• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/04/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 30/2015/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/08/2011 Văn bản hết hiệu lực 30/2015/TT-BTC
01/08/2011 Bị thay thế 84/2011/TT-BTC
09/03/2015 Văn bản được ban hành 30/2015/TT-BTC
27/04/2015 Văn bản có hiệu lực 30/2015/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.