Lên đầu trang

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Tôi muốn hỏi trường hợp: khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất mà không có mặt đầy đủ mọi người đứng tên trong hợp đồng tại tổ chức hành nghề công chứng, nhưng tổ chức hành nghề công chứng đó vẫn ký tên, đóng dấu xác nhận công chứng hợp lệ (bỏ qua khâu kiểm tra xác minh nhân thân). Như vậy có phải tổ chức hành nghề công chứng đó đã vi phạm pháp luật và phải chịu mọi trách nhiệm và hậu quả sau này không?

Gửi bởi: Bùi Quang Minh

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định của Luật công chứng thì người yêu cầu công chứng phải ký, điểm chỉ vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên (Điều 48), công chứng viên ghi lời chứng, ký, đóng dấu tổ chức hành nghề công chứng vào hợp đồng, giao dịch đó (Điều 40, 46). Như vậy, trường hợp công chứng viên không kiểm tra nhân thân người yêu cầu công chứng khi công chứng, thực hiện việc ký tên chứng nhận, đóng dấu tổ chức hành nghề công chứng khi không có mặt đầy đủ người yêu cầu công chứng (thiếu chữ ký của người yêu cầu công chứng trên hợp đồng, giao dịch) là thực hiện không đúng quy định của Luật công chứng. Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thì ông có thể phản ánh, kiến nghị đến Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng đó đặt trụ sở để xem xét, xử lý theo quy định.
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp;#