• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/08/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 87/2020/TT-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/07/2020 Văn bản được ban hành 87/2020/TT-BQP
22/08/2020 Văn bản có hiệu lực 87/2020/TT-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.