Lên đầu trang

Tranh chấp đất đai

Cách đây 10 năm gia đình tôi có quen một người làm cán bộ nhà nước. Khi đó hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn không có đất sản xuất. Người tôi quen lại có mảnh đất hoang không sản xuất được và không có người trông coi, nên ông ngỏ lời cho gia đình tôi vào ở để khai hoang và trông coi đất cho ông. Lúc đó ông có hứa sẽ cho đất và cất nhà cho gia đình tôi ở. Vì tin ông là cán bộ nhà nước nên gia đình tôi không có làm giấy tờ gì về lời ông hứa. Nay gia đình tôi muốn được cất nhà thì ông lại né tránh về lời ông đã hứa. Vậy tôi hỏi lời ông hứa trước đây có phải vẫn sẽ phải thực hiện hay không? Và nếu như ông không đồng ý cho cất nhà và cho đất thì gia đình tôi có quyền đòi được đền bù công sức gần 10 năm khai hoang từ vùng đất hoang không sản xuất được thành mảnh đất có giá trị như hiện nay hay không và chi trả ngày công cũng như quyền lợi mà gia đình tôi trông coi đất cho ông trong thời gian đó hay không?

Gửi bởi: Nguyễn Minh Chiến

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Theo khoản 1 Điều 119 Bộ luật dân sự thì giao dịch dân sự có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Do đó, về cơ bản, lời hứa của người quen bạn với gia đình bạn vẫn được coi là một giao dịch dân sự và các bên phải có nghĩa vụ thực hiện theo giao dịch đã thỏa thuận. Do đó, người quen của bạn vẫn phải thực hiện lời hứa trước đây với gia đình bạn. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi của gia đình bạn, bạn vẫn phải chứng minh có sự tồn tại giao dịch này trên thực tế trước các cơ quan giải quyết tranh chấp. Căn cứ chứng minh có thể qua lời khai của hai bên, người làm chứng, ghi âm…
Trường hợp người quen của bạn không đồng ý cho cất nhà và cho đất theo lời hứa năm xưa thì bạn và gia đình vẫn có quyền yêu cầu người này đền bù công sức khai hoang của gia đình bạn. Căn cứ của việc yêu cầu này dựa trên quy định tại Điều 576 Bộ luật dân sự năm 2015, theo đó việc khai hoang của gia đình bạn có thể được xác định là thực hiện công việc không có ủy quyền. Do đó, người này phải thanh toán cho bạn và gia đình bạn chi phí hợp lý mà bạn và gia đình đã bỏ ra để thực hiện việc khai hoang kể cả trường hợp công việc không được kết quả theo ý muốn của người này, đồng thời người này cũng phải trả một khoản thu lao cho bạn và gia đình do việc khi hoang đem lại lợi ích cho người này.
 

Trả lời bởi: ;#Lưu Công Thành - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật;#