Lên đầu trang

Cưỡng chế tài sản đang được thế chấp ngân hàng

Cơ quan thuế cưỡng chế tài sản của đối tượng nợ thuế đã được thế chấp ngân hàng. Vậy có đúng không?

Gửi bởi: Trần Văn tập

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 1 điều 2 điểm Thông tư số 215/2013/TT-BTC Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì những trường hợp sau đây bị tiến hành cưỡng chế:
“- Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản.
- Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế có thời hạn thi hành nhiều hơn 10 (mười) ngày mà người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế).”
Tuy nhiên tài sản của đối tượng nợ thuế lại đang được thế chấp tại ngân hàng, nên việc thanh toán khoản nợ thuế và khoản vay thế chấp bằng tài sản tại ngân hàng phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên thanh toán quy định tại điều 325 Bộ luật Dân sự:
Thứ tự ưu tiên thánh toán khi xử lý tài sản bảo đảm được xác định như sau:
1.Trong trường hợp giao dịch bảo đảm được đăng ký thì việc xác định thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm được xác định theo thứ tự đăng ký;
2. Trong trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự mà có giao dịch bảo đảm có đăng ký, có giao dịch bảo đảm không đăng ký thì giao dịch bảo đảm có đăng ký được ưu tiên thanh toán;
3. Trong trường hợp một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự mà các giao dịch bảo đảm đều không có đăng ký thì thứ tự ưu tiên thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập giao dịch bảo đảm.”
Đồng thời được quy định tại điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP  về giao dịch bảo đảm:
1. Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm được xác định theo quy định tại Điều 325 Bộ luật Dân sự.
2. Các bên cùng nhận bảo đảm bằng một tài sản có quyền thoả thuận về việc thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán cho nhau. Bên thế quyền ưu tiên thanh toán chỉ được ưu tiên thanh toán trong phạm vi bảo đảm của bên mà mình thế quyền.
3. Trong trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm không đủ để thanh toán cho các bên nhận bảo đảm có cùng thứ tự ưu tiên thanh toán thì số tiền đó được thanh toán cho các bên theo tỷ lệ tương ứng với giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.”
Như vậy tài sản mà người nợ thuế đã thế chấp sẽ do Ngân hàng thực hiện việc xử lý tài sản (bán đấu giá) sau đó sẽ ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ (khoản vay) bên Ngân hàng rồi mới thanh toán số tiền nợ bên cơ quan thuế.
 

Trả lời bởi: Đỗ Thị Chinh