• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2024
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 04/2024/NQ-HĐND Ngày ban hành 22/04/2024
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/05/2024
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Chủ tịch Bùi Văn Nghiêm
Phạm vi
  • tỉnh Vĩnh Long

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.