• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 01/03/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 32/2016/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/12/2016 Văn bản được ban hành 32/2016/TT-NHNN
01/03/2017 Văn bản có hiệu lực 32/2016/TT-NHNN
12/02/2018 Được bổ sung 02/2018/TT-NHNN
01/03/2019 Văn bản hết hiệu lực 32/2016/TT-NHNN
01/03/2019 Bị bãi bỏ 02/2019/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.