Lên đầu trang

Quốc tịch của trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam

Xin hỏi trẻ em có cha mẹ là người gốc Việt Nam, được sinh ra tại Việt Nam, hiện nay đang sinh sống cùng cha mẹ tại Việt Nam thì có được mang quốc tịch khác ngoài quốc tịch Việt Nam hay không?

Gửi bởi: Nguyenx Xuan Quỳnh Giang

Trả lời có tính chất tham khảo

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:
Pháp luật về quốc tịch của Việt Nam không quy định về việc có quốc tịch theo nơi sinh. Do đó, nếu trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam và có cha mẹ là người gốc Việt Nam thì sẽ không có quốc tịch Việt Nam, chỉ có quốc tịch theo quốc tịch của cha mẹ.
Do bạn không cung cấp cụ thể về quốc tịch của cha mẹ trẻ (chỉ nêu là người gốc Việt Nam) nên theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, vấn đề quốc tịch của trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam được xác định theo
Điều 17: Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch thì: "1. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam. 2. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam, còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam."
Như vậy, quốc tịch của trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được xác định như sau:
- Nếu cha mẹ của trẻ đang có quốc tịch nước ngoài thì trẻ em đó sẽ mang quốc tịch nước ngoài theo cha mẹ và không có quốc tịch Việt Nam.
- Nếu trẻ có cha mẹ là người gốc Việt Nam nhưng hiện đang rơi vào tình trạng không quốc tịch hoặc trẻ có mẹ là người không quốc tịch (gốc Việt Nam) còn người kia không rõ là ai thì trẻ sẽ mang quốc tịch Việt Nam.
 

Trả lời bởi: ;#Trần Cẩm An - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;#