• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/11/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 24/08/2015
UBND TỈNH VĨNH LONG
Số: 13/2005/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 4 tháng 11 năm 2005

CHỈ THỊ

V/v: Thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người

__________________________________

Tình hình dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người gần đây đang tái phát trở lại ở nước ta. Trước tình hình nguy cơ đại dịch có thể xảy ra trên diện rộng, trong khi nhân dân ta chưa ý thức, chủ động cảnh giác cao, mà còn tiếp xúc, mua bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng khi sử dụng,...,chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán rộng khó kiểm soát và có nguy cơ lây lan dịch bệnh mạnh...Để ngăn chặn, phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người một cách đồng bộ, có hiệu quả và bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong toàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thực hiện các quy định sau:

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các ngành nghề sau:

- Chế biến và bán các loại tiết canh gia súc, gia cầm trong phạm vi toàn tỉnh;

- Ấp trứng và tái phát triển đàn gia cầm, buôn bán gia cầm sống ở thị xã, thị trấn, thị tứ, các khu công nghiệp và các khu đông dân cư khác (Trừ các cơ sở giống gia cầm ông, bà).

- Nhập và buôn bán, vận chuyển những gia súc, gia cầm (kể cả chim cảnh) và sản phẩm của chúng từ nơi có dịch, bị nhiễm virus hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm dịch theo quy định của pháp luật thú y.

Không sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm trong thời gian tiêm phòng và khi đang có dịch cúm gia cầm xảy ra. Nhất là các bếp ăn tập thể ở các Tổ chức, Cơ quan, bệnh viện, trường học, các nhà trẻ, mẫu giáo...

Chỉ được buôn bán, tiêu dùng những sản phẩm gia cầm sau khi đã giết mổ, chế biến đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, nơi tập trung dân cư đông.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Y tế, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gà của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus của tỉnh chủ động phôi hợp với các sở ngành tỉnh, các tổ chức Đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã căn cứ vào kế hoạch hành động khẩn cấp đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, mà xây dựng ngay kế hoạch hành động khẩn cấp của ngành mình và địa phương mình trước ngày 15/11/2005 để chủ động đối phó dịch bệnh với tinh thần nỗ lực cao nhất, không để xảy ra và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân khi có đại dịch.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Y tế chủ trì và phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các Tổ chức Đoàn thể, sở Văn hóa -Thông tin, sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng và các ngành có liên quan xây dựng đề cương tuyên truyền cụ thể về kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch để mọi người dân nhận thức đúng về nguy cơ của dịch cúm gia cầm và dại dịch cúm ở người, tự giác và chủ dộng thực hiện các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả, tránh trường hợp đưa tin vội vàng, thiếu chính xác.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì và phối hợp với sở Y tế, các ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã xây dựng chính sách và đề án chuyển đổi ngành nghề cho các hộ chăn nuôi. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp về sinh học, vệ sinh môi trường (tiêu độc, khử trùng) trong phòng, chống dịch cúm gia cầm, hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng dịch cúm đúng tiến độ kế hoạch đề ra, giám sát chặt chẽ về dịch tễ đối với đàn gia cầm đã được tiêm phòng. Quy hoạch và tổ chức lại các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ gia cầm, kiểm soát việc vận chuyển, tiêu thụ, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Tập trung chỉ đạo mỗi huyện có một cơ sở giết mổ tập trung; các xã có điều kiện thì xây dựng một điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và chưa có điều kiện thì thành lập điểm giết mổ liên xã; hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng nuôi gia cầm phân tán, thả lang trong nhân dân ở nông thôn.

Theo dõi, cập nhật, giám sát chặt chẽ tình hình dịch cúm trên dịa bàn tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công tác trên về úy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành của Trung ương trong triển khai thực hiện kế hoạch khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người. Nếu phát hiện gia cầm nhiễm bệnh, gia cầm chết chưa rõ nguyên nhân, phải áp dụng các biện pháp tiêu hủy gia cầm, tiêu độc khử trùng, khống chế bao vây ổ dịch và tổ chức phòng chống khác theo quy định hiện hành về thú y.

Chỉ đạo Chi Cục Thú y phối hợp với Y tế, Công an, Quản lý thị trường thành lập Tổ công tác liên ngành trình cấp có thẩm quyền quyết định để thường xuyên kiểm tra và xử lý thật nghiêm các trường hợp quy định tại mục 1, chỉ thị này.

6. Sở Tài chính và sở Kế hoạch - Đầu tư bố trí ngân sách để mua đủ cơ số thuốc dự phòng, các trang thiết bị y tế cấp thiết, hóa chất, thiết bị bảo hộ an toàn... trong công tác phòng chống dịch.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trương Văn Sáu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.