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp 22/11/2013  
  60 Quyết định 04/2014/QĐ-UBND 18/4/2014 Quyết định ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Bình 28/04/2014  
  61 Quyết định 09/2014/QĐ-UBND 22/7/2014 Về việc ban hành quy định quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh Thái Bình 01/08/2014 HHL một phần
  62 Quyết định 01/2015/QĐ-UBND 29/01/2015 Quy định quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 08/02/2015  
  63 Quyết định 03/2015/QĐ-UBND 05/03/2015 Ban hành Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình 15/03/3015 HHL một phần
  64 Quyết định 04/2015/QĐ-UBND 15/4/2015 Về việc Ban hành Quy định đánh giá và xét công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020 25/04/2015  
  65 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND 23/10/2015 Ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình 02/11/2015  
  66 Quyết định 12/2017/QĐ-UBND 10/08/2017 Bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ 29/8/2017  
  67 Quyết định 05/2018/QĐ-UBND 27/07/2018 Ban hành về quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 15/08/2018  
  68 Quyết định 10/2018/QĐ 21/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 5/3/2015 của UBND tỉnh ban hành 10/10/2018  
  69 Quyết định 11/2018/QĐ-UBND 21/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh 10/10/2018  
  70 Chỉ thị 10/CT-UBND 04/04/2014 Về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ tại cơ quan và lưu trữ lịch sử 04/04/2014  
  IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
  1 Nghị quyết 35/2002/NQ-HĐND 16/7/2002 Về việc đề nghị nâng cấp thị xã Thái Bình từ đô thị loại IV lên đô thị loại III và thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình 16/7/2002  
  2 Nghị quyết 143/2008/NQ-HĐND 17/12/2008 Về việc quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Bình 17/12/2008  
  3 Nghị quyết 31/2011/NQ-HĐND 14/12/2011 Về phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 24/12/2011 Đã được điều chỉnh, bổ sung
  4 Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND 31/7/2013 Về việc phê duyệt chủ trương xây dựng, thực hiện dự án nắn tuyến đê số 08 từ K26 + 700 đến K32+ 700 kết hợp giao thông huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình 10/08/2013  
  5 Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung  Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh 18/12/2017  
  6 Quyết định 960/QĐ-UBND 23/4/2003 Ban hành điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Phúc Khánh 23/4/2003  
  7 Quyết định 68/2005/QĐ-UBND 11/11/2005 Về việc tổ chức hoạt động của Thanh tra xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình 11/11/2005  
  8 Quyết định 04/2007/QĐ-UBND 04/06/2007 Về viêc ban hành quy định về điều kiện tối thiểu nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình 14/6/2007  
  9 Quyết định 13/2010/QĐ-UBND 03/12/2010 Ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Thái Bình 13/12/2010  
  10 Quyết định 06/2016/QĐ-UBND 21/7/2016 Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 05/08/2016  
  11 Quyết định 07/2016/QĐ-UBND 21/7/2016 Ban hành quy định phân cấp Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 05/08/2016 HHL một phần
  12 Quyết định 21/2016/QĐ-UBND 27/12/2016 Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình 10/01/2017  
  13 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND 20/7/2017 Ban hành quy định phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/08/2017  
  14 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND 12/10/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh 27/10/2017  
  15 Quyết định 20/2017/QĐ-UBND 12/10/2017 Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình 27/10/2017  
  16 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND 29/11/2017 Bãi bỏ Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 15/12/2017  
  17 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND 23/02/2018 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 điều 19 Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo quyết định số 07/2016/QĐ-UBND 05/03/2018  
  18 Quyết định 03/2018/QĐ-UBND 30/05/2018 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình 15/06/2018  
  19 Quyết định 16/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/01/2019  
  V. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  1 Nghị quyết 13/2003/NQ-HĐND 30/7/2003 Về việc phê duyệt Đề án cơ sở thực trạng và giải pháp đặt tên đường, phố, các công trình văn hóa thị xã Thái Bình 30/7/2003  
  2 Nghị quyết 15/2003/NQ-HĐND 30/7/2003 Về việc quy định định hướng nội dung và quản lý nhà nước về hương ước, quy ước 30/7/2003  
  3 Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND 14/7/2017 Thông qua quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 25/7/2017  
  4 Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND 14/7/2017 Thông qua quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 25/7/2017  
  5 Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 18/12/2017  
  6 Quyết định 325/2003/QĐ-UBND 14/8/2003 Ban hành quy định quản lý xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn, làng, tổ dân phố 14/8/2003  
  7 Quyết định 381/2003/QĐ-UBND 09/10/2003 Về việc công nhận di tích lịch sử - văn hóa 09/10/2003  
  8 Quyết định 396/2003/QĐ-UBND 26/12/2003 Về việc nâng cấp đoàn chèo Thái Bình thành Nhà hát chèo Thái Bình 01/01/2004  
  9 Quyết định 87/2004/QĐ-UBND 16/9/2004 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Nhà hát chèo Thái Bình trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin Thái Bình 16/9/2004  
  10 Quyết định 91/2004/QĐ-UBND 27/9/2004 Quy định về quản lý và khai thác di tích lịch sử văn hóa Chùa Keo 27/9/2004  
  11 Quyết định 94/2004/QĐ-UBND 01/10/2004 Về việc công nhận di tích lịch sử - văn hóa 01/10/2004  
  12 Quyết định 26/2005/QĐ-UBND 03/03/2005 Về việc công nhận di tích lịch sử - văn hóa 03/03/2005  
  13 Quyết định 48/2005/QĐ-UBND 15/7/2005 Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhà văn hóa thôn, làng, tổ dân phố 15/7/2005  
  14 Quyết định 62/2005/QĐ-UBND 12/10/2005 Về việc công nhận di tích lịch sử - văn hóa 12/10/2005  
  15 Quyết định 11/2007/QĐ-UBND 02/11/2007 Về việc ban hành quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ 12/11/2007  
  16 Quyết định 17/2012/QĐ-UBND 20/11/2012 Về việc ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 30/11/2012 HHL một phần
  17 Quyết định 06/2015/QĐ-UBND 25/5/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Thái Bình 04/06/2015  
  VI. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
  1 Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND 10/09/2014 Về việc phê duyệt đề án hiện đại hóa hệ thống giao thông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo 20/09/2014  
  2 Nghị quyết 25/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 Về việc thông qua Đề án quy hoạch chi tiết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến 2030 19/12/2015  
  3 Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND 15/7/2016 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030  25/7/2016  
  4 Quyết định 12/1997/QĐ-UBND 11/01/1997 Quy định phân cấp quản lý đường bộ trong tỉnh 11/01/1997  
  5 Quyết định 53/2004/QĐ-UBND 31/5/2004 Về chương trình hành động thực Nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về đảm bảo trật tự an toàn giao thông 31/5/2004  
  6 Quyết định 119/2004/QĐ-UBND 22/12/2004 Về việc hợp nhất Ban thanh tra Giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải vào Thanh tra Sở Giao thông vận tải 22/12/2004  
  7 Quyết định 02/2006/QĐ-UBND 13/01/2006 Về việc bãi bỏ thi hành Quyết định số 388/2003/QĐ-UB ngày 05/11/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ 13/01/2006  
  8 Quyết định 03/2006/QĐ-UBND 13/01/2006 Về việc bãi bỏ thi hành Quyết định số 77/2004/QĐ-UB ngày 06/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh 13/01/2006  
  9 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND 07/11/2014 Về việc phân cấp trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu và phê duyệt quy trình quản lý vận hành khai thác cầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 07/11/2014  
  10 Quyết định 31/2014/QĐ-UBND 23/12/2014 Về việc quy định phạm vi tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Thái Bình 02/01/2015  
  11 Quyết định 33/2014/QĐ-UBND 26/12/2014 Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình 05/01/2015  
  12 Quyết định 12/2018/QĐ-UBND 24/09/2018 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý hàng lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình 04/10/2018  
  VII. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG HĐND + UBND TỈNH
  1 Nghị quyết 30/2004/NQ-HĐND 29/12/2004 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với bà Cao Thị Kim Cúc 29/12/2004  
  2 Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND 25/6/2015 Về việc Tổ chức Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện 05/07/2015  
  3 Quyết định 14/2011/QĐ-UBND 03/10/2011 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 13/10/2011 HHL một phần
  4 Quyết định 15/2011/QĐ-UBND 03/10/2011 Ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 13/10/2011 HHL một phần
  5 Quyết định 11/2013/QĐ-UBND 12/08/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 22/8/2013 HHL một phần
  6 Quyết định 12/2014/QĐ-UBND 25/8/2014 Ban hành quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Bình 04/09/2014 HHL một phần
  7 Quyết định 05/2015/QĐ-UBND 16/4/2015 Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Thái Bình 26/04/2015  
  8 Quyết định 07/2015/QĐ-UBND 03/08/2015 Ban hành quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình 13/08/2015  
  9 Quyết định 11/2016/QĐ-UBND 25/11/2016 Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 10/12/2016  
  10 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND 15/02/2017 Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thái bình 01/03/2017  
  VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  1 Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND 09/07/2009 Về việc phê duyệt đề án dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020 09/07/2009  
  2 Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018-2020 23/07/2018  
  3 Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/01/2019  
  4 Chỉ thị 12/1999/CT-UBND 21/6/1999 Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm 21/6/1999  
  IX. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  1 Nghị quyết 39/2010/NQ-HĐND 16/7/2010 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020 26/07/2010  
  2 Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND 16/7/2010 Về việc thành lập Khu kinh tế ven biển tỉnh Thái Bình 26/07/2010  
  3 Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND 12/07/2012 Về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2020 22/07/2012  
  4 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND 12/07/2012 Về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015 22/07/2012 HHL một phần
  5 Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND 25/4/2014 Về việc phê duyệt một số giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch khu vực nông thôn, tỉnh Thái Bình.  05/05/2014  
  6 Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND 10/09/2014 Về việc phê duyệt một số cơ chế chính sách hỗ trợ, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 20/09/2014  
  7 Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND 10/09/2014 Về việc phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020 20/09/2014 HHL một phần
  8 Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND 10/09/2014 Về việc phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 20/09/2014 HHL một phần
  9 Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND 10/09/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND  ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh phê duyệt một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015 20/09/2014  
  10 Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND 10/09/2014 Về việc phê duyệt một số cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020 20/09/2014  
  11 Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 15/12/2014  
  12 Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND 25/6/2015 Về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 05/07/2015  
  13 Nghị quyết 20/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 19/12/2015  
  14 Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND 15/7/2016 Phê duyệt phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 25/7/2016  
  15 Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020; Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020  23/12/2016  
  16 Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020 01/01/2017  
  17 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND 14/7/2017 Phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2030 25/7/2017  
  18 Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp  chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 18/12/2017  
  19 Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 01/01/2018 HHL một phần
  20 Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND 27/12/2017 Bổ sung dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo hình thức hợp đồng xây dựng -chuyển giao (BT) vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 nguồn ngân sách địa phương; chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án   27/12/2017  
  21 Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh 23/07/2018  
  22 Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh 23/07/2018  
  23 Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Nghị quyết phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách địa phương với phần vốn vay lại Dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay của Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) 23/07/2018  
  24 Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy (hợp phần A: Nạo vét luồng tàu biển, xây kè công trình bảo vệ tàu, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đến hàng rào cảng) 09/08/2018  
  25 Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018-2019, tỉnh Thái Bình 09/08/2018  
  26 Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 22/12/2018  
  27 Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ Dự án xây dựng nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt (không chôn lấp) của Công ty Cổ phần thương mại Thành Đạt 01/01/2019  
  28 Quyết định 05/2005/QĐ-UBND 18/01/2005 Về việc cấp phép đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Trần Lãm - Thành phố Thái Bình 18/01/2005  
  29 Quyết định 06/2011/QĐ-UBND 06/07/2011 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ (NGO) nước ngoài tại tỉnh Thái Bình 16/7/2011  
  30 Quyết định 12/2012/QĐ-UBND 02/08/2012 Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015 12/08/2012 HHL một phần
  31 Quyết định 14/2012/QĐ-UBND 22/8/2012 Về việc ban hành quy chế quản lý, hoạt động tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/09/2012  
  32 Quyết định 03/2014/QĐ-UBND 24/3/2014 V/v ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Cục thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành , Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 03/04/2014  
  33 Quyết định 06/2014/QĐ-UBND 30/6/2014 Ban hành quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Thái Bình  10/07/2014  
  34 Quyết định 15/2014/QĐ-UBND 24/9/2014 Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 24/09/2014  
  35 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND 24/9/2014 Ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 24/09/2014 HHL một phần
  36 Quyết định 17/2014/QĐ-UBND 24/9/2014 Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020 24/09/2014  
  37 Quyết định 18/2014/QĐ-UBND 24/9/2014 Ban hành quy định về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 24/09/2014 HHL một phần
  38 Quyết định 19/2014/QĐ-UBND 24/9/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24/09/2014  
  39 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND 25/12/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 25/12/2014 HHL một phần
  40 Quyết định 08/2015/QĐ-UBND 16/9/2015 Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 26/09/2015  
  41 Quyết định 09/2016/QĐ-UBND 16/9/2016 Ban hành quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/10/2016  
  42 Quyết định 19/2016/QĐ-UBND 23/12/2016 Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020 10/01/2017  
  43 Quyết định 01/2017/QĐ-UBND 18/01/2017 V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh; Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh 30/01/2017  
  44 Quyết định 18/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 16/01/2019  
  X. LĨNH VỰC Y TẾ
  1 Nghị quyết 42/2010/NQ-HĐND 16/7/2010 Về việc bổ sung bệnh viện đa khoa từ 700-1000 giường bệnh và điều chỉnh quy hoạch địa điểm một số đơn vị y tế trong quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Thái Bình đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 26/07/2010  
  2 Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND 14/7/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập. 25/7/2017  
  3 Quyết định 52/2004/QĐ-UBND 31/5/2004 Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phòng, chống ma túy, HIV, AIDS 31/5/2004  
  4 Quyết định 18/2005/QĐ-UBND 04/02/2005 Về chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn số lượng và phụ cấp hoạt động của nhân viên y tế thôn, tổ dân phố 04/02/2005  
  5 Quyết định 65/2005/QĐ-UBND 07/11/2005 Về việc thành lập trung tâm phòng chống HIV/AIDS trực thuộc Sở Y tế Thái Bình 07/11/2005  
  6 Quyết định 72/2005/QĐ-UBND 12/12/2005 Về việc thành lập Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Thái Bình 12/12/2005  
  7 Quyết định 07/2010/QĐ-UBND 23/8/2010 Về việc ban hành quy định một số chế độ khen thưởng, khuyến khích và xử lý vi phạm chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình 02/09/2010  
  8 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND 20/7/2017 Kiện toàn và cấp kinh phí hố trợ cho y tế thôn, tổ dân phố kiêm thêm chức năng , nhiệm vụ của cộng tác viên dân số 01/08/2017  
  9 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND 07/08/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập. 18/8/2017  
  XI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIÊP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  1 Nghị quyết 72/2010/NQ-HĐND 12/10/2010 Về việc phê duyệt Đề án dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới 22/10/2010  
  2 Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND 14/12/2011 Về cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm 24/12/2011  
  3 Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND 31/7/2013 Phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết Sông Hồng, Sông Luộc và Sông Hóa tỉnh Thái Bình 10/08/2013  
  4 Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND 09/10/2014 Về việc phê duyệt đề án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo    
  5 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND 14/7/2017 Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030 25/7/2017  
  6 Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020 23/07/2018  
  7 Quyết định 241/QĐ-UBND 24/7/1991 Ban hành quy định về thống nhất quản lý việc đóng, mở cống dưới đê trong mùa mưa lũ, bão hàng năm 24/7/1991  
  8 Quyết định 92/QĐ-UBND 23/2/1993 Về việc chuyển bộ phận làm công tác Bảo vệ thực vật các huyện về trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/2/1993  
  9 Quyết định 673/QĐ-UBND 03/11/1993 Quy định bổ sung bề rộng mặt đường và lưu không các công trình thủy lợi 03/11/1999  
  10 Quyết định 73/2002/QĐ-UBND 20/9/2002 Ban hành quy định về quản lý đầu tư và xây dựng kiên cố kênh mương tỉnh Thái Bình 20/9/2002  
  11 Quyết định 19/2005/QĐ-UBND 17/02/3005 Về việc thành lập ban chuẩn bị dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Thái Bình 17/02/2005  
  12 Quyết định 28/2005/QĐ-UBND 03/09/2005 Về việc ban hành "Quyết định về tổ chức, quản lý và hoat động của Ban chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn" 19/03/2005  
  13 Quyết định 02/2007/QĐ-UBND 28/3/2007 Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến ngư 07/04/2007  
  14 Quyết định 04/2012/QĐ-UBND 18/01/2012 Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm tỉnh Thái Bình 28/01/2012 HHL một phần
  15 Quyết định 11/2012/QĐ-UBND 13/7/2012 Ban hành quy chế quản lý vùng và cơ sở nuôi ngao tại Thái Bình 23/7/2012  
  16 Quyết định 22/2013/QĐ-UBND 26/12/2013 Ban hành "quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, bố trí sắp xếp, hướng dẫn và kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tránh bão, lũ nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình 05/01/2013  
  17 Quyết định 10/2014/QĐ-UBND 20/8/2014  Ban hành quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình 30/08/2014 HHL một phần
  18 Quyết định 11/2014/QĐ-UBND 20/8/2014 Ban hành quy chế quản lý cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình 30/08/2014 HHL một phần
  19 Quyết định 21/2014/QĐ-UBND 24/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia sức, gia cầm ở Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình 03/11/2014  
  20 Quyết định 27/2014/QĐ-UBND 04/12/2014 Về việc sửa đổi khoản 1, Điều 3 của Quy chế quản lý cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Thái Bình 14/12/2014  
  21 Quyết định 28/2014/QĐ-UBND 04/12/2014 Về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 của Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình  14/12/2014  
  22 Quyết định 10/2015/QĐ-UBND 06/10/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của quy chế quản lý cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Thái Bình 16/10/2015  
  23 Quyết định 02/2016/QĐ-UBND 24/3/2016 Ban hành quy định về quản lý hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Thái Bình 04/03/2016  
  24 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND 14/02/2017 Ban hành bộ đơn giá bồi thường cây trồng và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/03/2017  
  25 Quyết định 17/2017/QĐ-UBND 13/9/2017 Ban hành quy định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình 02/10/2017  
  XII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  1 Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 kỳ đầu (2011-2015) trên địa bàn tỉnh Thái Bình 22/07/2012  
  2 Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Phê duyệt mức giá các loại đất áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình 15/12/2014  
  3 Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND 25/6/2015 Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015 05/07/2015  
  4 Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2016 19/12/2015  
  5 Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND 15/7/2016 Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2016 25/7/2016  
  6 Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND 15/7/2016 Thông qua việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ (2016-2020) tỉnh Thái Bình 25/7/2016  
  7 Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017. 23/12/2016  
  8 Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND 14/7/2017 Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017 25/7/2017  
  9 Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018   18/12/2017  
  10 Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018 18/12/2017  
  11 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Nghị quyết phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018 23/07/2018  
  12 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Nghị quyết phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018 23/07/2018  
  13 Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND 16/10/2018 Nghị quyết Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018 26/10/2018  
  14 Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND 16/10/2018 Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018 26/10/2018  
  15 Nghị quyết 26/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019 22/12/2018  
  16 Nghị quyết 27/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019 22/12/2018  
  17 Nghị quyết 28/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 22/12/2018  
  18 Quyết định 40/2006/QĐ-UBND 16/6/2006 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành 26/6/2006  
  19 Quyết định 54/2006/QĐ-UBND 09/12/2006 Về việc ban hành quy định quản lý hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 22/9/2006  
  20 Quyết định 07/2012/QĐ-UBND 13/3/2012 Về việc ban hành quy định cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao trên địa bàn tỉnh Thái Bình 23/3/2012  
  21 Quyết định 18/2012/QĐ-UBND 30/11/2012  Về việc ban hành ""Quy định về quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, sử dụng bến bãi để chứa và trung chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình." 10/12/2012  
  22 Quyết định 06/2013/QĐ-UBND 07/05/2013 Về việc ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình 17/5/2013  
  23 Quyết định 01/2014/QĐ-UBND 24/01/2014 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình 03/02/2014  
  24 Quyết định 07/2014/QĐ-UBND 30/6/2014 Ban hành quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/07/2014 HHL một phần
  25 Quyết định 08/2014/QĐ-UBND 30/6/2014 Ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/07/2014 HHL một phần
  26 Quyết định 30/2014/QĐ-UBND 12/12/2014 Ban hành bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình . 22/12/2014  
  27 Quyết định 13/2015/QĐ-UBND 13/11/2015 Ban hành quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình 23/11/2015 HHL một phần
  28 Quyết định 01/2016/QĐ-UBND 21/3/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 31/3/2016  
  29 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND 20/7/2017 Ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/08/2017  
  30 Quyết định 31/2017/QĐ-UBND 29/12/2017 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 15/01/2018  
  31 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND 23/08/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnhThái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 07/09/2018  
  32 Chỉ thị 25/2004/CT-UBND 23/11/2004 Về việc tăng cường quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ 23/11/2004  
  33 Chỉ thị 30/2005/CT-UBND 17/3/2005 Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. 17/3/2005  
  34 Chỉ thị 14/CT-UBND 08/07/2011 Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; chấn chỉnh các hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát lòng sông, bãi biển trên địa bàn tỉnh 08/07/2011  
  35 Chỉ thị 20/CT-UBND 12/05/2011 Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 12/05/2011  
  XIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  1 Quyết định 20/2016/QĐ-UBND 23/12/2016  Ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/01/2017  
  XIV. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  1 Quyết định 04/2016/QĐ-UBND 13/6/2016 Ban hành quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình 23/6/2016  
  2 Quyết định 10/2016/QĐ-UBND  20/9/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh 10/10/2016  
  3 Quyết định 04/2017/QĐ-UBND 07/03/2017 Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình 20/3/2017  
  4 Quyết định 26/2017/QĐ-UBND 14/12/2017 Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình 01/01/2018  
  XV. LĨNH VỰC TƯ PHÁP
  1 Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ trước đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2018 22/12/2018  
  2 Quyết định 701/2001/QĐ-UBND 25/10/2001 Hủy bỏ hiệu lực thi hành văn bản QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh 01/11/2001  
  3 Quyết định 23/2005/QĐ-UBND 25/02/2005 Về việc thành lập Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Thái Bình 12/03/2005  
  4 Quyết định 06/2007/QĐ-UBND 07/10/2007 Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2005/QĐ-UB ngày 25/3/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về viêc ban hành quy chế giải quyết cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài ở tỉnh Thái Bình 20/7/2007  
  5 Quyết định 05/2016/QĐ-UBND 28/6/2016 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình 08/07/2016  
  6 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND 12/09/2016 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình 20/12/2016  
  7 Quyết định 18/2017/QĐ-UBND 15/9/2017 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp 25/9/2017  
  8 Quyết định 22/2017/QĐ-UBND 13/11/2017 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp 30/11/2017  
  9 Quyết định 17/2018/QĐ-UBND 21/12/2018 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành 01/01/2019  
  XVI. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  1 Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 Phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 23/12/2016  
  2 Quyết định 673/2001/QĐ-UBND 20/9/2001 Quyết định trang bị điện thoại di động cho các lãnh đạo cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị 20/9/2001  
  3 Quyết định 128/2004/QĐ-UBND 31/12/2004 Về việc thực hiện chế độ nhuận bút đối với Báo Thái Bình 31/12/2004  
  4 Quyết định 62/2006/QĐ-UBND 27/10/2006 Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 11/07/2006  
  5 Quyết định 20/2012/QĐ-UBND 19/12/2012 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh Thái Bình 29/12/2012  
  6 Quyết định 05/2014/QĐ-UBND 26/6/2014 Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình của cơ quan nhà nước 06/07/2014  
  7 Quyết định 20/2014/QĐ-UBND 26/9/2014 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng diện rộng của tỉnh Thái Bình 06/10/2014  
  8 Quyết định 29/2014/QĐ-UBND 08/12/2014 Ban hành quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, hoạt động điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 18/12/2014 HHL một phần
  9 Quyết định 08/2016/QĐ-UBND 09/12/2016 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái Bình 10/01/2016  
  10 Quyết định 21/2017/QĐ-UBND 18/10/2017 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 11/01/2017  
  11 Quyết định 09/2018/QĐ-UBND 27/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý hoạt động điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/ 2014 của UBND tỉnh 10/09/2018  
  12 Quyết định 13/2018/QĐ-UBND 19/10/2018 Ban hành quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/11/2018  
  13 Chỉ thị 07/2002/CT-UBND 02/04/2002 Tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới bưu chính viễn thông 02/04/2002  
  XVII. LĨNH VỰC KHÁC
  1 Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND 31/7/2013 Tổ chức thực hiện Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình 08/10/2013  
  2 Quyết định 43/2002/QĐ-UBND 12/06/2002 Về việc ban hành quy định quản lý hoạt động của người và phương tiện trong khu vực biên phòng tỉnh Thái Bình 12/06/2002  
  3 Quyết định 56/2005/QĐ-UBND 09/09/2005 Quy định khu vực hạn chế hoạt động tại vùng biên giới tỉnh Thái Bình 19/09/2005  
  4 Quyết định 07/2007/QĐ-UBND 14/8/2007 Về việc bãi bỏ Quyết định số 353/QĐ-UB ngày 19/8/1989 của UBND tỉnh quy định tổ chức, hoạt động của Đội bảo vệ an ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn 24/08/2007  
  5 Quyết định 18/2009/QĐ-UBND 19/11/2009 Về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 29/11/2009  
  6 Quyết định 10/2011/QĐ-UBND 18/8/2011 Về việc ban hành quy chế phối hợp giải quyết đình công không đúng quy định pháp luật tại các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình 28/8/2011  
  7 Quyết định 08/2012/QĐ-UBND 26/4/2012 Ban hành quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn trong khu vực biên giới tỉnh Thái Bình 11/05/2012  
  8 Quyết định 13/2013/QĐ-UBND 21/8/2013 Tổ chức thực hiện Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình 31/08/2013  
  9 Quyết định 03/2016/QĐ-UBND 30/5/2016 Ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình 09/06/2016  
  10 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND 09/06/2017 Ban hành quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; danh hiệu thi đua đối với lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình 03/07/2017  
  11 Quyết định 01/2018/QĐ-UBND 19/01/2018 Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/02/2018  
  12 Quyết định 14/2018/QĐ-UBND 08/11/2018 Ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh 20/11/2018  
  13 Chỉ thị 06/2004/CT-UBND 03/03/2004 Về việc tăng cường đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc, số đề 03/03/2004  
  14 Chỉ thị 07/2004/CT-UBND 09/03/2004 Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Thống kê 09/03/2004  
  15 Chỉ thị 07/2005/CT-UBND 03/10/2005 Về việc thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển 03/10/2005  
  16 Chỉ thị 14/2007/CT-UBND 12/11/2007 Triển khai thi hành pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành của các bộ, ngành, trung ương 12/11/2007  

   

   

  Tài liệu đính kèm: