Lên đầu trang

Thanh toán hợp đồng vay tín dụng với ngân hàng

Em vay 20 triệu trả trong 26 tháng tính bảo hiểm luôn là 22.607.000đ. Em đóng mỗi tháng 1.456.000đ đóng được 6 tháng. Bây giờ muốn thanh toán hết ngân hàng nói đóng 23.800.000đ.  Em hỏi ngân hàng 6 tháng kia đâu ngân hàng bảo là đóng lãi gốc vẫn còn nguyên. Ngân hàng báo thêm là 12 tháng đầu là đóng lãi. 14 tháng sau mới đóng góc. Vậy cho em hỏi nếu em đóng hết 12 tháng đầu tức là đã đóng lãi 26 tháng rồi. Vậy còn là 14 tháng sau em không đóng từng tháng mà tới tháng cuối đóng hết được không a.

Gửi bởi: Phạm Thanh Nhàn

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Theo thông tin bạn cung cấp có thể thấy bạn đang tham gia vào hợp đồng vay tín dụng với ngân hàng với tư cách là người vay. Do đó, việc thực hiện nghĩa vụ trả lãi cũng như phương án trả lại sẽ được thực hiện theo hợp đồng vay tín dụng đã ký giữa bạn và ngân hàng. Việc bạn muốn thay đổi phương án trả lãi như không muốn đóng từng tháng mà muốn đóng lãi vào cuối tháng sẽ phải có sự đồng ý của ngân hàng thì bạn mới được thực hiện. Trường hợp ngân hàng không đồng ý, thì bạn phải thực hiện theo đúng các quy định về việc trả lãi trong hợp đồng vay đã ký giữa bạn và ngân hàng.
 

Trả lời bởi: ;#Lưu Công Thành - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật;#