• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 39/2016/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/12/2016 Văn bản được ban hành 39/2016/TT-NHNN
15/03/2017 Văn bản có hiệu lực 39/2016/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.