• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 149/QĐ-QLD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/06/2012 Văn bản được ban hành 149/QĐ-QLD
15/06/2012 Văn bản có hiệu lực 149/QĐ-QLD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.