• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/10/2021
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 10/2021/TT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/09/2021 Văn bản được ban hành 10/2021/TT-BLĐTBXH
25/10/2021 Văn bản có hiệu lực 10/2021/TT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.