Lên đầu trang

Bà ngoại nhận cháu làm con nuôi được không?

Bà dì tức là em của bà ngoại có được nhận cháu (con chị họ em) làm con nuôi hay không?
 

Gửi bởi: Nguyễn Thị Hồng Nết

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 6 Điều 13 Luật Nuôi con nuôi quy định cấm hành vi “ông, bà nhận cháu làm con nuôi”. Quy định này nhằm đảm bảo việc nuôi con nuôi phù hợp với truyền thống văn hóa của Việt Nam, không làm đảo lộn trật tự, thứ bậc trong gia đình. Do đó, bà dì của bạn không được nhận cháu ruột làm con nuôi vì vi phạm quy định nêu trên.

 

Trả lời bởi: Vũ Thị Ngọc Ánh - Cục Con nuôi