• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/03/1995
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 70/BXD/KT-QH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/03/1995 Văn bản được ban hành 70/BXD/KT-QH
30/03/1995 Văn bản có hiệu lực 70/BXD/KT-QH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.