Lên đầu trang

Sở hữu đất đai đối với người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài

Anh T là Việt kiều Đức mang quốc tịch Đức và hiện lao động dài hạn tại Việt Nam, có giấy tạm trú tại Việt Nam. Nay anh T muốn mua đất nền tại Việt Nam để xây nhà ở. Vậy, anh T có được đứng tên sở hữu lô đất mà anh mua không?

Gửi bởi: Nguyễn Tấn Nhớ

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Việc xác định anh T có được đứng tên sở hữu lô đất để xây dựng nhà ở hay không phụ thuộc vào địa vị pháp lý của anh T.
Theo thông tin bạn cung cấp, anh T được xác định là Việt kiều có quốc tịch Đức (có thể coi là căn cứ xác định anh T đã sinh sống lâu dài ở nước Đức). Thông tin này chưa đủ căn cứ pháp lý để xác định địa vị pháp lý của anh T. Bởi căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật quốc tịch năm 2008 (sửa đổi) quy định “Người Việt Nam định cư ở nước ngoàicông dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài và khoản 4 Điều 3 Luật quốc tịch năm 2008 (sửa đổi) “Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài”, thì để xác định anh T là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phải có căn cứ chứng minh anh T đã từng có quốc tịch Việt Nam được xác định theo huyết thống hoặc đang có quốc tịch Việt Nam. Trường hợp, anh T chưa từng có quốc tịch Việt Nam thì địa vị pháp lý của anh T được xác định như đối với người nước ngoài.
* Trường hợp anh T được xác định là người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Căn cứ khoản 1 Điều 186 Luật đất đai năm 2013, anh T sẽ được sở hữu mảnh đất để xây dựng nhà ở khi anh T thuộc đối tượng có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Điều kiện để được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây: hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, anh T phải có giấy tờ cụ thể như sau:
- Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;
- Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Ngoài ra, do anh T mong muốn xác lập quyền sở hữu quyền sử dụng đất thông qua việc nhận chuyển nhượng (mua đất nền) nên căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 169 Luật đất đai năm 2013 thì mảnh đất anh T muốn mua phải có sẵn nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc mảnh đất này phải nằm trong các dự án phát triển nhà ở thì anh T mới được nhận chuyển quyền sử dụng đất (hay nói cách khác là xác lập quyền sở hữu đối với quyền sử dụng đất của mảnh đất).
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi mua nhà ở gắn liền với đất ở tại Việt Nam được sử dụng đất ổn định lâu dài. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng phải thực hiện theo trình tự, thủ tục và chịu các nghĩa vụ tài chính tương tư như đối với công dân Việt Nam khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
* Trường hợp anh T được xác định là người nước ngoài: Theo quy định tại điều 5 Luật đất đai 2013 thì các đối tượng được nhận quyền sử dụng đất không có đối tượng người nước ngoài. Do đó, trong trường hợp này, anh T sẽ không được nhận chuyển quyền sử dụng đất tại Việt Nam (mua đất nền).
 

Trả lời bởi: Lưu Công Thành - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật