• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 24/08/2015
UBND TỈNH VĨNH LONG
Số: 31/1999/CT.UBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 28 tháng 7 năm 1999

CHỈ THỊ

V/v tổ chức triển khai tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

__________________________________

Trong những năm qua công tác quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm có những chuyển biến, nhưng kết quả đạt được chưa cao; nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là nguyên nhân không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và kinh tế đối với từng người, từng gia đình, mà còn ảnh hưởng đến sức lao động của toàn xã hội, đến uy tín hàng hóa, dịch vụ, làm giảm khả năng tiêu thụ thực phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu trong nước.

Ngày 15 tháng 4 năm 1999 Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Để khắc phục tình trạng buông lỏng   quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thực hiện tốt Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg, ngày 15 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm bảo vệ nòi giống và sức khỏe của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Hàng năm tổ chức "Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế; để huy động toàn xã hội, Chính quyền các cấp, các Ngành tham gia vào việc tích cực phòng, chông ngộ độc do thức ăn, bệnh dịch do ăn uôớig và lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

2. Sở Y tế lập kế hoạch phối hợp với các Ngành hữu quan, các địa phương để thực hiện tốt "Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm", tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ăn ngay, cơ sở kinh doanh các loại thực phẩm, các nhà hàng, quán ăn bình dân tại các khu vực đông người như chợ, bến xe, bến tàu, bếp ăn tập thể của các xí nghiệp, cơ quan, trường, học trên địa bàn tỉnh, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm... Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đúng theo pháp luật hiện hành. Tổ chức tổng kết, gởi báo cáo về UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo cho UBND các xã, phường, thị trấn và các ngành trong huyện, thị xã tham gia "Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm". Chỉ dạo Trung tâm Y tế phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn mình quản lý theo sự phân cấp của Sở Y tế. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, để mọi người thấy được tác hại của các loại thực phẩm không đảm bảo chất lượng.

4. Sở Văn hóa - Thông tin, các cơ quan thông tin đại chúng (Báo Vĩnh Long, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh) tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức tiếp sóng thường xuyên các chương trình truyền hình của trung ương về các nội dung:

- Đề phòng ngộ độc thức ăn mùa hè.

- Những lời khuyên về an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Những điều cần biết về độc tố vi nấm, hóa chất bảo vệ thực vật.

- Vệ sinh thú y khi giết mổ gia súc, gia cầm.

Phối hợp với các Ban, Ngành, tổ chức xã hội tham gia truyền thông trực tiếp dưới nhiều hình thức khác nhau như, mít tinh, thông tin cổ động...

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành theo đúng các quy định của Nhà nước hiện hành về Bảo vệ thực vật, Thú y, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

6. Sở Thương mại - Du lịch tăng cường công tác Quản lý thị trường; kiểm tra các loại thực phẩm, rượu, thịt, cá đóng hộp cũng như các mặt hàng khác trên thị trường mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép sản xuất hoặc nhập khẩu.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các buổi ngoại khóa về an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về thường trực Ban chỉ đạo thực hiện tháng "tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" (Sở Y tế) để tổng hợp trình UBND tỉnh./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.