Lên đầu trang

Mua xe trả góp

Em có mua lại 1 chiếc xe trả góp của anh T trong thời gian anh T chưa thanh toán hết. Trong hợp đồng mua bán xe giữa hai bên anh ấy nhận toàn bộ trách nghiệm chi trả số tiền còn lại. Nếu không trả được anh T sẽ nhận 100% trách nhiệm pháp lý và cam kết trong trường hợp không trả được ngân hàng có quyền thu tài sản không liên quan đến chiếc xe trong hợp đồng hoặc khởi kiện anh T. Như vậy có được không?

Gửi bởi: Phạm Ngọc Cường

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Chiếc xe bạn mua của anh T là tài sản anh T mua theo hình thức trả góp (hay được hiểu là mua trả chậm, trả dần theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015). Theo quy định tại Điều 453 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hình thức mua trả chậm, trả dần như sau:
- Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời hạn sau khi nhận tài sản mua. Bên bán được bảo lưu quyền sở hữu đối với tài sản bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
- Hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. Bên mua có quyền sử dụng tài sản mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Căn cứ theo quy định này có thể hiểu, chiếc xe anh T đang trả góp sẽ thuộc sở hữu của bên bán cho anh T trừ trường hợp trong thỏa thuận giữa anh T và bên bán quy định tài sản thuộc sở hữu của anh T. Do đó, sẽ xảy ra hai trường hợp:
- Trường hợp 1, chiếc xe trả góp thuộc sở hữu của bên bán cho anh T. Khi đó nếu anh T không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán tiền trả góp cho bên bán thì bên bán có quyền lấy lại chiếc xe này. Đồng thời, việc anh T bán chiếc xe cho bạn là trái pháp luật do chiếc xe chưa thuộc sở hữu của anh T.
- Trường hợp 2, chiếc xe trả góp thuộc sở hữu của anh T. Như vậy, anh T có quyền bán chiếc xe cho bạn và sẽ chịu trách nhiệm đối với bên bán trường hợp không thanh toán hết tiền trả góp. Bên bán xe cho anh T sẽ không được đòi lại chiếc xe đã bán cho bạn.
Để xác định trường hợp anh T thuộc trường hợp nào phải căn cứ vào thỏa thuận mua bán giữa anh T và bên bán xe. Trường hợp trong thỏa thuận không có quy định anh T được sở hữu chiếc xe trong thời gian trả góp thì chủ sở hữu chiếc xe trong thời điểm này được xác định là bên bán xe. Do đó, trước khi thực hiện mua bán bạn cần xem xét kỹ thỏa thuận mua trả góp của anh T và bên bán chiếc xe.
 

Trả lời bởi: ;#Lưu Công Thành - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật;#