• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 21/2019/TT-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/12/2019 Văn bản được ban hành 21/2019/TT-BXD
01/07/2020 Văn bản có hiệu lực 21/2019/TT-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.