Lên đầu trang

Xác định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Hai vợ chồng tôi cùng đứng tên là chủ đầu tư công trình xây dựng - tài sản chung của hai vợ chồng. Khi thi công, chúng tôi có xây dựng sai giấy phép được cấp. Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và Nghị định 139/2017/NĐ-CP, cơ quan nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Tuy nhiên, cơ quan nhà nước ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 01 quyết định xử phạt đối với tôi, 01 quyết định đối với vợ tôi về cùng 01 hành vi vi phạm. Lý do: căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC, nếu nhiều người cùng thực hiện một hành vi thì mỗi người đều bị xử phạt hành vi đó, đồng thời, hai vợ chồng tôi cùng đứng tên trên Giấy phép xây dựng.
Tôi cho rằng công trình xây dựng này là tài sản chung của hai vợ chồng và chúng tôi có quyền và nghĩa vụ ngang nhau (tài sản chung hợp nhất theo Bộ luật Dân sự), việc đứng tên trên Giấy phép xây dựng chỉ là hình thức, do đó chỉ được xử phạt 01 trong 02 người. Tôi muốn hỏi, việc cơ quan nhà nước xác định đối tượng vi phạm là cả 02 vợ chồng thì có phù hợp quy định pháp luật hay không? Căn cứ quy định nào để xử phạt cả 02 vợ chồng tôi?

Gửi bởi: Trương Minh Khoa

Trả lời có tính chất tham khảo

Chúng tôi không có đầy đủ, chính xác, cụ thể các thông tin và hồ sơ vụ việc mà bạn nêu, nhưng với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng công trình xây dựng mà bạn nói đến là nhà ở riêng lẻ.
Theo khoản 9 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì: “Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng”.
Bên cạnh đó, điểm d khoản 2 Điều 7 Luật Xây dựng năm 2014 quy định:
2. Tùy thuộc nguồn vốn sử dụng cho dự án, chủ đầu tư được xác định cụ thể như sau:
………
d) Dự án không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và c khoản này do tổ chức, cá nhân sở hữu vốn làm chủ đầu tư”.
Theo thông tin mà bạn trình bày ở trên thì công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ này là tài sản chung của hai vợ chồng, do đó, chủ đầu tư trong trường hợp này là hộ gia đình.
Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở quy định:
Trong Nghị định này, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính được hiểu như sau:
a) Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp được gọi chung là tổ chức. Tổ chức có thể có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân;
b) Hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được gọi chung là cá nhân”.
Điểm a, b khoản 4 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định:
 “Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 7 Điều này) đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới như sau:
a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;
b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản này”.
Mặt khác, theo Phụ lục một số biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở thì mẫu số 02 về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 15 và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 12, khoản 13 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Theo hướng dẫn mục ghi đối tượng bị xử phạt theo mẫu Quyết định này thì trường hợp vi phạm là hộ gia đình, cộng đồng dân cư thì ghi đầy đủ chức danh của chủ hộ, của người đại diện.
Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, đối với trường hợp hộ gia đình có hành vi vi phạm tổ chức thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 7 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP)  đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới thì chủ hộ gia đình là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính ghi trong biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối chiếu với trường hợp của bạn, việc cơ quan nhà nước ra 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 vợ chồng bạn về cùng một hành vi “tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp” là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#