• Thông tư 31/2016/TT-BXD

  Quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

  30/12/2016

  15/02/2017

 • Thông tư 30/2016/TT-BXD

  Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC)

  30/12/2016

  20/02/2017

 • Thông tư 29/2016/TT-BXD

  Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng

  29/12/2016

  15/02/2017

 • Thông tư 27/2016/TT-BXD

  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

  15/12/2016

  01/02/2017

 • Thông tư 28/2016/TT-BXD

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  15/12/2016

  01/02/2017

  Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư 26/2016/TT-BXD

  Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  26/10/2016

  15/12/2016

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 25/2016/TT-BXD

  Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

  09/09/2016

  25/10/2016

 • Thông tư 25/2016/TT-BXD

  Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

  09/09/2016

  25/10/2016

 • Thông tư 24/2016/TT-BXD

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

  01/09/2016

  01/09/2016

  Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư 23/2016/TT-BXD

  Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

  01/07/2016

  01/07/2016

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.