• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/12/2000 Văn bản được ban hành 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC
01/01/2001 Văn bản có hiệu lực 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.