Lên đầu trang

Quy định về thỏa thuận giá tài sản

Chấp hành viên tiến hành các trình tự thủ tục thi hành án, cụ thể: kê biên tài sản để thi hành án; tổ chức bán đấu giá lần đầu nhưng không có người mua tài sản; thông báo và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản; giảm giá lần 1 nhưng cũng không có người mua.
Hỏi: Theo quy định pháp luật thì trình tự thủ tục giảm giá tiếp theo Chấp hành viên có thông báo và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản lần 2 không?

Gửi bởi: Nguyễn Minh Thảo

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 36 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bán đấu giá về việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu đương sự không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.
Theo tinh thần của điều luật trên. để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự thì tất cả các lần giảm giá tiếp theo, dù không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên đều phải thông báo và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản.
 

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Thu Hằng