Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: DANH MỤC văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của hđnd, ubnd tỉnh lai châu trong kỳ hệ thống hóa năm 2014-2018

  DANH MỤC văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của hđnd, ubnd tỉnh lai châu trong kỳ hệ thống hóa năm 2014-2018

  Số TT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành

  Tên gọi của văn bản

  Thời điểm có hiệu lực

  Ghi chú

  Năm 2004

  1.  

  Nghị quyết

  34/2004/NQ-HĐ12 ngày 14-12-2004

  Về quy hoạch tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  29-12-2004

   

  1.  

  Nghị quyết

  35/2004/NQ-HĐ12 ngày 14-12-2004

  V/v bồi thường, di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  29-12-2004

   

  1.  

  Quyết định

  02/2004/QĐ-UB ngày 10-3-2004

  V/v ban hành quy chế quản lý và chính sách ưu đãi đối với khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

  20-3-2004

   

  1.  

  Quyết định

  06/2004/QĐ-UBND ngày 15-01-2004

  V/v bổ sung chính sách hỗ trợ chiến sỹ lực lượng vũ trang và chính sách về thăm gia đình chính sách hỗ trợ trong điều kiện sinh hoạt chưa ổn định và còn nhiều khó khăn

  30-01-2004

   

  1.  

  Quyết định

  34/2004/QĐ-UBND ngày 02-7-2004

  V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu

  12-7-2004

   

  1.  

  Quyết định

  41/2004/QĐ-UB ngày 28-7-2004

  Ban hành quy định về tuyển dụng công chức giáo viên phổ thông, mầm non

  12-8-2004

   

  1.  

  Quyết định

  59/2004/QĐ-UBND ngày 18-8-2004

  Ban hành quy định mối quan hệ lề lối làm việc giữa cán bộ thuộc các Sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang được trưng tập về xã làm công tác xóa đói giảm nghèo.

  02-8-2004

   

  1.  

  Quyết định

  61/2004/QĐ-UB ngày 20-8-2004

  V/v công nhận Trung tâm huyện lỵ huyện Tam Đường tại Bình Lư là đô thị loại V

  30-8-2004

   

  1.  

  Quyết định

  62/2004/QĐ-UB ngày 20-8-2004

  V/v công nhận Trung tâm huyện lỵ huyện Phong Thổ tại Pa So là đô thị loại V

  30-8-2004

   

  1.  

  Quyết định

  75/2004/QĐ-UB ngày 25-10-2004

  V/v ban hành quy chế hoạt động của các đội công tác tăng cường cho cơ sở

  10-11-2004

   

  1.  

  Quyết định

  92/2004/QĐ-UB ngày 24-12-2004

  V/v quy định về phân cấp quản lý đầu tư các  dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  08-01-2005

   

  1.  

  Quyết định

  93/2004/QĐ-UB ngày 24-12-2004

  V/v ban hành quy định về phụ thu đối với khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  08-01-2004

   

  1.  

  Quyết định

  96/2004/QĐ-UB ngày 27-12-2004

  V/v thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

  11-01-2005

   

  1.  

  Quyết định

  521/2004/QĐ-UB ngày 13-7-2004

  V/v thành lập Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng

  28-7-2004

   

  Năm 2005

  1.  

  Nghị quyết

  56/2005/NQ-HĐND ngày 15-12-2005

  V/v đặt tên Quảng trường và một số đường trên địa bàn thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

  25-12-2005

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  01/2005/QĐ-UBND ngày 06-01-2005

  Về quy trình cứu trợ - Mức cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt hỏa hoạn.

  21-01-2005

   

  1.  

  Quyết định

  38/2005/QĐ-UBND ngày 25-4-2005

  Phê duyệt chế độ bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp

  04-5-2005

   

  1.  

  Quyết định

  43/2005/QĐ-UB ngày 16-5-2005

  V/v quy định khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm biên giới thuộc đoạn biên giới tỉnh Lai Châu

  26-5-2005

   

  1.  

  Quyết định

  44/2005/QĐ-UBND ngày 24-5-2005

  Ban hành mức thu, chi tiền giấy thi, giấy nháp, tiền bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp các cấp

  04-6-2005

   

  1.  

  Quyết định

  45/2005/QĐ-UBND ngày 25-5-2005

  Ban hành quy định chế độ chi cho công tác phổ cập tiểu học-xóa mù chữ và phổ cập trung học cơ sở

  05-6-2005

   

  1.  

  Quyết định

  55/2005/QĐ-UBND ngày 03-6-2005

  Quyết định Về khung mức chi nhuận bút cho các loại hình báo viết

  13-6-2005

   

  1.  

  Quyết định

  68/2005/QĐ-UBND ngày 10-8-2005

  V/v Ban hành mức chi cho công tác bảo vệ đường biên mốc giới trên đại bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2005

  20-8-2005

   

  1.  

  Quyết định

  73/2005/QĐ-UBND ngày 23-8-2005

  Ban hành quy định về quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cho công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Trung quốc thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu

  28-8-2005

   

  1.  

  Quyết định

  89/2005/QĐ-UBND ngày 21-10-2005

  V/v ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ tăng cường chính sách xoá đói giảm nghèo với các xã đặc biết khó khăn bằng chế độ công tác phí

  31-10-2005

   

  1.  

  Quyết định

  93/2005/QĐ-UBND ngày 16-11-2005

  V/v ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

  26-11-2005

   

  1.  

  Quyết định

  94/2005/QĐ-UBND ngày 16-11-2005

  V/v ban hành quy định trình tự thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

  26-11-2005

   

  1.  

  Quyết định

  97/2005/QĐ-UBND ngày 06-12-2005

  V/v ban hành quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  16-12-2005

   

  1.  

  Quyết định

  104/2005/QĐ-UBND ngày 20-12-2005

  V/v ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ xe máy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  30-12-2005

   

  Năm 2006

  1.  

  Quyết định

  01/2006/QĐ-UBND ngày 10-01-2006

  Ban hành tiêu chuẩn hộ gia đình các dân tộc Lai Châu thời kỳ Công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

  20-01-2006

   

  1.  

  Quyết định

  41/2006/QĐ-UBND ngày 08-6-2006

  V/v thực hiện chính sách trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  18-6-2006

   

  1.  

  Quyết định

  42/2006/QĐ-UBND ngày 12-6-2006

  Công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu

  22-6-2006

   

  1.  

  Quyết định

  44/2006/QĐ-UBND ngày 26-6-2006

  Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu

  05-7-2006

   

  1.  

  Quyết định

  54/2006/QĐ-UBND ngày 15-8-2006

  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Mường Tè giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn 2020

  25-8-2006

   

  1.  

  Quyết định

  56/2006/QĐ-UBND ngày 25-8-2006

  V/v ban hành giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  04-9-2006

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  64/2006/QĐ-UBND ngày 27-10-2006

  Ban hành quy trình quản lý thực hiện di dân, tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  06-11-2006

   

  1.  

  Quyết định

  67/2006/QĐ-UBND ngày 20-11-2006

  Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: báo chí, phát thanh-truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật.

  30-11-2006

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Chỉ thị

  03/2006/CT-UBND ngày 15-2-2006

  Về công tác văn thư lưu trữ

  25-2-2006

   

  1.  

  Chỉ thị

  05/2006/CT-UBND ngày 24-4-2006

  V/v tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước

  03-5-2006

   

  1.  

  Chỉ thị

  08/2006/CT-UBND ngày 25/8/2006

  V/v tiếp tục đẩy mạnh an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

  04-9-2006

   

  1.  

  Chỉ thị

  10/2006/CT-UBND ngày 19-9-2006

  V/v tăng cường chỉ đạo phong trào quần chúng bảo vệ an toàn an ninh trật tự khu vực biên giới quốc gia

  29-9-2006

   

  1.  

  Chỉ thị

  11/2006/CT-UBND ngày 06-10-2006

  Về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác di dân, tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  16-10-2006

   

  Năm 2007

  1.  

  Nghị quyết

  90/2007/NQ-HĐND ngày 17-7-2007

  V/v thông qua Đề án "Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn tới"

  27-7-2007

   

  1.  

  Nghị quyết

  103/2007/NQ-HĐND ngày 11-12-2007

  V/v ban hành chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ và phát triển rừng

  21-12-2007

   

  1.  

  Nghị quyết

  105/2007/NQ-HĐND ngày 11-12-2007

  V/v ban hành Quy định mức thu do các nhà đầu tư nộp ngân sách tỉnh để đầu tư cải tạo, nâng cấp, tu bổ, xây dựng mới cơ sở hạ tầng đối với những dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lai Châu

  21-12-2007

   

  1.  

  Quyết định

  02/2007/QĐ-UBND ngày 02-03-2007

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều về lập, thẩm định quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006

  12-3-2007

   

  1.  

  Quyết định

  08/2007/QĐ-UBND ngày 18-4-2007

  Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lai Châu

  28-4-2007

   

  1.  

  Quyết định

  10/2007/QĐ-UBND ngày 09-5-2007

  Ban hành quy định về trình tự soạn thảo, trình ký, phát hành văn bản của UBND tỉnh

  19-5-2007

   

  1.  

  Quyết định

  33/2007/QĐ-UBND ngày 24-12-2007

  V/v Quy định mức thu tự nguyện do các nhà đầu tư nộp ngân sách tỉnh để đầu tư cải tạo, nâng cấp, tu bổ, xây dựng mới cơ sở hạ tầng đối với những dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lai Châu

  03-01-2008

   

  Năm 2008

  1.  

  Nghị quyết

  120/2008/NQ-HĐND ngày 04-8-2008

  Về việc ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

  14/8/2008

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị quyết

  124/2008/NQ-HĐND12 ngày 04-8-2008

  V/v bãi bỏ thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục bậc Trung học phổ thông

  14-8-2008

   

  1.  

  Nghị quyết

  140/2008/NQ-HĐND12 ngày 05-12-2008

  Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

  15-12-2008

   

  1.  

  Nghị quyết

  141/2008/NQ-HĐND12 ngày 12-5-2008

  Thông qua chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

  22-5-2008

   

  1.  

  Quyết định

  01/2008/QĐ-UBND ngày 04-01-2008

  V/v Ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ chuyển đổi, góp đất thực hiện chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  14-01-2008

   

  1.  

  Quyết định

  02/2008/QĐ-UBND ngày 14-01-2008

  V/v Ban hành cơ chế quản lý và thực hiện di dân, tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  24-01-2008

   

  1.  

  Quyết định

  04/2008/QĐ-UBND ngày 31-1-2008

  Ban hành chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ phát triển rừng.

  31/1/2008

   

  1.  

  Quyết định

  08/2008/QĐ-UBND ngày 27-02-2008

  V/v Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác

  08-3-2008

   

  1.  

  Quyết định

  13/2008/QĐ-UBND ngày 08-8-2008

  V/v Chia tách và thành lập mới một số bản, tổ dân phố ở các xã, phường thuộc Thị xã Lai Châu

  18-8-2008

   

  1.  

  Quyết định

  23/2008/QĐ-UBND ngày 30-09-2008

  Ban hành quy định tạm thời chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  10-10-2008

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  27/2008/QĐ-UBND ngày 18-11-2008

  Ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư và trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Lai Châu.

  28-11-2008

   

  1.  

  Quyết định

  39/2008/QĐ-UBND ngày 31-12-2008

  V/v ban hành quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01/10/2009

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  40/2008/QĐ-UBND ngày 31-12-2008

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua-Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

  10-1-2009

   

  1.  

  Quyết định

  41/2008/QĐ-UBND ngày 31-12-2008

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương tỉnh Lai Châu

  10-01-2009

   

  1.  

  Chỉ thị

  11/2008/CT-UBND ngày 30-10-2008

  V/v thực hiện quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu.

  09-11-2008

   

  Năm 2009

  1.  

  Nghị quyết

  146/2009/NQ-HĐND ngày 14-07-2009

  V/v Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

  24-7-2009

   

  1.  

  Nghị quyết

  155/2009/NQ-HĐND12 ngày 10-12-2009

  V/v Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu

  20-12-2009

   

  1.  

  Quyết định

  08/2009/QĐ-UBND ngày 17-4-2009

  V/v ban hành quy định về quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  27-4-2009

   

  1.  

  Quyết định

  14/2009/QĐ-UBND ngày 25-06-2009

  V/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

   

   

  1.  

  Quyết định

  15/2009/QĐ-UBND ngày 29-06-2009

  V/v Ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình, bảng đơn giá nhân công trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

   

   

  1.  

  Quyết định

  20/2009/QĐ-UBND ngày 19-8-2009

  V/v Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP chủ Chính phủ

  29-8-2009

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  21/2009/QĐ-UBND ngày 17-9-2009

  V/v Ban hành Quy định về cơ chế quản lý đầu tư, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  27-9-2009

   

  1.  

  Quyết định

  24/2009/QĐ-UBND ngày 24-9-2009

  V/v Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu

  04-10-2009

   

  1.  

  Quyết định

  26/2009/QĐ-UBND ngày 21-10-2009

  V/v tạm điều chỉnh giảm mức thu tự nguyện đóng góp của các nhà đầu tư và công tác quản lý trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản vàng tại khu vực xã Pắc ta, huyện Tân Uyên và xã Phúc Than, huyện Than Uyên

  31-10-2009

   

  1.  

  Quyết định

  43/2009/QĐ-UBND ngày 30-12-2009

  V/v đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu

  09-01-2010

   

  1.  

  Quyết định

  1549/QĐ-UBND ngày 05-10-2009

  Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn nghỉ công tác sớm

  05-10-2009

   

  1.  

  Chỉ thị

  05/2009/CT-UBND ngày 24-07-2009

  V/v triển khai thực hiện giai đoạn 2 chi trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ

  03-8-2009

   

  Năm 2010

  1.  

  Nghị quyết

  172/2010/NQ-HĐND ngày 17-5-2010

  V/v quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; đối tượng khách trong nước được mời cơm, đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh

  27-5-2010

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị quyết

  177/2010/NQ-HĐND ngày 13-7-2010

  V/v ban hành quy định chính sách hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  23-7-2010

   

  1.  

  Nghị quyết

  178/2010/NQ-HĐND ngày 13-7-2010

  V/v Thông qua Đề án đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ đại học, Bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ; Dược sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010-2020

  23-7-2010

   

  1.  

  Nghị quyết

  180/NQ-HĐND ngày 13-7-2010

  V/v bãi bỏ Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 25/7/2006 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh;

  13-7-2010

   

  1.  

  Nghị quyết

  187/2010/NQ-HĐND ngày 09-12-2010

  V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND ngày 17/5/2010 Về quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; đối tượng khách trong nước được mời cơm, đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh.

  19-12-2010

   

  1.  

  Quyết định

  03/2010/QĐ-UBND ngày 20-01-2010

  Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên trong đào tạo và bồi dưỡng nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  30-01-2010

   

  1.  

  Quyết định

  04/2010/QĐ-UBND ngày 12-3-2010

  V/v Ban hành Quy định về công tác thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuộc dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  22-3-2010

   

  1.  

  Quyết định

  06/2010/QĐ-UBND ngày 01-6-2010

  V/v Ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư công trình giao thông thôn bản, liên thôn bản trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

  11-6-2010

   

  1.  

  Quyết định

  09/2010/QĐ-UBND ngày 21-6-2010

  V/v ban hành quy định hỗ trợ bảo vệ rừng-khoanh nuôi tái sinh tại các xã đặc biệt khó khăn huyện Tam Đường và Thị xã Lai Châu

  19-6-2010

   

  1.  

  Quyết định

  12/2010/QĐ-UBND ngày 20-7-2010

  V/v Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Lai Châu V/v Ban hành trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ

  30-7-2010

   

  1.  

  Quyết định

  18/2010/QĐ-UBND ngày 30-8-2010

  Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, xã

  09-9-2010

   

  1.  

  Quyết định

  20/2010/QĐ-UBND ngày 17-9-2010

  V/v bãi bỏ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ban hành mức thu, sử dụng học phí trong các cơ sở Giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  27-9-2010

   

  1.  

  Quyết định

  21/2010/QĐ-UBND ngày 20-9-2010

  V/v ban hành chính sách hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  30-9-2010

   

  1.  

  Quyết định

  28/2010/QĐ-UBND ngày 08-12-2010

  V/v ban hành Quy định thực hiện, chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010-2020

  18-12-2010

   

  1.  

  Quyết định

  36/2010/QĐ-UBND ngày 31-12-2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế  quản lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo  Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND, ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Lai Châu.

  10-01-2011

   

  1.  

  Quyết định

  41/2010/QĐ-UBND ngày 31-12-2010

  Ban hành quy định số lượng, bố trí chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo Quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

  10-01-2011

   

  1.  

  Chỉ thị

  03/2010/CT-UBND ngày 05-4-2010

  V/v Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh

  15-4-2010

   

  Năm 2011

  1.  

  Nghị quyết

  11/2011/NQ-HĐND ngày 16-7-2011

  V/v thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020

  26-7-2011

   

  1.  

  Nghị quyết

  16/2011/NQ-HĐND ngày 16-7-2011

  Về công tác di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Lai Châu

  26-7-2011

   

  1.  

  Nghị quyết

  18/2011/NQ-HĐND ngày 16-7-2011

  Về thông qua Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020”

  26-7-2011

   

  1.  

  Nghị quyết

  26/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011

  V/v ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  19-12-2011

   

  1.  

  Nghị quyết

  30/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011

  V/v ban hành quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  19-12-2011

   

  1.  

  Nghị quyết

  35/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011

  Về Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020.

  19-12-2011

   

  1.  

  Nghị quyết

  38/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011

  V/v thông qua Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

  19-12-2011

   

  1.  

  Quyết định

  01/2011/QĐ-UBND ngày 26-01-2011

  V/v ban hành quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Lai Châu

  06-02-2011

   

  1.  

  Quyết định

  22/2011/QĐ-UBND ngày 24-8-2011

  V/v bãi bỏ Quyết định ban hành quy chế Báo cáo viên pháp luật

  03-9-2011

   

  1.  

  Quyết định

  27/2011/QĐ-UBND ngày 15-9-2011

  V/v quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  25-9-2011

   

  1.  

  Quyết định

  31/2011/QĐ-UBND ngày 11-9-2011

  Ban hành quy định tạm thời một số quy định cụ thể thực hiện dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  21-9-2011

   

  1.  

  Quyết định

  41/2011/QĐ-UBND ngày 22-12-2011

  Bãi bỏ Quyết định số 35/2005/QĐ-UBND ngày 14/4/2005 của UBND tỉnh Lai Châu V/v ban hành Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi nghỉ phép hàng năm.

  01-01-2012

   

  1.  

  Quyết định

  42/2011/QĐ-UBND ngày 23-12-2011

  V/v ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Qũy Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu.

  02-01-2012

   

  1.  

  Quyết định

  44/2011/QĐ-UBND ngày 28-12-2011

  V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu.

  07-1-2012

   

  1.  

  Quyết định

  1314/QĐ-UBND ngày 31-10-2011

  Ban hành quy định cấp, quản lý thẻ BHYT cho các đỗi tượng là người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  10-11-2011

   

  Năm 2012

  1.  

  Nghị quyết

  42/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

  Ban hành mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  23-7-2012

   

  1.  

  Nghị quyết

  45/2012/NQ-HĐND

  ngày 13-7-2012

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 149/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.

  23-7-2012

   

  1.  

  Nghị quyết

  46/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

  V/v ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  23-7-2012

   

  1.  

  Nghị quyết

  47/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

  Về thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020.

  23-7-2012

   

  1.  

  Nghị quyết

  49/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

  V/v quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  23-7-2012

   

  1.  

  Nghị quyết

  50/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

  Về quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  23-7-2012

   

  1.  

  Nghị quyết

  51/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

  Về thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

  23-7-2012

   

  1.  

  Nghị quyết

  53/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

  Ban hành Quy định mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động trên tỉnh Lai Châu

  23-7-2012

   

  1.  

  Nghị quyết

  54/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

  Về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Lai Châu

  23-7-2012

   

  1.  

  Nghị quyết

  62/2012/NQ-HĐND ngày 07-12-2012

  Về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  17-12-2012

   

  1.  

  Nghị quyết

  69/2012/NQ-HĐND ngày 07-12-2012

  Ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  17-12-2012

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  01/2012/QĐ-UBND ngày 13-01-2012

  V/v quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  23-01-2012

   

  1.  

  Quyết định

  02/2012/QĐ-UBND ngày 13-01-2012

  V/v quy định thực hiện một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  23-01-2012

   

  1.  

  Quyết định

  07/2012/QĐ–UBND ngày 15-02-2012

  Ban hành chương trình phát triển đô thị thị xã Lai Châu để đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2013 và thành lập Thành phố Lai Châu vào năm 2015.

  25-02-2012

   

  1.  

  Quyết định

  10/2012/QĐ–UBND ngày 03-4-2012

  Ban hành quy chế hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  13-4-2012

   

  1.  

  Quyết định

  12/2012/QĐ-UBND ngày 08-5-2012

  V/v sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

  18-5-2012

   

  1.  

  Quyết định

  16/2012/QĐ-UBND ngày 06-8-2012

  V/v quy định đơn giá tiền công áp dụng để chi trả cho người lao động trực tiếp làm công việc duy tu, bảo dưỡng mốc giới và phát quang đường biên giới Việt-Trung.

  16-8-2012

   

  1.  

  Quyết định

  17/2012/QĐ-UBND ngày 20-8-2012

  Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ rừng và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020.

  30-8-2012

   

  1.  

  Quyết định

  19/2012/QĐ-UBND ngày 30-8-2012

  Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  09-9-2012

   

  1.  

  Quyết định

  20/2012/QĐ-UBND ngày 31-8-2012

  Ban hành Quy chế quản lý nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  10-9-2012

   

  1.  

  Quyết định

  22/2012/QĐ-UBND ngày 12-9-2012

  Ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  22-9-2012

   

  1.  

  Quyết định

  24/2012/QĐ-UBND ngày 19-9-2012

  Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  29-9-2012

   

  1.  

  Quyết định

  25/2012/QĐ-UBND ngày 19-9-2012

  Quy định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  29-9-2012

   

  1.  

  Quyết định

  26/2012/QĐ-UBND ngày 19-9-2012

  Ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  29-9-2012

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  30/2012/QĐ-UBND ngày 28-9-2012

  Quyết định ban hành quy định đơn giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bản tỉnh Lai Châu

  08-10-2012

   

  1.  

  Quyết định

  31/2012/QĐ-UBND ngày 09-10-2012

  Bãi bỏ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp

  19-10-2012

   

  1.  

  Quyết định

  34/2012/QĐ-UBND ngày 07-11-2012

  Ban hành quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  17-11-2012

   

  1.  

  Quyết định

  37/2012/QĐ-UBND ngày 07-12-2012

  V/v ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước.

  17-12-2012

   

  1.  

  Quyết định

  41/2012/QĐ-UBND ngày 13-12-2012

  V/v phân cấp, ủy quyền quản lý cấp giấy phép karaoke.

  23-12-2012

   

  1.  

  Quyết định

  45/2012/QĐ-UBND ngày 28-12-2012

  V/v ban hành Quy định về thực hiện chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  07-01-2013

   

  1.  

  Quyết định

  46/2012/QĐ-UBND ngày 28-12-2012

  V/v ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  07-01-2013

   

  1.  

  Chỉ thị

  08/CT-UBND ngày 04-7-2012

  V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013-2015.

  04-7-2012

   

  Năm 2013

  1.  

  Nghị quyết

  72/2013/NQ-HĐND ngày 07-12-2013

  V/v Ban hành mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tại tỉnh Lai Châu

  17-12-2013

   

  1.  

  Nghị quyết

  73/2013/NQ-HĐND ngày 12-7-2013

  Về việc thông qua quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  22/7/2013

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị quyết

  78/2013/NQ-HĐND ngày 12-7-2013

  Quy định mức chi cho hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  22-7-2013

   

  1.  

  Nghị quyết

  79/2013/NQ-HĐND

  ngày 12-7-2013

  Quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  22-7-2013

   

  1.  

  Nghị quyết

  90/2013/NQ-HĐND ngày 06-12-2013

  Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

  16-12-2013

   

  1.  

  Quyết định

  03/2013/QĐ-UBND ngày 04-02-2013

  Ban hành Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

  14-02-2013

   

  1.  

  Quyết định

  04/2013/QĐ-UBND ngày 26-02-2013

  Ban hành quy định tạm thời mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm số thực thu để lại cho công tác thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05-3-2013

   

  1.  

  Quyết định

  07/2013/QĐ-UBND ngày 03-6-2013

  V/v ban hành quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước và miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  13-6-2013

   

  1.  

  Quyết định

  08/2013/QĐ-UBND ngày 03-6-2013

  Ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  13-6-2013

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  09/2013/QĐ-UBND ngày 10-6-2013

  V/v ban hành một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  20-6-2013

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  12/2013/QĐ-UBND ngày 31-7-2013

  V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh v/v  Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và QĐ số 29/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh V/v ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

  10-8-2013

   

  1.  

  Quyết định

  16/2013/QĐ-UBND ngày 28-8-2013

  Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu.

  08-9-2013

   

  1.  

  Quyết định

  17/2013/QĐ-UBND ngày 28-8-2013

  V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  07-9-2013

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  18/2013/QĐ-UBND ngày 28-8-2013

  V/v ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu

  07-9-2013

   

  1.  

  Quyết định

  23/2013/QĐ-UBND ngày 23-9-2013

  V/v ban hành mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tại tỉnh Lai Châu

  03-10-2013

   

  1.  

  Quyết định

  24/2013/QĐ-UBND ngày 24-9-2013

  V/v ban hành mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  03-10-2013

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  25/2013/QĐ-UBND ngày 24-9-2013

  V/v ban hành mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  04-10-2013

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  32/2013/QĐ-UBND ngày 14-11-2013

  V/v ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  24-11-2013

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  38/2013/QĐ-UBND ngày 31-12-2013

  Ban hành Quy chế thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  10-01-2014

   

  1.  

  Quyết định

  666/QĐ-UBND ngày 20-6-2013

  Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật (tạm thời) cho một số loại cây trồng vật nuôi, thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  30-6-2013

   

  Năm 2014

  1.  

  Nghị quyết

  101/NQ-HĐND ngày 11-07-2014

  Bãi bỏ Nghị quyết số 130/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú tại các bệnh viện thuộc tỉnh cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  21-7-2014

   

  1.  

  Nghị quyết

  104/2014/NQ-HĐND ngày 11-7-2014

  Quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  21-7-2014

   

  1.  

  Nghị quyết

  105/2014/NQ-HĐND ngày 11-7-2014

  Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  21-7-2014

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị quyết

  112/2014/NQ-HĐND ngày 10-12-2014

  Về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  20-12-2014

   

  1.  

  Nghị quyết

  118/2014/NQ-HĐND ngày 10-12-2014

  Quy định cụ thể một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  20-12-2014

   

  1.  

  Nghị quyết

  119/2014/NQ-HĐND ngày 10-12-2014

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách ữu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  20-12-2014

   

  1.  

  Nghị quyết

  120/2014/NQ-HĐND ngày 10-12-2014

  V/v ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  20-12-2014

   

  1.  

  Quyết định

  01/2014/QĐ-UBND ngày 25-01-2014

  Về việc ban hành Quy định công tác Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  04-02-2014

   

  1.  

  Quyết định

  02/2014/QĐ-UBND ngày 17-02-2014

  Về việc ban hành Quy định trình tự xét chọn, thẩm định và phê duyệt dự án khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  27-02-2014

   

  1.  

  Quyết định

  03/2014/QĐ-UBND ngày 17-02-2014

  Về việc sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 7 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  27-02-2014

   

  1.  

  Quyết định

  07/2014/QĐ-UBND ngày 26-3-2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết số  30a/2008/NQ-CP của Chính phủ ban hành theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Lai Châu.

  05-4-2014

   

  1.  

  Quyết định

  08/2014/QĐ-UBND ngày 11-4-2014

  Ban hành quy định quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  21-4-2014

   

  1.  

  Quyết định

  09/2014/QĐ-UBND ngày 11-4-2014

  Ban hành quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 chỗ ngồi hoặc bè hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  21-4-2014

   

  1.  

  Quyết định

  10/2014/QĐ-UBND ngày 11-4-2014

  Ban hành Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  21-4-2014

   

  1.  

  Quyết định

  12/2014/QĐ-UBND ngày 02-6-2014

  V/v ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

  12-6-2014

   

  1.  

  Quyết định

  13/2014/QĐ-UBND ngày 02-06-2014

  Về việc sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về ban hành một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  12-6-2014

   

  1.  

  Quyết định

  14/2014/QĐ-UBND ngày 12-6-2014

  V/v ban hành quy chế về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  22-6-2014

   

  1.  

  Quyết định

  15/2014/QĐ-UBND ngày 02-7-2014

  Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  12-7-2014

   

  1.  

  Quyết định

  17/2014/QĐ-UBND ngày 15-7-2014

  Về việc ban hành quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  25-7-2014

   

  1.  

  Quyết định

  20/2014/QĐ-UBND ngày 22-7-2014

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-8-2014

   

  1.  

  Quyết định

  22/2014/QĐ-UBND ngày 30-7-2014

  Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  09-8-2014

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  25/2014/QĐ-UBND ngày 25-8-2014

  Về việc ban hành mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  04-9-2014

   

  1.  

  Quyết định

  27/2014/QĐ-UBND ngày 08-9-2014

  Ban hành quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  18-9-2014

   

  1.  

  Quyết định

  29/2014/QĐ-UBND ngày 15-9-2014

  Về việc ban hành Quy định về xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  25-9-2014

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  32/2014/QĐ-UBND ngày 05-11-2014

  Về việc nâng mức trợ cấp xã hội cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu.

  15-11-2014

   

  1.  

  Quyết định

  33/2014/QĐ-UBND ngày 05-11-2014

  Về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  15-11-2014

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  34/2014/QĐ-UBND ngày 05-11-2014

  Về việc ban hành quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  15-11-2014

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  35/2014/QĐ-UBND ngày 05-11-2014

  Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  15-11-2014

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  36/2014/QĐ-UBND ngày 27-11-2014

  V/v ban hành Quy chế quản lý, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của các nhà máy thủy điện sử dụng nước từ lưu vực của tỉnh Lai Châu.

  06-12-2014

   

  1.  

  Quyết định

  37/2014/QĐ-UBND ngày 01-12-2014

  Ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  11-12-2014

   

  1.  

  Quyết định

  38/2014/QĐ-UBND ngày 01-12-2014

  V/v quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  11-12-2014

   

  1.  

  Quyết định

  43/2014/QĐ-UBND ngày 19-12-2014

  V/v ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  29-12-2014

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  44/2014/QĐ-UBND ngày 22-12-2014

  Quy định số lượng cán bộ, công chức được bố trí cho từng xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

  01-1-2015

   

  1.  

  Quyết định

  46/2014/QĐ-UBND ngày 29-12-2014

  Ban hành Quy định thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  08-01-2015

   

  Năm 2015

  1.  

  Nghị quyết

  124/2015/NQ-HĐND ngày 18-5-2015

  Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  28-05-2015

   

  1.  

  Nghị quyết

  131/2015/NQ-HĐND ngày 17-7-2015

  Về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  27-7-2015

   

  1.  

  Nghị quyết

  136/2015/NQ-HĐND ngày 11-12-2015

  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020

  21-12-2015

   

  1.  

  Nghị quyết

  139/2015/NQ-HĐND ngày 11-12-2015

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

  21-12-2015

   

  1.  

  Nghị quyết

  142/2015/NQ-HĐND ngày 11-12-2015

  Chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh

  21-12-2015

   

  1.  

  Nghị quyết

  144/2015/NQ-HĐND ngày 11-12-2015

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  21-12-2015

   

  1.  

  Quyết định

  01/2015/QĐ-UBND ngày 19-01-2015

  Quy định về chi cho một số hoạt động có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  29-01-2015

   

  1.  

  Quyết định

  02/2015/QĐ-UBND ngày 19-01-2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  29-01-2015

   

  1.  

  Quyết định

  04/2015/QĐ-UBND ngày 10-03-2015

  Ban hành Quy định quản lý, vận hành khai thác và bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu

  20-3-2015

   

  1.  

  Quyết định

  05/2015/QĐ-UBND ngày 26-3-2015

  Ban hành Quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05-4-2015

   

  1.  

  Quyết định

  06/2015/QĐ-UBND ngày 10-04-2015

  Ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05-4-2015

   

  1.  

  Quyết định

  08/2015/QĐ-UBND ngày 16-4-2015

  Về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  26-4-2015

   

  1.  

  Quyết định

  10/2015/QĐ-UBND ngày  08-5-2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

  18-5-2015

   

  1.  

  Quyết định

  11/2015/QĐ-UBND ngày 08-5-2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lai Châu

  18-5-2015

   

  1.  

  Quyết định

  12/2015/QĐ-UBND ngày 15-5-2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

  25-5-2015

   

  1.  

  Quyết định

  13/2015/QĐ-UBND ngày 26-5-2015

  Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05-6-2015

   

  1.  

  Quyết định

  14/2015/QĐ-UBND ngày 09-6-2015

  Ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  19-6-2015

   

  1.  

  Quyết định

  15/2015/QĐ-UBND ngày 09-6-2015

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  19-6-2015

   

  1.  

  Quyết định

  17/2015/QĐ-UBND ngày 14-8-2015

  Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  24-8-2015

   

  1.  

  Quyết định

  20/2015/QĐ-UBND ngày 01-9-2015

  Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  11-9-2015

   

  1.  

  Quyết định

  21/2015/QĐ-UBND ngày 09-9-2015

  Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

  tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  19-9-2015

   

  1.  

  Quyết định

  22/2015/QĐ-UBND ngày 09-9-2015

  V/v thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  19-9-2015

   

  1.  

  Quyết định

  23/2015/QĐ-UBND ngày 29-9-2015

  Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  09-10-2015

   

  1.  

  Quyết định

  24/2015/QĐ-UBND ngày 06-10-2015

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Lai Châu

  16-10-2015

   

  1.  

  Quyết định

  28/2015/QĐ-UBND ngày 11-11-2015

  Ban hành Quy định về quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

  21-11-2015

   

  1.  

  Quyết định

  29/2015/QĐ-UBND ngày 11-11-2015

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  21-11-2015

   

  1.  

  Quyết định

  30/2015/QĐ-UBND ngày 27-11-2015

  Về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu

  07-12-2015

   

  1.  

  Quyết định

  31/2015/QĐ-UBND ngày 30-11-2015

  Ban hành quy định về chủng loại, số lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý

  10-12-2015

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  32/2015/QĐ-UBND ngày 09-12-2015

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND, ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  19-12-2015

   

  1.  

  Quyết định

  33/2015/QĐ-UBND ngày 11-12-2015

  V/v phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020

  21-12-2015

   

  1.  

  Quyết định

  36/2015/QĐ-UBND ngày 11-12-2015

  V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2016

  21-12-2015

   

  1.  

  Quyết định

  37/2015/QĐ-UBND ngày 11-12-2015

  Ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi tỉnh quản lý

  21-12-2015

   

  1.  

  Quyết định

  38/2015/QĐ-UBND ngày 11-12-2015

  V/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu

  21-12-2015

   

  1.  

  Quyết định

  39/2015/QĐ-UBND ngày 11-12-2015

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

  21-12-2015

   

  1.  

  Quyết định

  40/2015/QĐ-UBND ngày 21-12-2015

  Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  31-12-2015

   

  1.  

  Quyết định

  41/2015/QĐ-UBND ngày 31-12-2015

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

  10-01-2016

   

  Năm 2016

  1.  

  Nghị quyết

  30/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

  Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020

  10-8-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  31/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

  Thông qua Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020

  10-8-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  32/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

  Thông qua Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016 - 2020

  10-8-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  33/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

  Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021

  01-01-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  34/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

  Thông qua đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020

  10-8-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  35/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

  Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  10-8-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  36/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

  Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

  01-9-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  37/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

  Thông qua đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016 - 2020

  10-8-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  38/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

  Thông qua đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

  15-8-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  40/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

  Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  10-8-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  42/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

  Thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

  10-8-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  45/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

  Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu

  10-8-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  46/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

  Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  10-8-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  48/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

  Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

  10-8-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  51/2016/NQ-HĐND ngày 14-10-2016

  Về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020

  01-11-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  52/2016/NQ-HĐND ngày 14-10-2016

  Đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

  01-11-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  53/2016/NQ-HĐND ngày 14-10-2016

  Về ổn định phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

  01-11-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  54/2016/NQ-HĐND ngày 14-10-2016

  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

  01-11-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  56/2016/NQ-HĐND ngày 14-10-2016

  Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh; bãi bỏ Mục 3, Phần III, Phụ lục A và Mục 7, Phần I, Phụ lục C quy định tại Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01-11-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  60/2016/NQ-HĐND ngày 10-12-2016

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

  01-01-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  61/2016/NQ-HĐND ngày 10-12-2016

  Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương

  01-01-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  62/2016/NQ-HĐND ngày 10-12-2016

  Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020

  01-01-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  67/2016/NQ-HĐND ngày 10-12-2016

  Về Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

  01-01-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  68/2016/NQ-HĐND ngày 10-12-2016

  Phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020

  20-12-2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  72/2016/NQ-HĐND ngày 10-12-2016

  Quy định chính sách hỗ trợ học nghề nội trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu không được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 20/10/2015

  01-01-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  73/2016/NQ-HĐND ngày 10-12-2016

  Bổ sung nội dung, mức chi tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu

  01-01-2017

   

  1.  

  Quyết định

  01/2016/QĐ-UBND ngày 19-01-2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Lai Châu Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  29-01-2016

   

  1.  

  Quyết định

  03/2016/QĐ-UBND ngày 15-02-2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Chương 2 của Quy chế ban hành theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  25-02-2016

   

  1.  

  Quyết định

  04/2016/QĐ-UBND ngày 28-03-2016

  Ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  07-4-2016

   

  1.  

  Quyết định

  05/2016/QĐ-UBND ngày 15-4-2016

  Ban hành quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  25-4-2016

   

  1.  

  Quyết định

  06/2016/QĐ-UBND ngày 28 -4- 2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  08-5-2016

   

  1.  

  Quyết định

  07/2016/QĐ-UBND ngày 28-4-2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

  08-5-2016

   

  1.  

  Quyết định

  08/2016/QĐ-UBND ngày 28-4-2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

  08-5-2016

   

  1.  

  Quyết định

  09/2016/QĐ-UBND ngày 12-5-2016

  Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  22-5-2016

   

  1.  

  Quyết định

  10/2016/QĐ-UBND ngày 18-5-2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

  28-5-2016

   

  1.  

  Quyết định

  11/2016/QĐ-UBND ngày 18-5-2016

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lai Châu

  28-5-2016

   

  1.  

  Quyết định

  12/2016/QĐ-UBND ngày 18-5-2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

  28-5-2016

   

  1.  

  Quyết định

  13/2016/QĐ-UBND ngày 18-5-2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu

  28-5-2016

   

  1.  

  Quyết định

  14/2016/QĐ-UBND ngày 07-6-2016

  Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

  17-6-2016

   

  1.  

  Quyết định

  16/2016/QĐ-UBND ngày 30-6-2016

   Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Lai Châu.

  10-7-2016

   

  1.  

  Quyết định

  17/2016/QĐ-UBND ngày 04-7-2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  14-7-2016

   

  1.  

  Quyết định

  18/2016/QĐ-UBND ngày 04-7-2016

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  14-7-2016

   

  1.  

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  14-7-2016

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  20/2016/QĐ-UBND ngày 06-7-2016

  Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tên miền trên hệ thống mạng internet tỉnh Lai Châu.

  16-7-2016

   

  1.  

  Quyết định

  22/2016/QĐ-UBND ngày 22-7-2016

  Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-8-2016

   

  1.  

  Quyết định

  23/2016/QĐ-UBND ngày 23-8-2016

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu.

  02-9-2016

   

  1.  

  Quyết định

  24/2016/QĐ-UBND ngày 23-8-2016

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.

  02-9-2016

   

  1.  

  Quyết định

  25/2016/QĐ-UBND ngày 23-8-2016

   Quy định thực hiện thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

  02-9-2016

   

  1.  

  Quyết định

  26/2016/QĐ-UBND ngày 25-8-2016

   Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  05-9-2016

   

  1.  

  Quyết định

  27/2016/QĐ-UBND ngày 26-8-2016

  Quy định mức thu và quản lý, sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  06-9-2016

   

  1.  

  Quyết định

  28/2016/QĐ-UBND ngày 26-8-2016

   Ban hành Quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020.

  06-9-2016

   

  1.  

  Quyết định

  29/2016/QĐ-UBND ngày 30-8-2016

  Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021.

  01-01-2017

   

  1.  

  Quyết định

  30/2016/QĐ-UBND ngày 01-9-2016

  Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  11-9-2016

   

  1.  

  Quyết định

  31/2016/QĐ-UBND ngày 01-9-2016

  Phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020.

  11-9-2016

   

  1.  

  Quyết định

  34/2016/QĐ-UBND ngày 16-09-2016

  Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

  30-9-2016

   

  1.  

  Quyết định

  35/2016/QĐ-UBND ngày 23-09-2016

  Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  03-10-2016

   

  1.  

  Quyết định

  36/2016/QĐ-UBND ngày 23-09-2016

  Về việc quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí và một số nội dung định giá đất cụ thể, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  03-10-2016

   

  1.  

  Quyết định

  37/2016/QĐ-UBND ngày 12-10-2016

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu.

  25-10-2016

   

  1.  

  Quyết định

  38/2016/QĐ-UBND ngày 12-10-2016

  Ban hành Quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  25-10-2016

   

  1.  

  Quyết định

  39/2016/QĐ-UBND ngày 28-10-2016

  Ban hành Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

  10-11-2016

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  40/2016/QĐ-UBND ngày 04-11-2016

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  14-11-2016

   

  1.  

  Quyết định

  41/2016/QĐ-UBND ngày 10-11-2016

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra; Phó Chánh thanh tra của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  20-11-2016

   

  1.  

  Quyết định

  42/2016/QĐ-UBND ngày 14-11-2016

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Lai Châu

  24-11-2016

   

  1.  

  Quyết định

  44/2016/QĐ-UBND ngày 18 -11 -2016

   

  Bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; bãi bỏ Mục 3, Phần III của danh mục, mức thu phí và Mục 7 Phần I về tỷ lệ trích nộp ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  01-12-2016

   

  1.  

  Quyết định

  45/2016/QĐ-UBND ngày 18-11-2016

  Ban hành Quy chế chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý

  01-12-2016

   

  1.  

  Quyết định

  46/2016/QĐ-UBND ngày 21-11-2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND, Quyết định 34/2014/QĐ-UBND; bãi bỏ một số điều của quy định kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND, số 35/2014/QĐ-UBND; bãi bỏ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

  01-12-2016

   

  1.  

  Quyết định

  47/2016/QĐ-UBND ngày 21-11-2016

  Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định kèm Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định về chủng loại, số lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý

  10-12-2016

   

  1.  

  Quyết định

  48/2016/QĐ-UBND ngày 12-12-2016

  Ban hành Quy định về thực hiện phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

  01-01-2017

   

  1.  

  Quyết định

  55/2016/QĐ-UBND ngày 22-12-2016

  Ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-01-2017

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  56/2016/QĐ-UBND ngày 30-12-2016

  Quy định chính sách hỗ trợ học nghề nội trú đối với học sinh,sinh viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định tại Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu

  10-01-2017

   

  Năm 2017

  1.  

  Nghị quyết

  07/2017/NQ-HĐND ngày 14-07-2017

  Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-8-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  08/2017/NQ-HĐND 14-7-2017

  Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-8-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  09/2017/NQ-HĐND

  ngày 14-7-2017

  Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-8-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  10/2017/NQ-HĐND

  ngày 14-7-2017

  Quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-8-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  11/2017/NQ-HĐND

  ngày 14-7-2017

  Bãi bỏ Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004 và Nghị quyết số 110/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01-8-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  12/2017/NQ-HĐND

  ngày 14-7-2017

  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lai Châu

  01-8-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  13/2017/NQ-HĐND

  ngày 14/7/2017

  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-8-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  14/2017/NQ-HĐND ngày 14-7-2017

  Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-8-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  15/2017/NQ-HĐND

  ngày 14- 7-2017

  Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-8-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  16/2017/NQ-HĐND

  ngày 14-7-2017

   

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-8-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  21/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

  Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh

  01-01-2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  24/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

  Thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2030

  18-12-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  25/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

  Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quôc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020

  01-01-2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  26/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

  Bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021

  01-01-2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  27/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

  Quy định phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  08-12-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  28/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

  Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh

  01-01-2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  29/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

  Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  18-12-2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  34/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

  Bãi bỏ Nghị quyết số 54/2005/NQ-HDDND12 ngày 14/12/2005 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng công trường lao động xã hội tại các huyện, thị xã tỉnh Lai Châu

  18-12-2017

   

  1.  

  Quyết định

  01/2017/QĐ-UBND

  ngày 09-01-2017

   

  Quy định về thực hiện nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

  20-01-2017

   

  1.  

  Quyết định

  02/2017/QĐ-UBND

  ngày 18-01-2017

   

  Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  28-01-2017

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  03/2017/QĐ-UBND

  ngày 18-01-2017

   

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

  01-02-2017

   

  1.  

  Quyết định

  04/2017/QĐ-UBND

  ngày 10-3-2017

  Ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu Quản lý

  01-4-2017

   

  1.  

  Quyết định

  05/2017/QĐ-UBND

  ngày 04-4-2017

  Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  15-4-2017

   

  1.  

  Quyết định

  06/2017/QĐ-UBND

  ngày 07-4-2017

  Về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND

  ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  07-4-2017

   

  1.  

  Quyết định

  07/2017/QĐ-UBND

  ngày 11/4/2017

  Ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  20-4-2017

   

  1.  

  Quyết định

  08/2017/QĐ-UBND

  ngày 12-4-2017

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải Lai Châu

  25-4-2017

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  09/2017/QĐ-UBND

  ngày 14-4-2017

  Ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Lai Châu

  21-4-2017

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  10/2017/QĐ-UBND

  ngày 08-5-2017

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

  22-5-2017

   

  1.  

  Quyết định

  11/2017/QĐ-UBND

  ngày 08-5-2017

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  18-5-2017

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  12/2017/QĐ-UBND

  ngày 05-5-2017

  Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

  20-5-2017

   

  1.  

  Quyết định

  13/2017/QĐ-UBND

  ngày 05-5-2017

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

  20-5-2017

   

  1.  

  Quyết định

  14/2017/QĐ-UBND

  ngày 09/5/2017

  Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

  15-5-2017

   

  1.  

  Quyết định

  15/2017/QĐ-UBND

  ngày 19-6-2017

  Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  29-6-2017

   

  1.  

  Quyết định

  16/2017/QĐ-UBND

  ngày 21-6-2017

  Sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh

  03-7-2017

   

  1.  

  Quyết định

  17/2017/QĐ-UBND

  ngày 21-6-2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện

  01-7-2017

   

  1.  

  Quyết định

  18/2017/QĐ-UBND

  ngày 12-7-2017

  Về việc Quy định quản lý cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  25-7-2017

   

  1.  

  Quyết định

  19/2017/QĐ-UBND

  ngày 17-7-2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

  27-7-2017

   

  1.  

  Quyết định

  20/2017/QĐ-UBND

  ngày 19-7-2017

  Bãi bỏ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 05//9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-8-2017

   

  1.  

  Quyết định

  21/2017/QĐ-UBND

  ngày 21-7-2017

  Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-8-2017

   

  1.  

  Quyết định

  22/2017/QĐ-UBND

  ngày 02/8/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  12-8-2017

   

  1.  

  Quyết định

  23/2017/QĐ-UBND

  ngày 02-8-2017

  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  12-8-2017

   

  1.  

  Quyết định

  24/2017/QĐ-UBND

  ngày 04-8-2017

  Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  15-8-2017

   

  1.  

  Quyết định

  25/2017/QĐ-UBND

  ngày 06-8-2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 và Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  16-8-2017

   

  1.  

  Quyết định

  26/2017/QĐ-UBND

  ngày 09-8-2017

  Ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  21-8-2017

   

  1.  

  Quyết định

  27/2017/QĐ-UBND

  ngày 09-8-2017

  Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  21-8-2017

   

  1.  

  Quyết định

  29/2017/QĐ-UBND

  ngày 14-8-2017

  Ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  24-8-2017

   

  1.  

  Quyết định

  30/2017/QĐ-UBND

  ngày 14-8-2017

  Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  24-8-2017

   

  1.  

  Quyết định

  31/2017/QĐ-UBND

  ngày 17-8-2017

  Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  29-8-2017

   

  1.  

  Quyết định

  32/2017/QĐ-UBND

  ngày 18-8-2017

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương; Đội trưởng, Đội phó Đội thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu

  01-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  33/2017/QĐ-UBND

  ngày 18-8-2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

  01-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  34/2017/QĐ-UBND

  ngày 18-8-2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Lai Châu

  01-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  35/2017/QĐ-UBND

  ngày 21-8-2017

  Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  36/2017/QĐ-UBND

  ngày 23-8-2017

  Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  04-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  37/2017/QĐ-UBND

  ngày 23 -8 -2017

  Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  38/2017/QĐ-UBND

  ngày 24 -8 -2017

  Ban hành Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  08-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  39/2017/QĐ-UBND

  ngày 24 -8 -2017

  Quy định việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  40/2017/QĐ-UBND

  ngày 24 -8 -2017

  Ban hành Quy định về thực hiện thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  41/2017/QĐ-UBND

  ngày 24 -8 -2017

  Ban hành Quy định thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  42/2017/QĐ-UBND

  ngày 30 -8 -2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

  15-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  43/2017/QĐ-UBND

  ngày 30 -8 -2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị thuộc Sở Công Thương

  15-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  44/2017/QĐ-UBND

  ngày 06 -9 -2017

  Quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

  18-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  45/2017/QĐ-UBND

  ngày 07 -9 -2017

  V/v sửa đổi nội dung một số Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh

  18-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  46/2017/QĐ-UBND

  ngày 12 -9 -2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu

  22-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  47/2017/QĐ-UBND

  ngày 12 -9 -2017

  Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  22-9-2017

   

  1.  

  Quyết định

  48/2017/QĐ-UBND

  ngày 18 -9 -2017

  Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Lai Châu

  01-10-2017

   

  1.  

  Quyết định

  49/2017/QĐ-UBND

  ngày 18 -9 -2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu

  01-10-2017

   

  1.  

  Quyết định

  50/2017/QĐ-UBND

  ngày 21 -9 -2017

  Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  02-10-2017

   

  1.  

  Quyết định

  51/2017/QĐ-UBND

  ngày 28 -9 -2017

  Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  09-10-2017

   

  1.  

  Quyết định

  52/2017/QĐ-UBND

  ngày 28 -9 -2017

  Ban hành giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  09-10-2017

   

  1.  

  Quyết định

  53/2017/QĐ-UBND

  ngày 28 -9 -2017

  Ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  09-10-2017

   

  1.  

  Quyết định

  54/2017/QĐ-UBND

  ngày 28 -9 -2017

  Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  09-10-2017

   

  1.  

  Quyết định

  55/2017/QĐ-UBND

  ngày 28-9-2017

  Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  09-10-2017

   

  1.  

  Quyết định

  56/2017/QĐ-UBND ngày 03-10-2017

  Quyết định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  13-10-2017

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  57/2017/QĐ-UBND ngày 06-10-2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

  20-10-2017

   

  1.  

  Quyết định

  58 /2017/QĐ-UBND ngày 06-10-2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-11-2017

   

  1.  

  Quyết định

  59 /2017/QĐ-UBND ngày 16-10-2017

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  27-10-2017

   

  1.  

  Quyết định

  60 /2017/QĐ-UBND ngày 16-10-2017

  Ban hành Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  27-10-2017

   

  1.  

  Quyết định

  61 /2017/QĐ-UBND  ngày 17-10-2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

  01-11-2017

   

  1.  

  Quyết định

  62 /2017/QĐ-UBND  ngày 18-10-2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-11-2017

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  63 /2017/QĐ-UBND ngày 06-11-2017

  Ban hành Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  20-11-2017

   

  1.  

  Quyết định

  64 /2017/QĐ-UBND ngày 6-11-2017

  Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  20-11-2017

   

  1.  

  Quyết định

  65 /2017/QĐ-UBND ngày 08-11-2017

  Ban hành Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  21-11-2017

   

  1.  

  Quyết định

  66 /2017/QĐ-UBND ngày 17-11-2017

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

  01-12-2017

   

  1.  

  Quyết định

  67 /2017/QĐ-UBND ngày 20-11-2017

  Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh

  ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01-12-2017

   

  1.  

  Quyết định

  68 /2017/QĐ-UBND ngày 18-11-2017

  Ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí khác trong hoạt động chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  04-12-2017

   

  1.  

  Quyết định

  69 /2017/QĐ-UBND ngày 30-11-2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, Trưởng đơn vị và Phó trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội  thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  15-12-2017

   

  1.  

  Quyết định

  70 /2017/QĐ-UBND ngày 06-12-2017

  Bãi bỏ Quyết định số 73/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Lai Châu

  20-12-2017

   

  1.  

  Quyết định

  72 /2017/QĐ-UBND ngày 11-12-2017

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

  01-01-2018

   

  1.  

  Quyết định

  73 /2017/QĐ-UBND ngày 11-12-2017

  Ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  22-12-2017

   

  1.  

  Quyết định

  74 /2017/QĐ-UBND ngày 12-12-2017

  Ban hành quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu

  01-01-2018

   

  1.  

  Quyết định

  75 /2017/QĐ-UBND ngày 12-12-2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thuộc UBND các huyện, thành phố

  01-01-2018

   

  1.  

  Quyết định

  76/2017/QĐ-UBND ngày 29-12-2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện, thành phố tỉnh Lai Châu

  15-01-2018

   

  1.  

  Quyết định

  77/2017/QĐ-UBND ngày 29-12-2017

  Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 66, Luật Đất đai

  15-01-2018

   

  Năm 2018

  1.  

  Nghị quyết

  03/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018

  Đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn

  thành phố Lai Châu và thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên

  23/7/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  06/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018

  Ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01/8/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  07/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018

  Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  01/8/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  08/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018

  Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

  01/8/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  16/2018/NQ-HĐND ngày 10-12-2018

  Kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019

  01/01/2019

   

  1.  

  Nghị quyết

  19/2018/NQ-HĐND ngày 10-12-2018

  Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

  01/01/2019

   

  1.  

  Nghị quyết

  20/2018/NQ-HĐND ngày 10-12-2018

  Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và Ủy ban mặt trận tổ quốc các huyện, thành phố thực hiện.

  01/01/2019

   

  1.  

  Nghị quyết

  21/2018/NQ-HĐND ngày 10-12-2018

  Quy định nội dung mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  01/01/2019

   

  1.  

  Nghị quyết

  22/2018/NQ-HĐND ngày 10-12-2018

  Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh

  01/01/2019

   

  1.  

  Quyết định

  01/2018/QĐ-UBND ngày 12-01-2018

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý  vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  22/01/2018

   

  1.  

  Quyết định

  02/2018/QĐ-UBND UBND ngày 12-01-2018

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  22/01/2018

   

  1.  

  Quyết định

  03/2018/QĐ-UBND ngày 01-2-2018

  Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  21/02/2018

   

  1.  

  Quyết định

  04/2018/QĐ-UBND ngày 07-2-2018

  Sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  13/02/2018

   

  1.  

  Quyết định

  05/2018/QĐ-UBND ngày 09-2-2018

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01/3/2018

   

  1.  

  Quyết định

  06/2018/QĐ-UBND ngày 21-2-2018

  Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  15/3/2018

   

  1.  

  Quyết định

  07/2018/QĐ-UBND ngày 06-3-2018

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  22/3/2018

   

  1.  

  Quyết định

  08/2018/QĐ-UBND ngày 19-3-2018

  Ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  02/4/2018

   

  1.  

  Quyết định

  09/2018/QĐ-UBND ngày 19-3-2018

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng UBND tỉnh

  01/4/2018

   

  1.  

  Quyết định

  10/2018/QĐ-UBND ngày 29-3-2018

  Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc ban dân tộc tỉnh, trưởng phòng, phó trưởng phòng dân tộc thuộc UBND huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  10/4/2018

   

  1.  

  Quyết định

  11/2018/QĐ-UBND ngày 30-3-2018

  Ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  10/4/2018

   

  1.  

  Quyết định

  12/2018/QĐ-UBND ngày 09-4-2018

  Ban hành Quy định thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020

  20/4/2018

   

  1.  

  Quyết định

  13/2018/QĐ-UBND ngày 12-4-2018

  Quy định cách thức và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  23/4/2018

   

  1.  

  Quyết định

  14/2018/QĐ-UBND ngày 16-4-2018

  Bãi bỏ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01/5/2018

   

  1.  

  Quyết định

  15/2018/QĐ-UBND ngày 16-4-2018

  Bãi bỏ Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Lai Châu

  27/4/2018

   

  1.  

  Quyết định

  16/2018/QĐ-UBND ngày 08-5-2018

  Ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01/6/2018

   

  1.  

  Quyết định

  17/2018/QĐ-UBND ngày 09-5-2018

  Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  21/5/2018

   

  1.  

  Quyết định

  18/2018/QĐ-UBND ngày 09-5-2018

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  20/5/2018

   

  1.  

  Quyết định

  19/2018/QĐ-UBND ngày 09-5-2018

  Ban hành quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  21/5/2018

   

  1.  

  Quyết định

  20/2018/QĐ-UBND ngày 09-5-2018

  Ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá quá thấp

  21/5/2018

   

  1.  

  Quyết định

  22/2018/QĐ-UBND ngày 10-5-2018

  Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh lai châu

  01/6/2018

   

  1.  

  Quyết định

  23/2018/QĐ-UBND ngày 30-5-2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu

  15/6/2018

   

  1.  

  Quyết định

  24/2018/QĐ-UBND ngày 18-6-2018

  Ban hành quy chế quản lý hoạt động kinh doanh, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của tỉnh Lai Châu

  28/6/2018

   

  1.  

  Quyết định

  25/2018/QĐ-UBND ngày 22-6-2018

  Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  10/7/2018

   

  1.  

  Quyết định

  26/2018/QĐ-UBND ngày 16-7-2018

  Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng quỹ đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01/8/2018

   

  1.  

  Quyết định

  27/2018/QĐ-UBND ngày 27-7-2018

  Sửa đổi nội dung Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về ban hành điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn

  10/8/2018

   

  1.  

  Quyết định

  28/2018/QĐ-UBND ngày 13-8-2018

  Ban hành quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01/9/2018

   

  1.  

  Quyết định

  30/2018/QĐ-UBND ngày 31-8-2018

  Ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trìnhHội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

  11/9/2018

   

  1.  

  Quyết định

  31/2018/QĐ-UBND ngày 24-9-2018

  Điều chỉnh, bổ sung giá đất, bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu

  15/10/2018

   

  1.  

  Quyết định

  32/2018/QĐ-UBND ngày 05-10-2018

  Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  20/10/2018

   

  1.  

  Quyết định

  33/2018/QĐ-UBND ngày 05-11-2018

  Sửa đổi một số nội dung của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  16/11/2018

   

  1.  

  Quyết định

  34/2018/QĐ-UBND ngày 09-11-2018

  Sửa đổi một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Lai Châu

  20/11/2018

   

  1.  

  Quyết định

  35/2018/QĐ-UBND ngày 16-11-2018

  Ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01/12/2018

   

  1.  

  Quyết định

  36/2018/QĐ-UBND ngày 16-11-2018

  Ban hành quy định về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01/12/2018

   

  1.  

  Quyết định

  37/2018/QĐ-UBND ngày 16-11-2018

  Ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  01/12/2018

   

  1.  

  Quyết định

  38/2018/QĐ-UBND ngày 05-12-2018

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

  cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  20/12/2018

   

  1.  

  Quyết định

  39/2018/QĐ-UBND ngày 10-12-2018

  Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  21/12/2018

   

  1.  

  Quyết định

  40/2018/QĐ-UBND ngày 10-12-2018

  Ban hành quy định một số nội dung về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh lai châu

  24/12/2018

   

  1.  

  Quyết định

  41/2018/QĐ-UBND ngày 10-12-2018

  Ban hành quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  24/12/2018

   

  1.  

  Quyết định

  42/2018/QĐ-UBND ngày 10-12-2018

  Ban hành quy định cụ thể một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  24/12/2018

   

  1.  

  Quyết định

  43/2018/QĐ-UBND ngày 14-12-2018

  Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

  28/12/2018

   

  1.  

  Quyết định

  44/2018/QĐ-UBND ngày 21-12-2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh lai châu ban hành kèm theo quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh lai châu

  01/01/2019

   

   

  Tài liệu đính kèm: