• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Lịch sử hiệu lực: Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/12/2013 Văn bản được ban hành 08/2013/UBTVQH13
01/07/2014 Văn bản có hiệu lực 08/2013/UBTVQH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.